TÜRK TARİH KURUMU’NUN DAVASINI KAZANDIK ve TAKİP EDİLEN DİĞER TELİF DAVALARIMIZ

 / ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRK TARİH KURUMU’NUN DAVASINI KAZANDIK ve TAKİP EDİLEN DİĞER TELİF DAVALARIMIZ

 

 

TÜRK TARİH KURUMU’NUN DAVASINI KAZANDIK ve TAKİP EDİLEN DİĞER TELİF DAVALARIMIZ

 

Üyemiz Türk Tarih Kurumu adına Hürriyet gazetesine karşı takip ettiğimiz telif davasını kazandık. Yargıtay’da onanan davamıza karşılık davalı gazeteden 46.000 TL. tazminat alınmış olup masraflar ve İlesam’ın payı düşüldükten sonra Türk Tarih Kurumu adına kazanılan tazminat Türk Tarih Kurumu hesabına yatırılmıştır

 

 

4 Ocak 2012 günü Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Baheeddin Yediyıldız’ı makamında ziyaret eden İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız ve İLESAM Genel Muhasibi Cemal TuzcuoğullarıTürk Tarih Kurumu’nun çalışmaları ve yayınları konusunda bilgi aldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Baheeddin Yediyıldız, “İLESAM’ın son 2 yıldır yaptığı çalışmalardan ve kurum adına kazanılan davadan dolayı memnun olduğunu” ifade etti. İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, “göreve geldiklerinden bu yaklaşık 30 yeni dava açtıklarını, bunların çoğunun kazanıldığını, 15’ten fazla davanın hâlen devam ettiğini, 5 yeni davanın açılma aşamasında olduğunu üyelerin telifle ilgili onlarca sıkıntısını da uzlaşma yoluyla çözdüklerini” söyledi.

 

İLESAM TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR

 

1.Cemal Anadol Yargıtay bozma kararı doğrultusunda dosya bilirkişiye verilmiştir. Dosyanın bilirkişiden dönüşü beklenmektedir. Son duruşma 06.12.2011 tarihinde yapıldı.

2.İlhan Geçer. Yargıtay bozma kararından sonra dosyada yeniden yapılan hesaplama neticesinde ek tazminat alacağımız doğmuştur. Dava karara çıkmış, alacağımızın tahsili için icra takibi yapılmıştır. Davalının temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiş olup icra dosyası Yargıtay sonucunu beklemektedir.

3.Türk Tarih Kurumu Başkanlığı.

a) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.-Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.

tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş olup alacağımızın tahsili için icra takibi yapılmıştır. Tazminat alınıp hak sahibi kuruma ödenmiştir.

4.Şafak Atayman Dosyada ek bilirkişi raporu düzenlenmiş, rapora itirazlarını bildirmek üzere taraflara süre verilmiştir. Son duruşma 18.10.2011 tarihinde yapıldı.

5.Mehmet Kargı. Açılan davada karşı tarafla 18.03.2011 tarihinde yapılan anlaşma neticesinde tazminat tahsil edilerek dava sulh yoluyla bitirilmiştir.

6. Haydar Bulgak-Ayşe Bulgak.

a) “İnterval Matrislerin Fark Asimtotik Kararlılığı” isimli doktora tezine ilişkin açılan davada karar temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay’a gönderilmiş, Yargıtay onama kararı vermiştir. Alacağımız icra kanalıyla tahsil edilmektedir.

7. Haydar Bulgak-Ayşe Bulgak.

b) “An Algorithm for Stability of Discrete-time Interval Matrices” isimli makaleye ilişkin açılan tazminat davasında işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tazminine karar verilmiş, alacağımızın tamamı davalılardan tahsil edilmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde, bilirkişi raporunda telif ücretinin hangi yıl esas alınarak hesaplama yapıldığının belirtilmemiş olması ve tazminata 2003 yılından itibaren faiz yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur. Bozma ilamı doğrultusunda yerel mahkemece ek rapor alınmasına karar verilmiş olup dosya bilirkişidedir. Son duruşma 06.12.2011 tarihinde yapıldı.

8. Haydar Bulgak-Ayşe Bulgak.

c) “On the Stability of Discrete-time Interval Matrices” isimli makaleye ilişkin açılan tazminat davasında dosya ek rapor düzenlenmek üzere bilirkişiye verilmiştir. Son duruşma 25.10.2011 tarihinde yapıldı.

9.Hüseyin Yurdabak. Açılan davada, üyemiz Hüseyin Yurdabak’ın da dava açıldıktan sonra vefat etmesi ve mirasçılarının sadece mali hakları takip bakımından İlesam’a yetki vermesi, manevi tazminat davası için vekalet vermemeleri nedeniyle sadece maddi tazminat yönünden davaya devam edilmektedir. Dosya bilirkişide olup son duruşması 25.10.2011 tarihinde yapıldı.

10.Neval Konuk.Dosya ek rapor için bilirkişiye verilmiş olup son duruşması 18.10.2011 tarihinde yapıldı.

11.Haydar Çetinkaya. Dosya Yargıtay’da olup karar henüz kesinleşmemiştir. Bilirkişi raporunda hesaplanan eksiklerin tahsili için ek dava açılacaktır.

12.Ülkü Önal. Dava karara çıkmış, maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Karar kesinleşmiş ve üyemizin uzlaşma isteği ile alacak tahsil edilmiştir.

13. Mehmet Gür.Dosyası bilirkişidedir. Son duruşması 17.11.2011 tarihinde yapıldı.

14. Metin Yıldırım. a) Dosya delillerin toplanması aşamasında olup son duruşması 18.10.2011 tarihinde yapıldı.

15. Metin Yıldırım. b) Dosya bilirkişiden dönmüş, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere taraflara süre verilmiştir. Son duruşması 06.12.2011 tarihinde yapıldı.

16. Kemal Cebecik.Dosya bilirkişiden dönmüş, rapordaki eksikliğin giderilmesi için tekrar bilirkişiye verilmiştir. Ek bilirkişi raporu da dosyaya gelmiş olup son duruşması 01.11.2011 tarihinde yapıldı.

17.Hasan Latif Sarıyüce. Dosyanın bilirkişiye verilmesine karar verilmiş olup, son duruşması 29.11.2011 tarihinde yapıldı.

18.Yaşar Hadi Önder. Dosya delillerin toplanması aşamasında olup, son duruşması 17.11.2011 tarihinde yapıldı.

 

5 yeni dava dosyası incelemede olup davalar açılmak üzeredir.

 

 

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

 Okunma Sayısı : 1076         07 Ocak 2012

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 26013

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.