İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİNDE “TÜRKLERDE ÖKÜZ KÜLTÜRÜ ve KİTAB-I ÖKÜZ” KONUŞULDU

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİNDE “TÜRKLERDE ÖKÜZ KÜLTÜRÜ ve KİTAB-I ÖKÜZ” KONUŞULDU

 

Geleneksel Cumartesi günü toplantılarından biri daha İLESAM Kültür Evinde 14 Ocak 2012tarihinde yapıldı. Arslan KÜÇÜKYILDIZ’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. 

Kitab-ı Öküz derlemelerinden bahseden Küçükyıldız, dini, efsanevi, mitolojik, edebi boyutu olan “öküz” temasının türkülere dahi ilham verdiğini, çok büyük bir yelpazeye sahip olduğunu, kendisinin bu imgeyi sinema açısından incelemeye başladığını ve araştırmalarına halen devam ettiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti.

Cumhuriyet Döneminde mermi taşıyan kağnılar İstiklal Savaşı ile ilgili çok önemli bir noktadır. Öte yandan, kağnı arabaları düğün alayı olarak kullanılır, gelin arabası şeklinde süslenirdi. Su taşınırdı. Kağnı arabasının üzerine kalafat konularak tarlalardan sap taşınırdı. Motorlu taşıtlarla bir yerden bir yere gidilebilir, birkaç parça eşya bagajına yerleştirilebilir ancak görüldüğü gibi öküzlerden pek çok yerde yararlanılabilirdi. O dönemlerde öküzler çok önemliydi. Mal canın yongası olduğundan evin ayrılmaz bir parçasıydı. Evin çocuğunun hasta olmasından bile önemliydi öküze herhangi bir şey olması. Öküz hastalandığında tarla sürülemeyecek, aile aç kalacak, kısaca yaşam duracaktı. Kültürümüzde öküz ile ilgili deyimler, atasözleri, türküler, şiirler, fıkralar da yer almaktadır. Türk Dil Kurumunun Atasözleri Sözlüğünde 5000 adet deyim var ancak bu atasözlerinin 1000 tanesi öküz ile ilgilidir. 

Öküz, kimi yörelerde kutsal sayılırken, bazı kültürlerin bayraklarında bile yer almış, boyları temsilen de kullanılmış, kendi hayvanlarını diğerlerinden ayırmak için özellikle kulak bölgelerine işaret olarak damgalanmış ayrıca halı motiflerinde de yer almıştır.

Öküz konusunda katılımcıların da düşüncelerini paylaşmasını isteyen Küçükyıldız, 
içinden öküz geçen birbirinden güzel fıkralarını anlatarak dinleyenleri güldürmeyi başardı.

Arslan KÜÇÜKYILDIZ, milletin hafızasının önemini vurgulayarak geçmişten geleceğe aktar