“1915 TEHCİR OLAYI” Programı (2 Ocak 2016)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

“1915 TEHCİR OLAYI” Programı (2 Ocak 2016)

 görüntüleniyor

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ 

“1915 TEHCİR OLAYI”

Edebiyatın, sanatın, kültürün ve aktüel konuların konuşulduğu, şiirlerin okunduğu etkinliklerine devam eden Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin gelenekselleşmiş 2016 yılının ilk Cumartesi toplantısı  2 Ocak 2016 tarihinde İLESAM Kültür Evinde gerçekleştirildi.

Program, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.


İLESAM’ın 2016 yılındaki faaliyet programından bahseden Parmaksız “Ermeniler bir soykırım yalanı diye tutturmuşlar ve her yıl bizi dünyaya kötülemek için binlerce yalan yayın yapıyorlar. Bizim bizden başka dostumuz yok, Avrupa ülkeleri menfaatlerine göre hareket ediyorlar. Bizim Ermenilerin bu yalanına dair daha çok faaliyet ve yayın yapmamız lazım” diyerek İLESAM’ın 2016 yılındaki programlarından bahsetti, üyeleri bilgilendirdi. 2016 yılından itibaren Cumartesi Sohbetlerinde konuşan bütün konuşmacıların konuşma metinlerinin ortak bir kitapta toplanacağını ve 2017 başında kitaplaştırılacağını müjdeledi.

Mehmet Nuri Parmaksız “2016 yılı herkese hayırlar getirsin.” diyerek konuşmasını yapmak üzere Hanifi Işık’ı kürsüye davet etti.

Hanifi Işık’ın 1 saatlik konuşmasının özeti şöyle:


TEHCİR – 1915

Tehcir ne demektir : Tehcir göç ettirme olayıdır.

Tehcir Karar Tarihi     : 27 Mayıs 1915 (Rumî – 14 Mayıs)

Tehcir Yasasının Yayınlandığı Gazete : Takvim-i Vekayi

Gazetede Yayım Tarihi   : 01.06.1915

Ermenilere niçin Tehcir uygulandı :

1.Bölge halkına uyguladıkları mezalim,

2.Bölge halkını göçe zorlama,

3.Devlet yönetimine karşı gelme ve isyanlar,

4.Devleti arkadan vurma,

5.Şehir ve kasabalara saldırarak hem soygun yapmak, hem de cana, mala, namusa tecavüz etmek,

6.Düşmanlarla işbirliği yaparak, stratejik yerleri muhbirlemek,

7.Erzak ve mühimmat sevkiyatını engellemek,

8.Savaş sırasında düşmanların yanında silahlı olarak yer almak,

9.Yakma, yıkma, kıyma gibi eylemlerde bulunarak bölge halkını aciz duruma düşürerek bölgeyi terk etmelerini sağlamak.

Yukarıdaki eylemleri ve benzerlerini gerçekleştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmak.

Kararı kim aldı :

Kafkaslardaki soykırımı bizzat gözlemleyen Alman general Goltis paşa’nın Talât paşa’ya tavsiyesi üzerine alınmıştır.

Ermeniler’in Kars’ta söyledikleri Marş :

Ermenice ;

Antranik yekhbar ertang dascasdan

Carteng Turkeri darni Hayasdan

Türkçesi :

Antranik kardeş gidelim Türkiye’ye

Kıralım Türkleri, olsun Ermenistan.

Ermeni gençlerinin Kars il merkezi sokaklarında koro halinde söyledikleri bu marş işin özünü ortaya koymaktadır.

Devlete ve Türk Milleti’ne karşı besledikleri kin ve intikamla yaptıkları ihanet karşısında hangi devlet ne yapmazdı ki.

Tehcir olayında Ermeniler, devletin kontrolünde Osmanlı sınırları içindeki güvenli bir yere gönderilmişlerdir.

