GAZETECİ-YAZAR İSA KAYACAN’IN GENEL BAŞKANIMIZ MEHMET NURİ PARMAKSIZ’LA RÖPORTAJI

 / ETKİNLİKLERİMİZ

GAZETECİ-YAZAR İSA KAYACAN’IN GENEL BAŞKANIMIZ MEHMET NURİ PARMAKSIZ’LA RÖPORTAJI

***

İLESAM Üyesi Gazeteci – Yazar İsa Kayacan,

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la görüştü…

         Mehmet Nuri Parmaksız: Üye sayısı 2 bin beş yüze ulaşan İLESAM’ın öncelikli ve  asli görevi telif hakları ve korsanla mücadeledir.

            Yaptığımız her çalışmayla İLESAM’ı ön plana çıkarmayı ve tanıtmayı hedefliyoruz.

Merkezi  Ankara’da bulunan kısa adı İLESAM olan, Türkiye İlim Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ülke genelindeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu meslek kuruluşumuzun Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la bir sohbet çerçevesinde görüşerek, bazı bilgiler almak için sorularımı sıralamak istiyorum:

İsa KAYACAN : Sayın Parmaksız, İLESAM deyince ne anlamalıyız? Yani sokaktaki adam İLESAM kelimesinden ne anlamalı? Kuruluş yılından başlayarak neler söylemek istersiniz? Siz yönetime geldiğinizde üye sayısı kaçtı? Bugün kaça ulaştı? Sanıyorum bir de “kurumsal üyelikler” var. TV ve Radyo kanallarıyla anlaşmalarınızla varılmak istenilen hedefe ulaşıldı mı?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: İLESAM’ın açılımı "Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği"dir. Meslek Birliğimize bu ad 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir.  İLESAM, bu kanunun 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesi ile, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Birlik kuruluş statüsü Ankara Valiliği’nin 01.09.1986 gün ve 065.051/4979 sayılı yazıları ile onaylanmış ve Birlik Tüzel Kişilik kazanarak 26.04.1986 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara’dadır.

İLESAM’ın öncelikli olarak kuruluş amacı, ilim ve edebiyat eseri sahiplerinin telif haklarını korumaktır. Kuruluş amaçlarımızı maddeler halinde şöyle sıralayabilirim:

1-Üyelerin eserlerinin ticarî amaçla kullanılmasını kontrol etmek ve izinsiz kullananlar hakkında idarî ve yargı yoluna başvurmak.

2-Üyelerin telif ücretlerini ve tazminat haklarını tahsil etmek.

3-Sosyal tesisler açmak ve hizmetler yapmak.

4-Meslekî yayınları yapmak ve alanı ile ilgili kurslar açmak,

5-Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum, kuruluş, kişi ve meslek birlikleri ile ilişkilerde bulunmak.

6-İlim adamlarının ve edebiyatçıların, alanları ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve takip etmek.

7-Devlet-yazar ilişkisinin gelişmesinde yardımcı olmak.

8-İlmî ve edebî konularda millî ve milletlerarası toplantılar düzenlemek.

9-İlim adamlarına ve edebiyatçılara milletlerarası ilişkilerde destek olmak ve bu amaçla ilmî ve edebî çalışmalar düzenlemek.

Bu sene kuruluşunun 26. yılını kutlayacak olan İLESAM bugüne kadar öncelikle telif hakları konusunda birçok çalışma yaptı. İlk defa 1951 yılında çıkan Telif hakları yasasının güncelleştirilme çalışmalarına katıldı ve birçok yasa maddesinin neredeyse önerileriyle hazırlayıcısı oldu. Kültür-sanat-dil- edebiyat alanlarına yaptığımız çalışmalar ise (konferanslar, kurultaylar, sempozyumlar, toplantılar, paneller… vs.) burada sayılamayacak kadar çok. Fakat şunu ifade etmeliyim ki, biz yaptığımız her çalışmayla-geçmişten bugüne- öncelikle kültürümüze ve sanatımıza hizmet etmeyi düşünüyoruz ve öncelikli asli görevimizde Telif Hakları ve Korsanla Mücadele’dir.

