İLESAM, ANKARA’DAKİ OKULLARDA TELİF HAKLARI VE KORSANLA İLGİLİ SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI AÇTI

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM, ANKARA’DAKİ OKULLARDA TELİF HAKLARI VE KORSANLA İLGİLİ SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI AÇTI


 

İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Genel Başkanı Mehmet Nuri ParmaksızAnkara-Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Ümit Karabulut ve Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Dursun Yeşilova yaptıkları ortak açıklamada,

 

 

“Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI ile ilgili izinlerin alındığını ve şartnamenin Ankara’daki toplamda 1600 İlköğretim ve Ortaöğretim okuluna gönderildiğini açıkladı.

  

Ankara’da okuyan İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanlarını 5846sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan ve logo yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesinin önemli olduğu; amacın, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesi olduğu dile getirildi. Özellikle korsanla ilgili logolardan dereceye girecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir teklifle bildirilecek ve korsana karşı çıkacak okullar ve eğitimciler adına okullara “korsana karşı olunduğunu anlatan” bir bayrak asılması öngörülmektedir.

 

Bu proje ile özellikle Ankara’daki öğrencilerin okullarda verilecek seminerlerle telif hakkı ve korsan konusunda bilinçleneceği, sanatçının ve eserlerin korunacağı, yapılan yarışma ile öğrencilerin ödüllendirileceği, esere ve emeğe saygının oluşacağını ve ülkemiz açısından vergi kaybının önleneceği düşünüyoruz.

 

Amaçladığımız hedeflere ulaşma yolunda, “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” projesine katılan ve katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi, yardım ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimizi, velilerimizi, eğitime hizmet veren çalışanları kutlar, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Nihai hedefimiz bu projenin önümüzdeki yıl bütün Türkiye’deki okullarda uygulanmasıdır” 

 

İLESAM

(İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ)

GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ

 

ANKARA İLİ

İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİMLER ARASI

“ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ” ADLI

SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI

 

KAPSAM VE AMAÇ : “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı korsanla ilgili slogan ve logo yarışması projesi, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölbaşı Anadolu Lisesi’nin işbirliği çerçevesinde şekillenen; eser kavramını öğrencilere öğretmek ve halkımızı özellikle de Ankara’da okuyan İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanını 5846sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan ve logo yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

 

Amacımız, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir. Özellikle korsanla ilgili logolardan dereceye girecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir teklifle bildirilecek ve korsana karşı çıkacak okullar ve eğitimciler adına okullara “korsana karşı olunduğunu anlatan” bir bayrak asılması öngörülmektedir.

 

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün hedefine, ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun  “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu, eseri ve eser sahiplerinin maddi ve manevi hakları koruma altına bir kanun olmakla birlikte toplum tarafından çok da bilinmediği bir gerçektir. Bu proje ile özellikle Ankara’daki öğrencilerin okullarda verilecek seminerlerle telif hakkı ve korsan konusunda bilinçleneceği, sanatçının ve eserlerin korunacağı, yapılan yarışma ile öğrencilerin ödüllendirileceği, esere ve emeğe saygının oluşacağını ve ülkemiz açısından vergi kaybının önleneceği düşünüyoruz.

 

            Amaçladığımız hedeflere ulaşma yolunda, “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” projesine katılan ve katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi, yardım ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimizi, velilerimizi, eğitime hizmet veren çalışanları kutlar, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

KATILIM KOŞULLARI:

1.Yarışmaya 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili içinde İlköğretim ve Ortaöğretimde okumakta olan öğrenciler katılabilir.

2.Yarışmaya her okuldan en çok 3 öğrenci katılabilecektir.

3. Katılımcı öğrenciler hem slogan hem de logo yarışmasına katılabilir. Logolar renkli de olabilir.

4.Slogan ve logolar Okul Müdürlüğünün resmi yazıları ile İLESAM’a gönderilecektir.

5.Slogan ve logolar öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6. Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

 

DEĞERLENDİRME :

1. Slogan ve logolar, İLESAM tarafından oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek daha sonra asıl seçici kurul tarafından dereceye girenler belirlenecektir.

2. Yarışma sonunda dereceye giren ve katılan eserler kitaplaştırılabilir. Katılımcılar eserleri hakkında herhangi bir telif ücreti istemeyeceklerini yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılır.

3.Asıl Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:

Mehmet Nuri PARMAKSIZ (İLESAM Genel Başkanı)

Ümit KARABULUT (Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü)

Dursun YEŞİLOVA (Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü)

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (İLESAM Genel Başkan Yrd.)

Cemal TUZCUOĞULLARI (İLESAM Genel Muhasibi)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

İlter YEŞİLAY

Pehlivan UZUN

Arif BÜK

Mustafa FİRENGİZ

Hakan YILMAZ

 

YARIŞMA TAKVİMİ  :

1. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2012’dir.

2. Yarışma sonuçları 25 Nisan 2012 tarihinde www.ilesam.org.tr adresinde açıklanacak ve ödül töreni 26 Nisan 2012 Dünya Telif Hakları gününde düzenlenecektir.

 

YARIŞMAYA KATILIM BİÇİMİ :

Okullar yarışmaya katılacak öğrencilerin slogan ve logolarını resmi yazı ile İLESAM’a (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  gönderecektir. İLESAM Adres: İzmir 1. Cadde, No:33/16, Aydın Apartmanı, Kat:4, Kızılay/Ankara Tel:419 49 38-Belgeçer:419 49 39

 

SLOGAN VE LOGO DALINDA ÖDÜLLER :

 

BİRİNCİYE              : Laptop Bilgisayar + Kitap Seti

İKİNCİYE                 : Netbook Bilgisayar+Kitap Seti

ÜÇÜNCÜYE             : Dijital Fotoğraf Makinesi +Kitap Seti

 

Eser, Eser Çeşitleri

ESER NEDİR ?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;

 

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,

b. Şekillenmiş olması,

c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,

d. Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.

 

            Hukukumuzda eser sahipliği, eserin yaratılması ile kazanılmış bulunmaktadır. Yani, hakkın kazanılması için, ( sınai haklarda olduğu gibi ) herhangi bir makama tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, 5846 sayılı Kanunun 13 cü maddesinde bir kayıt ve tescil sistemi yer almaktadır. Maddeye göre; filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarış, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir.

 

           Bugünkü uygulamada, müzik ve sinema eserleriyle bilgisayar oyunları için ticari dolaşıma sunulmadan önce kayıt ve tescili yapılmaktadır.