İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ (21 Kasım 2015)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ

 (21 Kasım 2015) 

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ ve ŞİİR DİNLETİSİ

(21 Kasım 2015)

“Milli Eğitimimizin Geliştirilmesi ile ilgili Yetki ve Sorumluluklar ”

Edebiyatın, sanatın, kültürün ve aktüel konuların konuşulduğu, şiirlerin okunduğu etkinliklerine devam eden Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin gelenekselleşmiş Cumartesi toplantılarından biri daha 21 Kasım 2015 tarihinde İLESAM Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.

Program, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Parmaksız, İLESAM’ın Türk soylu ülkelerle gerçekleştirmeyi hedeflediği “Mahnıdan Şarkıya Konserler Dizisi” projesinin ilk olarak 16 Ekim 2015 tarihinde Bakü’de düzenlenen bir konserle sesini duyurduğunu, konser zincirinin ikinci bölümünün 19 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da bulunan Arı Stüdyoları’nda yapıldığını, konser programın TRT Avaz Televizyonu’nundan canlı olarak izlenebildiğini, etkinliğe katılımın düşünüldüğünden yoğun olduğunu, bu projenin yurt içinde ve yurt dışında ses getirmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek konserin https://www.youtube.com/watch?v=-QQ-IqEL15g&feature=youtu.be linkinden izlenebileceği bilgisini verdi.

İLESAM’ın web sitesinin yenilendiğini, Meslek Birliği’nin faaliyetleri ile ilgili tüm haberlerin buradan (http://www.ilesam.org.tr/) takip edilebileceği gibi İLESAM’ın facebook sayfasından da izlenebileceğini ifade eden Parmaksız, Esere Saygılı Korsana Karşıyız Ulusal Slogan ve Logo Yarışmasının sonuçlarının açıklandığını, ödül töreninin 30 Kasım 2015 tarihinde Ankara MEB Şura Salonu’nda saat:13.30’da yapılacağı bilgisini vererek ödül törenine tüm üyelerinin davetli olduğunu söyledi.

Milli eğitimimizle ilgili duygu ve düşüncelerini kısaca paylaşan Mehmet Nuri Parmaksız, konuşmasını yapmak üzere Dr. Hüseyin Ağca’yı kürsüye davet etti.

Dr. Hüseyin Ağca konuşmasını bir sunu eşliğinde anlattı.

İşte o sunudan derlediğimiz bazı anekdotlar:

“Eğitimde Sorumluluklar başlığı altında; eğitme sorumluluğu, eğitilme sorumluluğu, eğitilmişleri hizmette kullanma sorumluluğu, eğitilmişlerin hizmet/görev alma sorumluluğu temaları yer almaktadır.

Mecburi eğitim, okul türleri ve kademeleri, öğretim usulleri, öğretmenlerin mesleki itibarları ve tarifeleri, maarifin merkez teşkilatı, illerdeki eğitim teşkilatı, imtihan ve ilmi müesseselerin çoğaltılması, eğitim giderlerinin karşılanması Maarif-i Umumiye Nizamnamesindeki ana eğitim konularını oluşturmaktadır.

Milli Eğitim Sistemini düzenleyen esaslar, Türk Milli Eğitimi’nin amaçları, Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel yapısı, genel hükümler, örgün eğitim, yükseköğretim, yaygın eğitim öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim/öğretim alanının düzenlemesi, görev ve sorumluluklar, son hükümler Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ana hatlarını belirler.

1857-1921 yılları arasında 54 Maarif nazırı görev almıştır. Bir nazırın görevde kalma süresi 1.4 yıldır.

Cumhuriyet Dönemi’nde (1920-2015) yılları arasında 64 hükümet, 76 Milli Eğitim Bakanı görev almıştır. Bu dönemde 3-7 yıl görevde kalan sadece iki bakan vardır. 1938-1946 yılları arasında Hasan Ali Yücel 7 yıl 7 ay 7 gün görevde kalmıştır. Diğer 72 bakanın görevde kalma süreleri 1.1 yıldır.

Aile, yakın/uzak çevre, kitle iletişim araçları, resmi kurumlar, toplumsal talepler, toplum önderlerinin örnekliliği, görenek/gelenek/moda, ekonomik göster, beklentiler, mesleklerle ilgili yerleşik tercihler, toplumun kutsalları ‘eğitim ortamları’ olarak aynı başlık altında toplanmıştır.

“Niçin eğitiliyoruz?” sorusuna “Milli bilinç sahibi olmak ve bunu kendine, ülkeye, insanlığa hizmete dönüştürmek, sorumluluk almak ve gereğini yapmak, bilgi edinmek, bunları beceriye dönüştürmek, adil, paylaşmacı, tevazu sahibi ve hoşgörülü olmak, vatan, millet, insan sevgisi kazanmak, vefalı, hür düşünceli, dürüst bir kişilik kazanmak, paylaşmacı olmak, toplumun kutsallarına bilinçli, gerçekçi yaklaşmak, farklılıklara saygı göstermek, milli kimlik bilincini kazanmak ve demokratik değerleri benimsemek”  öğeleri cevap oldu.

