En Son Haberler


Üyelik Koşulları

ÜYELİK İŞLEMLERİ / Üyelik Koşulları

İLESAM’a olmak isteyen eser sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Meslek Birliğimize yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuru sahiplerinin, başvuru formları ile birlikte mevcut basılı eserlerinden örneklerini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuzca başvuruları kabul edilen eser sahiplerinin; 2010 yılı Mart ayı itibariyle, giriş aidatı 50 TL, yıllık aidat 50 TL ödemeleri gerekmektedir.

Eser veya malî hak sahibi, sahibi bulunduğu eser veya eserlerin , Birlik tarafından telif haklarının tahsilini ve malî haklarının takibini arzu eden üyeler, eserlerine ait "Yetki Belgesi’ni ve eserlerinden birer kopyayı Birliğe vermek zorundadır.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak, imzalamak, 
   
 • Yayınlanmış eserlerinin bir örneği. 
   
 • Özgeçmiş 
   
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
   
 • “Tüzel kişilik”i temsilen üye olunmuşsa, yayınevinin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 
   
 • “Tüzel kişilik”i temsilen üye olanların temsile yetkili olduğuna dair şirketin kaşeli yazısı veya imza sirküleri fotokopisi, 
   
 • Şahıs şirketleri için, üyenin yayınevini temsile yetkili olduğunu belirten, antetli kâğıda yazılmış, imzalı ve kaşeli yazı.