“1915 TEHCİR OLAYI” Programı (2 Ocak 2016)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

“1915 TEHCİR OLAYI” Programı (2 Ocak 2016)

 görüntüleniyor

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ 

“1915 TEHCİR OLAYI”

Edebiyatın, sanatın, kültürün ve aktüel konuların konuşulduğu, şiirlerin okunduğu etkinliklerine devam eden Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin gelenekselleşmiş 2016 yılının ilk Cumartesi toplantısı  2 Ocak 2016 tarihinde İLESAM Kültür Evinde gerçekleştirildi.

Program, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.


İLESAM’ın 2016 yılındaki faaliyet programından bahseden Parmaksız “Ermeniler bir soykırım yalanı diye tutturmuşlar ve her yıl bizi dünyaya kötülemek için binlerce yalan yayın yapıyorlar. Bizim bizden başka dostumuz yok, Avrupa ülkeleri menfaatlerine göre hareket ediyorlar. Bizim Ermenilerin bu yalanına dair daha çok faaliyet ve yayın yapmamız lazım” diyerek İLESAM’ın 2016 yılındaki programlarından bahsetti, üyeleri bilgilendirdi. 2016 yılından itibaren Cumartesi Sohbetlerinde konuşan bütün konuşmacıların konuşma metinlerinin ortak bir kitapta toplanacağını ve 2017 başında kitaplaştırılacağını müjdeledi.

Mehmet Nuri Parmaksız “2016 yılı herkese hayırlar getirsin.” diyerek konuşmasını yapmak üzere Hanifi Işık’ı kürsüye davet etti.

Hanifi Işık’ın 1 saatlik konuşmasının özeti şöyle:


TEHCİR – 1915

Tehcir ne demektir : Tehcir göç ettirme olayıdır.

Tehcir Karar Tarihi     : 27 Mayıs 1915 (Rumî – 14 Mayıs)

Tehcir Yasasının Yayınlandığı Gazete : Takvim-i Vekayi

Gazetede Yayım Tarihi   : 01.06.1915

Ermenilere niçin Tehcir uygulandı :

1.Bölge halkına uyguladıkları mezalim,

2.Bölge halkını göçe zorlama,

3.Devlet yönetimine karşı gelme ve isyanlar,

4.Devleti arkadan vurma,

5.Şehir ve kasabalara saldırarak hem soygun yapmak, hem de cana, mala, namusa tecavüz etmek,

6.Düşmanlarla işbirliği yaparak, stratejik yerleri muhbirlemek,

7.Erzak ve mühimmat sevkiyatını engellemek,

8.Savaş sırasında düşmanların yanında silahlı olarak yer almak,

9.Yakma, yıkma, kıyma gibi eylemlerde bulunarak bölge halkını aciz duruma düşürerek bölgeyi terk etmelerini sağlamak.

Yukarıdaki eylemleri ve benzerlerini gerçekleştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmak.

Kararı kim aldı :

Kafkaslardaki soykırımı bizzat gözlemleyen Alman general Goltis paşa’nın Talât paşa’ya tavsiyesi üzerine alınmıştır.

Ermeniler’in Kars’ta söyledikleri Marş :

Ermenice ;

Antranik yekhbar ertang dascasdan

Carteng Turkeri darni Hayasdan

Türkçesi :

Antranik kardeş gidelim Türkiye’ye

Kıralım Türkleri, olsun Ermenistan.

Ermeni gençlerinin Kars il merkezi sokaklarında koro halinde söyledikleri bu marş işin özünü ortaya koymaktadır.

Devlete ve Türk Milleti’ne karşı besledikleri kin ve intikamla yaptıkları ihanet karşısında hangi devlet ne yapmazdı ki.

Tehcir olayında Ermeniler, devletin kontrolünde Osmanlı sınırları içindeki güvenli bir yere gönderilmişlerdir.

Tehcir sırasında uygulanacak yöntemler  :

1.Devlet güçlerinin kontrolünde can ve mal güvenliği sağlanacak,

2.Göçe tabi tutulanların mal ve eşyaları daha sonra eksiksiz olarak kendilerine ulaştırılacak,

3.Tehcire tabi tutulan Ermenilere karşı uygulanacak her türlü olumsuz hareketler izlenecek ve bu hususta kusuru görülenler Divan-ı Harp’te yargılanacaklardır.

4.Devlete karşı ihanet etmeyenlerle, dul, yetim çocuklar sürgünden muaf tutulacaklardır.

5.Sürgün edilenlerin sayısı bazı kaynaklara göre 486.000, bazılarına göre de 432.000 dir.

6.Bunlara mukabil Türkiye’de 280.000 Ermeni kalmıştır.

Cemal Paşa Olayı:

Tehcir sırasında Ürdün dolaylarına gönderilen Ermenilerin iaşe ve ibadesini Türk Ordusu karşılamıştır.Bölgedeki komutan Cemal Paşa ordunun yiyeceğini,giyeceğini Ermeni göçmenlere tahsis ettiğinden giyecek ve yiyecekte azalma olmuştur.Bunun için ABD ve İspanya'dan yardım istemiştir.Her iki devlet tende yardım gelmiştir.Bu yardımlar Beyrut limanına  yaklaştığında yardım getiren gemileri İngiliz ve Fransızlar bombalamışlardır.Batan gemilerdeki yardım yerine ulaşamamıştır.Buradaki samimiyetsizlik kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.İşte Emperyalizm budur.

TEHCİR SIRASINDAKİ OLUMSUZLUKLAR :

1.Yöredeki çetelerin mal ve para için yaptıkları soygunlar,

2.Doğa koşullarından dolayı donarak ölme, salgın hastalıktan kırılma.

3.Nadirde olsa cana ve namusa tecavüz olayları saptanmıştır.

4.Devlet güçlerinin kontrolüne karşın hataları görülen 1670 kişi mahkemelerce yargılanmış ve bunlardan 271 kişi idama mahkum edilmiştir.

ERMENİLERE UYGULANAN SÜRGÜN VE TEHCİRLER:

1.İlk sürgün Bizanslılar ve İlliryalılar tarafından ata ülkeleri olan Teselya’dan Frig-Traklar’la birlikte meçhule sürgün.

Bu Teselyalı Armeniod ırkı daha sonra Urartu’ların Pehleviler tarafından yıkılışıyla boşalan topraklara gelip yerleşmişlerdi. (MÖ. 5. y.yıllarda)

2.Ani’nin alınışından sonra Bizanslıların Ortadokslaştırmak istedikleri Gregoryan Ermeni beylerini ve ağalarını o bölgeden İçanadolu’daki, Sivas, Yozgat, Tokat, Kapadokya ve Kahraman Maraş gibi illere sürülmüşlerdir. İlk iki sürgünde Ermenilerin hiçbir can ve mal güvenceleri yoktu.Bilinmeyen bir yerlere gidiyorlardı.

3.Üçüncü sürgün II. Mahmut Dönemi’nde 1828’de Gregoryan – Katolik çatışması yüzünden Katolik Ermeni’ler Ahıska ve Ahılkelek’e  gönderilmişlerdir. Ama bunlara yurt ve mal verilmiştir.