Tehcir sırasında uygulanacak yöntemler  :

1.Devlet güçlerinin kontrolünde can ve mal güvenliği sağlanacak,

2.Göçe tabi tutulanların mal ve eşyaları daha sonra eksiksiz olarak kendilerine ulaştırılacak,

3.Tehcire tabi tutulan Ermenilere karşı uygulanacak her türlü olumsuz hareketler izlenecek ve bu hususta kusuru görülenler Divan-ı Harp’te yargılanacaklardır.

4.Devlete karşı ihanet etmeyenlerle, dul, yetim çocuklar sürgünden muaf tutulacaklardır.

5.Sürgün edilenlerin sayısı bazı kaynaklara göre 486.000, bazılarına göre de 432.000 dir.

6.Bunlara mukabil Türkiye’de 280.000 Ermeni kalmıştır.

Cemal Paşa Olayı:

Tehcir sırasında Ürdün dolaylarına gönderilen Ermenilerin iaşe ve ibadesini Türk Ordusu karşılamıştır.Bölgedeki komutan Cemal Paşa ordunun yiyeceğini,giyeceğini Ermeni göçmenlere tahsis ettiğinden giyecek ve yiyecekte azalma olmuştur.Bunun için ABD ve İspanya'dan yardım istemiştir.Her iki devlet tende yardım gelmiştir.Bu yardımlar Beyrut limanına  yaklaştığında yardım getiren gemileri İngiliz ve Fransızlar bombalamışlardır.Batan gemilerdeki yardım yerine ulaşamamıştır.Buradaki samimiyetsizlik kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.İşte Emperyalizm budur.

TEHCİR SIRASINDAKİ OLUMSUZLUKLAR :

1.Yöredeki çetelerin mal ve para için yaptıkları soygunlar,

2.Doğa koşullarından dolayı donarak ölme, salgın hastalıktan kırılma.

3.Nadirde olsa cana ve namusa tecavüz olayları saptanmıştır.

4.Devlet güçlerinin kontrolüne karşın hataları görülen 1670 kişi mahkemelerce yargılanmış ve bunlardan 271 kişi idama mahkum edilmiştir.

ERMENİLERE UYGULANAN SÜRGÜN VE TEHCİRLER:

1.İlk sürgün Bizanslılar ve İlliryalılar tarafından ata ülkeleri olan Teselya’dan Frig-Traklar’la birlikte meçhule sürgün.

Bu Teselyalı Armeniod ırkı daha sonra Urartu’ların Pehleviler tarafından yıkılışıyla boşalan topraklara gelip yerleşmişlerdi. (MÖ. 5. y.yıllarda)

2.Ani’nin alınışından sonra Bizanslıların Ortadokslaştırmak istedikleri Gregoryan Ermeni beylerini ve ağalarını o bölgeden İçanadolu’daki, Sivas, Yozgat, Tokat, Kapadokya ve Kahraman Maraş gibi illere sürülmüşlerdir. İlk iki sürgünde Ermenilerin hiçbir can ve mal güvenceleri yoktu.Bilinmeyen bir yerlere gidiyorlardı.

3.Üçüncü sürgün II. Mahmut Dönemi’nde 1828’de Gregoryan – Katolik çatışması yüzünden Katolik Ermeni’ler Ahıska ve Ahılkelek’e  gönderilmişlerdir. Ama bunlara yurt ve mal verilmiştir. Katolikler, 1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkler’den yana davrandıkları için II. Mahmut tarafından affedilerek yine “Millet” olarak İstanbul’a kabul edilmişlerdir.

4.1915 Tehcir’i, bu tehcirde yukarıda izah edildiği üzere kendilerinin de zarar görmemeleri için Osmanlı sınırları içinde hem güvenli biçimde, hem de güvenilecek yerlere yapılan tehcirdir. 