 

Meslek Birliğimiz ilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük meslek birliğidir. Alanında, adında "Türkiye" ibaresi bulundurma hakkına sahip tek meslek birliğidir. Yönetime geldiğimizde 2010 yılı Mart ayı itibariyle üye sayımız 1500’dü. Bugün ise üye sayısı yaklaşık olarak 2500’dür.

İLESAM’a yayın yapan telif hakkı kazanabilecek resmi ve özel kurumlarda üye yapıldı. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, birçok üniversite ve Belediye İLESAM’a üye oldu. Birçok kanalla TRT, TGRT, Kanal 7 gibi televizyon kuruluşu ile üyelerimiz adına yayın sözleşmesi yapıldı ve üyelerimize telif kazandırılmaya çalışıldı.

 

İsa KAYACAN : İLESAM bünyesindeki faaliyetlerin giderek arttığı ve bunların kamuoyuna yansıdığını biliyoruz. İLESAM’ın Genel Merkez yönetimi, Kadın Komisyonu çalışmaları ve Ankara dışı, Şube ve Temsilcilikleriyle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Biz yaptığımız her çalışmayla İLESAM’ı ön plana çıkarmayı ve kurumu tanıtmayı hedefledik. Kadın komisyonlarımız birçok toplantı yaptı ve en son DTCF’de Türk Edebiyatında Kadın Şairler konulu bir sempozyum gerçekleştirdik.Bunu geleneksel hâle getireceğiz. Şube olarak İstanbul ve Gaziantep Şubelerini faaliyete geçirdik. İstanbul Şubemiz hem “Çınaraltı Sohbetleri” adı altında hem de Mehmet Akif Ersoy ile ilgili birçok faaliyet gerçekleştirdi.Gaziantep Şubemiz halen devam eden Yazar Okulu projesi kapsamında 50 şair ve yazarı Gaziantep’te öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetimimiz içinde 65 ilde temsilcilik oluşturduk ve 50’ye yakın üniversitede de temsilcilik kurduk.65 ilde İl Denetim Komisyonu üyeliği kurarak korsanla ilgili denetimlere üyelerimizin katılmasını sağladık.

İsa KAYACAN : Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz ve gelecekte de yer alması düşünülen projeler, İLESAM’ın işleyişi ve  gerçekleştirdiğiniz yeniliklerle ilgili sıralamak istedikleriniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Telif Hakları ile ilgili yaptığımız bir projeyle Türkiye’nin 18 ilinde konferanslarverdik. 2011 Mehmet Akif Ersoy yılı içinde  35 faaliyet gerçekleştirdik. 1 Ekim Yaşlılar Günü’nde, Zamanı Tersine Kuranlar ödüllerini dağıttık. 2011 yılı için İLESAM Ödüllerini toplumdan gelen aday listelerine göre değerlendirip 35 ödül belirledik. Akçağ Yayınevi ile ortaklaşa şiir-roman-hikaye ve inceleme araştırma alanlarında kitap dosyası olarak 2 yarışma düzenledik ve 12 kitabı Türk Edebiyatına kazandırdık. Şu ana kadar bütün Ankara’daki okullarda “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı bir slogan ve logo yarışması açtık; Haziran ayı içinde bu yarışma sonuçlanacak. Önümüzdeki dönemde kaynak bulursak İLESAM Ansiklopedisiniçıkartacağız ve Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı düzenleyeceğiz. Kitap Fuarlarında İLESAM stadıoluşturduk ve üyelerimizin fuar içerisinde imza günü düzenlemelerini ve kitaplarını satmalarını sağladık.Tabi ki, telif hakları ve korsanla ilgili çalışmalarımız devam edecek.