Eğitimde yetkiler/yetkililer ana başlığı altında tabii yetkililer, kanun koyucular, kanunları uygulayanlar, aile üyeleri ele alındı. Ailenin bütün üyeleri birbirlerinin örgün ve yaygın eğitiminin tabii yetkilisi ve sorumlusudur. Bizim toplumumuzda aile içinde eğitme görevinin sadece erişkinlere ait olduğu şeklinde yerleşik fakat çok yanlış bir tutum vardır. Aslında doğru olan aile içinde yer alan bütün üyelerin yekdiğerini eğitme sorumluluğu vardır. Önce ebeveynler bunun bilincine ulaşmalıdırlar.

Okul öncesi eğitimde temel amaç; doğru, güzel Türkçe konuşma becerisini kazandırmaktır.

İlköğretim programlarında en fazla ders saati Türkçe’ye; doğru, kurallı, zengin bir biçimde konuşma, okuma ve yazma becerisinin kazandırılmasına ayrılmıştır. Ancak Türkçe öğretmenliği bölümlerinde sözlü anlatım dersleri kaldırılmıştır. Bu derslerin okutulduğu dönemde de dersin sınavı yazılı yapılıyordu.

Öğretmen yetiştirememek noktasında öğretmenliğin, alan, genel kültür, öğretmenlik bilgisi, özel yetenek isteyen bir meslek olduğunun hem eğitim yetkilileri hem de toplum tarafından benimsenmesi, kanunun bu amir hükmüne rağmen her dönemde bu niteliklerden en az ikisine sahip olmadığı kesin olan başka alanlarda ön lisans/lisans diplomasına sahip olan binlerce kişi öğretmen olarak atanmıştır.

Kanunun 48.maddesi öğretmenlerin hem alanlarında hem de öğretmenlik bilgilerinde hizmet içi eğitime tabi tutulmalarını amirdir. Ancak; bu eğitimlerin hiçbir geliştirici yönünün olmadığı, tecrübe ile sabittir.

Toplumsal değişimle ilgili araştırmaların göstergelerinin eğitimden sorumlu/yetkililerce dikkate alınması, her değişimin gelişim anlamı, yeniliklerin denenmesi, eğitim kademelerinin amaçları ile yetiştirici eğitimleri arasında-toplumun eğitimli insan nitelikleri ile ilgili yetiştirici izlenceler arasında dengelerin kurulması, kaynakların israfından vazgeçilmesi,   eleştirici, cezalandırıcı, ödüllendirici, geliştirici denetim yaklaşımlarındaki tavır çeşitliliğinin giderilmesi, okul yöneticisinin öğretmenlik kürsüsünden gelmesi çözümler içinde değerlendirilebilir.”

Konuşmasının bitiminde kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan Dr. Hüseyin Ağca’ya katılımlarından dolayı İLESAM Genel Başkan Yardımcısı İlter Yeşilay tarafından bir Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Etkinliğin ikinci yarısını oluşturan Şiir Dinletisi İbrahim Yaman tarafından sunuldu.

Ali Kemal Parıldar, Fatma Aydınlı, İhsan Hökelekli, Hanifi Işık, Âşık Zebuni, Bekir Yeğnidemir, Mehmet Sevinç Ergün, Cahit Karaç, Sibel Unur Özdemir, Merih Baran, Mustafa Sağır, Muzaffer Karslı, Ahmet Afacan, Hatice Şahin, Eşref Karahacıoğlu, Yücel Muş, Seyfettin Çoban, Murat Duman, Sevinç Doğancan Güven, Orhan Vergili, Durak Turan Düz, Eyüp Şahan, Şakir Susuz, Bayram Yelen, Efkan Otgün, Memduh Çeliker, Sadık Kılıç, Ozan Dudai, Necmi Dal, Ali Kahraman, Hüseyin Gürsoy, Ahmet Mortaş, Mahir Ünat, Osman Öcal etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Öğretmen, aşk, gönül, yaşlılık, gurbet, Mustafa Kemal, hüzün, söyleyememek, beklemek temalı şiirler güne damgasını vurdu.

İLESAM çatısı altında güzel bir Cumartesi etkinliği daha yüreklerdeki yerini aldı.

İLESAM Şiir Dinletilerimize şiire, sanata ve kültüre gönül veren herkesi- üyemiz olsun veya olmasın-bekliyoruz. Unutmayın!!!

HABER METNİ ve FOTOĞRAFLAR: Sibel Unur Özdemir

 görüntüleniyor

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Faks

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

E-Posta

:

ilesam@ilesam.org.tr

 Okunma Sayısı : 987         23 Kasım 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 159844

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.