TEHCİR OLAYINA KARŞI ÇIKANLAR:

1.Emperyalist Rus, Fransız, İngiliz ve Ermenistan’ı kullanmak isteyen Örgütler ve Türk düşmanları,

2.Dinsel anlamda egemenliklerini yitirmiş papalar, papaz, rahipler, rahibeler, Cenneti satan “Endülijans”çılar. 

Tehcir Olayının Değerlendirilmesi ve Ovanez Kaçaznuni :

1917 Rus İhtilali’nden sonra Taşnaksudyun Patisinden 1918’de Ermenistan Başbakanı olan Kaçaznuni Bükreş toplantısında ve 1955 yılında basılan kitabında şu ifadeleri kullanmış ve özgürce ve adamca açıklanmıştır.

1.Çekilen acılardan Taşnaksudyun partisi sorumludur.

2.Partinin artık yapacağı bir şey yoktur, kendisini kapatmalıdır.

3.Rus, İngiliz,Fransız emperyalizmi bizi kullandı ve en sonunda bizi ortada bıraktı.

4.Dövünmekten başka çaremiz yoktu.

5.Ermenilerin gönüllü silahlı birlikler oluşturmaları hata idi.

6.Türkler, katledilince savunma güdüsüyle hareket ettiler.

7.Tehcir yasası amacına uygundu.

8.Taşnak yönetimi dışında suçlu aranmamalıdır. 


SOYKIRIM (jenosid)

Her 24 Nisan’da Ermeniler’in bir beklentisi vardır. Dünya’daki tüm ulusların 24 Nisan tarihini soykırım günü olarak değerlendirmeleri.

24 NİSAN’ nedir :

24 Nisan tarihi Ermenilerin Van ili çevresinde isyan çıkarmak isteyenlerden 237 sinin tutuklanması ve merkezlerinin kapatılması tarihidir.Ermeniler bu tarihi soykırım günü olarak kabul ettirmek istemektedirler.

Soykırım olayına gelince :

1.Bakınız, Ermeniler 89 yerleşim yerinde 518.105 Türk ve müslümanı katletmişlerdir.

2.Hiroşima katliamı,

3.Fransızlar’ın cezayir katliamı,

4.ABD’de Kızılderili katliamı,

5.Orta Afrika’daki zenci kırımı,

6.Irak’ta Saddam ile birlikte 1.000.000 insanın ölümü,

7.Stalin’in Ahıskalılara ve diğer Türkler’e uyguladığı Sibirya ve Nargin sürgünleri ve ölümler, Hocalı’daki 613 kişinin öldürülmesi,

8.Almanyada ki MÖLL. ve Solingen’deki sekiz Türk'ün katledilmesi ve ayrıca Yahudiler'in yakılması.

Bu örnekler alabildiğince çoğaltılabilir.

Bu kırımların bugüne değin hesabı verildi mi? Eli kanlı bu uluslar, kuru iftiralarla Türkleri sorgulamaktadırlar.

Soykırımla İlgili İddialara verilen yanıtlar :

1.ABD  Başkanı (Eski) Ronald Reagen: Meçhul, zaten elimde delil de yok.

2.Obama (ABD Başkanı) : (Med yekhern) (Büyük felaket) bu söz Ermeniler’in beklentilerini boşa çıkarmıştır.

3.İspanyada'ki iktidar partisi senatörü Chiguillo : “Biz parlamento olarak kendimizi tarihçilerin ve mahkemelerin yerine koyamayız. Siz diyorsunuz ki 24 ülke soykırım var dedi, peki yok diyen 169 ülkeye ne diyeceksiniz.

4.Katalon Bölgesinde etkinlik gösteren “ESTESA”da yapılan oyalamada:

Soykırım yoktur           :  Oy sayısı    : 130

Soykırım vardır            :  Oy sayısı    :   14
Soykırım İçin Çekimser  :  Oy sayısı :   68

5.Malta sürgünlerinin yargılandığı dava da İngiliz Kraliyet Başsavcılığı delil yetersizliğinden dolayı soykırımla ilgili davayı reddetmiştir.