İsa KAYACAN : İki yıl önce hareketli bir genel kurul geçirildi. Sizden önceki yönetim ibra edilmedi. Bu konuda neler yapıldı?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Yönetim olarak önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılması gerekenler soruldu. Bu konuda KTB soruşturma başlattı ve yargı yolunun açık olduğunu bize bildirdi. Biz de Denetleme kurulunu göreve çağırdık. Denetleme kurulu 2,5 ay eski dosyaları inceledi ve 100 sayfalık bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor doğrultusunda eski yönetimin hepsine birden 8 dava açıldı. Bugün bu davalardan 3’ü İLESAM’ın lehine sonuçlandı ve alacaklarımızı icra yoluyla tahsil ediyoruz. Geri kalan 5 dava devam ediyor ve İLESAM’ın 100.000 TL’nin üzerinde alacağı söz konusu. Bunlarında lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz.

İsa KAYACAN : İLESAM kamuoyunda ki bazı çevrelerde; “Bu arkadaşlar için, mahkeme yolundan başka yol yok muydu?” diyerek, sizi eleştirenler var. Sahi mahkemeden başka yol yok muydu? Bu arada ihraç edilen üyeler oldu galiba?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Yönetim olarak davaları açmadan önce eski yönetim kurulu üyelerine noter kanalıyla birer ihtarname gönderildi. Dava konuları eksik demirbaşlar ve alacaklarla ilgiliydi. İhtarnamede istediğimiz İLESAM’ın alacaklarını kişiler ödemeyince biz de hukuki olarak “Alacak Davası” açmak zorunda kaldık. İLESAM’ın alacaklarını ödeselerdi elbette dava açmak zorunda kalmazdık. Biz alacak meselemizi önce dava açmadan almaya çalıştık ama kişiler İLESAM’ı zarara uğrattığını kabul etmeyince bizim de dava açmaktan başka çaremiz kalmadı. Davalar neticesinde Semra Tütüncüoğlu, İhsan Işık ve İsmail Kara (istifa etti) Haysiyet Kurulu’nun aldığı tavsiye kararıyla ihraç edildi. 

İsa KAYACAN : Telif hakları ve korsanla mücadele konularında, İLESAM’ın ne gibi çalışmaları var?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Telif Hakları ile ilgili yaptığımız bir projeyle Türkiye’nin 18 ilinde konferanslar verdik.Üyelerimizi bu konuda devamlı bilinçlendirdik. Önceden ödenmeyen telif ücretlerini ödedik. Üyelerimize yeni anlaşmalarla telif kazandırdık. Birçok kanalla TRT, TGRT, Kanal 7 gibi radyo-televizyon kuruluşu ile üyelerimiz adına yayın sözleşmesi yapıldı ve üyelerimize telif kazandırılmaya çalışıldı.

İsa KAYACAN : İLESAM bünyesinde, genel olarak bakıldığında görülen hareketlilik içinde, neler yer alıyor? Yani ne gibi değişiklikler gerçekleştirdiniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: İLESAM,  yönetime geldiğimizde üyeleriyle irtibatı kalmamış bir kurum halindeydi. Biz yönetim olarak hemen ilk önce üyelerimizin iletişim  bilgilerini güncelledik. İnternet yoluyla üyelerimiz her faaliyet konusunda bilgilendirildi. Web sitesini kullanılır hale getirdik ve 2 yılda web sitemiz 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 2 yılda üyelerimizin cep telefonlarına kutlama ve bilgilendirme mesajı olarak 150 bin mesaj gönderilmiş. 2 yılda telif hakları konusunda 30 yeni dava açtık. 2011 yılı içinde davalar için 45 bin TL masraf yaptık. İbra olmayan yönetimle ilgili yapılan borç ödemeleri 2 yılda 120 bin TL ödendi. Alacak davaları sonuçlanınca bu rakamlar geri alınacak. İstanbul Şubesinin geçmişten olan Sinanpaşa Medresesi ile ilgili olan yer konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne torba yasadan faydalanılarak 34 bin TL ödeme yapılar