İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “JAPONYA’DA İSLAMİYET ve TÜRKLER” KONUŞULDU

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “JAPONYA’DA İSLAMİYET ve TÜRKLER” 
KONUŞULDU

 


 

12 Kasım 2011 tarihinde İLESAM Kültür Evinin düzenlediği geleneksel Cumartesi günü toplantılarından biri daha yapıldı. Doç. Dr. Merthan DÜNDAR’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Türkiye - Japonya ilişkilerinde geçmişten günümüze, dünden bugüne ulaşan bilgiler paylaşıldı.

Günümüzde Japonya’nın teknolojik açıdan gelişmesinin yanı sıra kalkınması için gerekli olan yer altı zenginliklerinden yoksun olduğunu, burada hammaddenin önemli yer tuttuğunu, ürettikleri ürünler için pazara ihtiyaç duyduklarını ve bunun da kalkınma ile mümkün olduğunun altını çizen DÜNDAR, Japonya’nın diğer memleketlere üç yüzyıl kadar kapalı kaldığını, 1853 yılında ABD tarafından kapılarının açtırıldığını ve kapitülâsyon imzalatıldığını söyledi.


Katılımcılar İLESAM Kültür Evinin salonunda yerlerini almışlardı. Etkinliğe gösterilen ilgi görülmeye değerdi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Abdülhamit’in dış siyaseti çok iyi bildiğinden, denge politikasını bir arada tuttuğundan bahsederek Japonlara karşı temkinli davranarak ticari ve kültürel anlaşma yapmadığını ancak Japon prensini çok iyi ağırladıklarından dolayı verilen ödülü kabul ettiğini belirtti. II. Abdülhamit’in gazeteci Nakao’dan askeri akademide Japonca öğretmesini istediğini de sözlerini ekledi.

İlerleyen zaman içerisinde elli milyon Çinli Müslüman ve müttefikin Pantürkizm’e ve Panislamizm’e dayalı Japonya İslam Cumhuriyetini oluşturmaya başladıklarını ifade ederek yine zaman içerisinde Tokyo Otelinin temelinin atıldığını, Şeker ve Kurban Bayramı namazlarının kılındığını, Müslüman kızlarla evlenildiğini, okul ihtiyaçlarının karşılanmaya başladığını, bunun yanı sıra siyasi faaliyetlere devam edildiğini, kumaş ve elbise ticareti ile uğraşıldığını, piyeslerin sahnelenerek sosyalleşmeye de adım atıldığını, İstanbul’daki Akşam Gazetesinin tabletlerini getirterek matbaacılığa önem verildiğini, gazete ve dergi basıldığını da dile getirdi.

Japon kültürünün ve fiziksel özelliklerin farklılığından bahseden DÜNDAR Japonların ülkelerindeki yabancılara da bunu hissettirdiklerinden bahsetti.


Konuşmasını slayt eşliğinde sunduğu birbirinden değerli fotoğraflarla zenginleştiren DÜNDAR katılımcıların sorularını cevapladı ve konu ile ilgili kıymetli kitapları İLESAM Kütüphanesine hediye etti.Van Depreminde zarar gören kardeşlerimize yardım eli uzatmak için memleketimize gelen Japon Atsushi Miyazaki şükranla ve rahmetle anıldı. 


İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız katılımlarından dolayı Doç. Dr. Merthan DÜNDAR’a bir Teşekkür Belgesi takdim etti.
Etkinliğin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte yapılan çay ikramının ardından etkinliğin ikinci adımı olan şiir dinletisi Mahir Ünat tarafından yönetildi.
Birbirinden değerli şairler şiirlerini seslendirdiler. Ve bu güzel etkinlik katılımcıların anılarında hoş bir seda olarak kaldı.


HABER: SİBEL UNUR ÖZDEMİR
FOTOĞRAFLAR ve YAYINA HAZIRLAYAN: NUR ERSEN

 Okunma Sayısı : 1298         14 Kasım 2011