6.İsviçre’de AİHM’de Doğu Perinçek’in “Soykırım Yoktur” davasına onay vermiştir. 

Diplomatların Katledilmelerine Karşı Çıkanlar :

1.Artin Penik  : T.C. vatandaşı - Ermeni diplomatların katledilmeleri üzerine kendisini “Taksim Meydanı”nda yakmıştır.

Artin Penik şöyle demiştir. “Ben kendimi Fransız Elçiliği önünde yakacaktım ama bundan vazgeçerek Taksim’de Atatürk Heykeli’nin önünde yaktım”. Artin Penik 5 gün sonra da öldü.

2.Levon Dabbağyan Araştırmacı yazar.

3.Aziz Dağcı  -TC. vatandaşı- Soson’lu Ermeniler Derneği Başkanı

4.Ermeni patriği Mesrob I, Başpiskopos Şahan Savacıyan ve Aram Ateşyan (Episkopos – Ruhani lider)

Bu üç din adamı görüşlerini bir bildiri ile kamuoyuna duyurarak Türkiye'de huzurlu olduklarını açıklamışlardır.

Bilindiği gibi soykırımla ilgili BM’ler kararı 1948 yılında alınmış olup Türkiye bu kararı 1950 yılında görüşmüş ve 1951 yılında da katılma kararı vermiştir.

 

ERMENİ ÖRGÜTLERİ:

1.Hınçak

2.Taşnak

3.Ramgavar

4.Vatanseverler

5.Armenakan

Bu örgütlerin ortak amaçları (Dört “T”)

1.Tanıma

2.Tanıtma

3.Toprak

4.Tazminat 

PAROLALARI:

Türk’ü, Kürt’ü her yerde, her ortamda vur, öldür ve intikam al. Böylece sözü verilmiş “Büyük Ermenistan”ı kur.

Osmanlı’da görev  alan üst düzey görevliler :

1.En az 10 kişi yüksek düzeyde bürokrat,

2.En az 50 hükümette bakanlık

Seçimler :

Osmanlı döneminde milletvekili sayısı :

1877’de          - 9

1908’de  -11

1912’de  -12

-------

Toplam :  32

Bu seçimlerin Hınçak –JönTürk İşbirliği ile yapıldığı bilinmektedir.

Erivan’da 1583’te Ferhat Paşa tarafından Tokmak Han’dan alındığı sırada nüfus        % 100 Türk’tü, Sonraları Ruslar’ın arazi politikaları yüzünden nüfus iyice azalmış ve 1932’de % 6'ya düşmüştür. Son yıllarda da hiç kalmamıştır. 

Osmanlı’da ve Ermenistan’da Nüfus :

1.1890’da Türk Nüfus                       : 12.585,902

Ermeni Nüfusu           :   1.139.053

2.1914’te  Türk Nüfusu                     : 15.044.846

Ermeni Nüfusu           :   1.299.007

3.Resmi İstatistiklere Göre    :

Türk Nüfusu               : 13.339.000

Ermeni Nüfusu           :   1.234.671 

1922’de Londra’da İnönü’ye 3.000.000 nüfusa ne oldu diye soran Lord Curzon’a yanıt

Nüfus Sayısı

1.Guinet’e göre Ermeni Sayısı           :  1.400.000

2.ABD Eğitim çevrelerine göre         :  1.500.000

3.Resmi çevrelere göre                      :   1.300.000

4.Vannıstar’a göre                 :      500.000

5.Harbord’a göre :  Büyük Ermenistan dedikleri yerleri gezdim hiç Ermeni görmedim.

Hani 3.000.000 Ermeni, hani 1.500.000 Kırım.

Andlaşmalar ve Osmanlı – Türk Düşmanlığı

Amaç Osmanlıyı Avrupa’dan Türkleri Anadolu’dan atmak.

