En Son Haberler


Üyelik Türleri

ÜYELİK İŞLEMLERİ / Üyelik Türleri

Eser sahibi gerçek kişiler ve eser sahibi tüzel kişilerin İLESAM üyeliğine başvurabilmeleri mümkündür. İLESAM’ın "asıl üye"  ve "yararlanan üye" olmak üzere iki farklı üyelik statüsü bulunmaktadır.

Asıl Üye:

Türk    vatandaşı    olmak,    Tüzel kişiler için  Türk yasalarına göre ku­rulmuş   olmak,   reşit   ve   mümeyyiz olmak,     Fikir    ve     Sanat     Eserleri Kanunu’nda öngörülen anlamda eser sahibi veya komşu hak sahibi olmak, İLESAM’ın     belirleyeceği     kıstaslara uygun olmak, yapımcı veya yayın kuruluşu olarak ticaret siciline kayıtlı olmak ve en az altı ay öncesinden beri de fiilen üretimde bulunmak şartlarını taşıyanlar olabilir.

Yararlanan Üye:

  • Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin malî haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
     
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri,
     
  • Yasal oturma ve çalışma izni bulunan yabancı uyruklulardan Fikir ve Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek   Birlikleri    ve   Federasyonları  Hakkındaki  Tüzük’te  öngörülen  nite­likleri taşıyan eser sahipleri ve komşu hak sahipleri yararlanan üye olabilir. Yararlanan üyeler birlik organlarında görev alamazlar, ancak oy kullan­mamak şartıyla genel kurula katıla­bilirler.