“Yunus Emre ve Şathiyesi” - İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ ve ŞİİR DİNLETİSİ ( 21 Ocak 2017 )

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ ve

ŞİİR DİNLETİSİ


(21 Ocak 2017)


“Yunus Emre ve Şathiyesi”

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde edebiyatın, sanatın, kültürün ve aktüel konuların konuşulduğu, şiirlerin okunduğu Cumartesi toplantılarından biri daha 21 Ocak 2017  tarihinde İLESAM Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. 

Program, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın yaptığı konuşma ile başladı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi 

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız “Yunus Emre ve Şathiyesi”  konulu konuşmasını yapmak üzere Doç.Dr. Aysun Sungurhan'ı kürsüye davet etti.  

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Doç. Dr.Aysun Sungurhan'a konuşma notlarını bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyor ve sizlere aynen aktarıyoruz:
 

 13. yüzyıl siyasî olaylar bakımdan birçok karışıklık ve kargaşanın yaşandığı bir dönemdir. 1095-1270 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanları, Müslümanların elindeki Ortadoğu topraklarını almak için haçlı seferleri düzenlemişler; bu durum Anadolu'yu etkilemiştir. Azerbaycan'ı, İran ve Irak'ı işgal etmiş olan Moğollar da yönlerini Anadolu'ya dönmüşlerdir. Batı'ya doğru gelişen Moğol istilasının neticesinde Ahmed-i Yesevî’nin dervişleri, bilim adamı ve sanatçılar, geniş kitleler halinde Horasan’dan Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bu dönemde Anadolu’da tasavvuf cereyanı, mistik bir duyuş ve düşünüş sistemi olarak kendini göstermiş; kimi tarikatler ve farklı İslam yorumları da yayılmıştır. Her şeyden önce bir mutasavvıf olan Yunus Emre (1240/1241-1320/1321), Anadolu’da Selçuklu üstünlüğünün sona erip, Beylikler’in kurulmaya başladığı dönemde yaşamıştır. Yunus Emre düşünce ve duygu dünyası ile sanatçı yanını ortaya Divan’ında ortaya koymaktadır. Yunus Emre, Divan’ında ilahilerin yanı sıra, münacat, na’t, şathiyye, mi’raciye gibi türleri de denemiştir. O şiirlerinin çoğunda tasavvufla ilgili konuları, tasavvufa ilişkin düşüncelerini işlemiştir. Diğer mutasavvıflar gibi insan-ı kâmil tipini çizmiş, insanı-ı kâmil olmanın gereklerini vurgulamıştır.

Türk tasavvuf edebiyatında ciddi bir düşünce veya duyguyu, çoğunlukla da İslâm inançlarını ve şeriatın hükümlerini iğneleyici ve alaylı bir şekilde anlatan şiirlere şathiye denir. Yunus Emre'nin meşhur "Çıktım erik dalına anda yedim üzümü" mısrasıyla başlayan şiiri Türk edebiyatının şathiye türünde başta gelen örneklerindendir. Yunus Emre bu şathiyesinde sahte şeyhleri, dervişleri ve düzeni eleştirmekte; münafıkların elinden kurtulabilmek adına gerçek manayı gizlemek zorunda kaldığını dile getirmektedir.

Doç.Dr. Aysun Sungurhan'a katılımlarından dolayı İLESAM Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından bir “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi

Etkinliğin ikinci yarısını oluşturan “Şiir Dinletisi” İLESAM üyelerinden Duran Eroğlu (Ozan Sevdâi) tarafından gerçekleştirildi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve gitar

Mehmet Kındap, Hanifi Işık, Halil Aytekin, Niyazi Bali, Mehmet Sönmez, Bekir Aksoy, Musa Ay, Necati Özdenkoş, İsmail Cingöz, Hasan Akgül, Muharrem Şahin, Şengül Gündoğan, Salih Koca, İsa Çırakoğlu, Halil Yazanel, Arife Aslan, Ali Haydar Karahacıoğlu, Hatun Tulin Şenel, Erdoğan Pamuk, Hüseyin Gürsoy, Cihat Solmaz, Hüseyin Ünlü, İsmet Bora Binatlı, Emine Damar, Bayram Yelen, Orhan Vergili, Durak Turan Düz, Salim Gülbahçe, Mahir Ünat, Ziya Gökalp, Seyfettin Çoban, İbrahim Ethem Ekinci, Murat Duman, Sevim Doğancan Güven, Hayrettin Gültekin, Tuncer Ulusoy (Ezberi), Nurettin Gür Ozanoğlu, Rıza Kara, Songül Eski, Bilal Dilsiz etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

İLESAM Şiir Dinletilerimize şiire, sanata ve kültüre gönül veren herkesi- üyemiz olsun veya olmasın-bekliyoruz.

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Faks

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

E-Posta

:

ilesam@ilesam.org.tr

 Okunma Sayısı : 659         24 Ocak 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 8322

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.