1814 Viyana – Rusya’nın önderliği

1878 Berlin – “40 yıllık Karagünler”

1918 Mondros – Osmanlı’nın bitirilişi. 

Soykırımda Din ve Devlet Adamları:

1.Papa Francescu – Arjantinli

2.Gauck – Alman Cumhurbaşkanı – Lepsius Evinin hamisi

3.Putin – Rusya Devlet Başkanı  - Ahıskalıların Sibirya'ya diğer Türklerin'de Nargin'e  gönderilerek zalimce yok edilmesi.

Niçin Ermenistan:

Ruslar, İngilizler, Fransızlar, ABD ve hatta Almanlar’ın Ermenistan’ı üs olarak kullanmak istemeleri :

Nedenleri :

1.Sıcak denizlere inmek,

2.Azerbaycan ve Ortadoğu petrollerine ulaşmak,

3.Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin bağlantısını kesmek,

4.Gerek Katolikler ve gerekse Ortadoksların Ermenileri Gregoryanlıktan kendilerine çevirmek. 

Görüşler:

1.Ermeni asıllı Witte : “Ermeni – Müslüman Savaşı Kafkasya’da bizimkilerin işidir.”

2.Busberg : Türkler sokaklarda rastladıkları güle basmazlar. Onu yerden alıp duvarın dibine ya da üstüne koyarlar.

3.Erzurum’da bir Rus subayı : Bir Türk’ü öldürdüğü için hapsettiği bir Ermeniye "Senin suçunun karşılığı idamdır" 
dediğinde Ermeni,Rus subayına demiş ki:"Bir Türk için bir Ermeni'nin öldürüldüğü nerede görülmüştür.Program sonunda  katkılarından dolayı Hanefi Işık’a bir “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

 

Etkinliğin ikinci yarısını oluşturan Şiir Dinletisi Âşık Sevdaî (Duran Eroğlu) tarafından sunuldu.

Etkinliğe katılan isimler arasında Kemal PARILDAR, İbrahim YAMAN,D.Turan DÜZ, Meliha SEVİLİR, Hayriye ÇİTOĞLU, Ahmet AFACAN, Bekir YEĞNİDEMİR, Halil YAZANEL, Songül DÜNDAR, Selahattin DÜNDAR, Torun MENGÜLOĞLU, Cevdet ALICI, Celal AKDENİZ, Merih BARAN, Orhan YENİARAS, Orhan VERGİLİ, Cahit KIRAÇ, Cemal TUZCUOĞULLARI, Niyazi BALİ, Adem AYDIN, Barış Serhat IŞIK, Candan IŞIK, Metehan IŞIK, Ertuğrul YILMAZ, Musa BİLGEN, Şeref IŞIK, Necati ÖZDENKOŞ, Abdulkerim DOĞRU, Hayrettin GÜLTEKİN, Yücel MUŞ, Fevzi GÖKALP, Osman BOZKURT, Nurettin OZANOĞLU, Erdal ERCİN, Yeter BEKTAŞ, Bayram YELEN, Kemal TÜRK, Satık KILIÇ, Seyfettin ÇOBAN, Mehtap ERDEMOĞLU, Reyhan ÖZÇİFTÇİ,Burhanettin ÇAKAR,Serap IŞIK,Mehtap ERDEMOĞLU,Beste ERDEMOĞLU,Ezgi ERDEMOĞLU ve Nevzat DOĞANAY da vardı.

2016 yılının bu ilk  etkinliği de yüreklerdeki yerini aldı.

İLESAM Şiir Dinletilerimize şiire, sanata ve kültüre gönül veren herkesi- üyemiz olsun veya olmasın-bekliyor, 2016 yılının herkese sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, huzur,  başarı ve gönüllerinden geçen her şeyi getirmesini diliyoruz. 

*Sayın Hanifi Işık’a konuşma notlarını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.

 görüntüleniyor

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Faks

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

E-Posta

:

 Okunma Sayısı : 1261         06 Ocak 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 870351

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.