İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “AHİLİK” TEMASI İŞLENDİ (17 KASIM 2012)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “AHİLİK” TEMASI  İŞLENDİ (17 KASIM 2012)

Birbirinden enteresan ve değişik konuları itinayla seçerek üyelerine sunan İLESAM,  geleneksel cumartesi sohbetleri çerçevesinde bu hafta  Prof. Dr. Fatih Köksal’ı ağırladı Kültür Evinde.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın yaptığı kısa açılış konuşmasının ardından kürsüye davet ettiği Prof. Dr. Fatih Köksal “Ahi,  kelimesinin kaynağı  iki farklı görüşe dayanmaktadır. Bunlardan biri,  Arapça “kardeşim” anlamına gelen ‘ahî’ kelimesi, ikincisi ise, Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Atabetü’l-Hakâyık gibi kaynaklarda geçen ve ‘eli açık, cömert’ manasına  gelen Türkçe ‘akı’ kelimesinden geldiği görüşüdür.” dedi.

 

 

Köksal sözlerine şöyle devam etti: “Cömert, verici olan, iyilik yapan, kendinden başkasını düşünen insan tipidir, Ahi tipi. Ahiliği oluşturan temel kavram İslam’dır. Bir kavram olarak ise Ahilik, İslâm dünyasında Abbasi halifesi Nâsır Li-dînillâh tarafından kurumlaştırılan “fütüvvet” kurumunun, Anadolu’da 13. yüzyıldan itibaren millî ve yerli unsurlarla donanmış bir şeklidir. 

Ahilik, Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle daha çok esnaf zümresi arasında gelişmiş olmakla birlikte esnaf dışından da çeşitli meslek gruplarını  kucaklar. İlim adamları Ahiliği  kitapları ile desteklese de bilimsel bir dil kullandıklarından  asıl halktan insanlar imla kuralları, anlatım bozukluklarına rağmen daha  iyi anlatmışlardır bu kurumu. 

Ahi Evran, Âzerbaycan’ın  Hoy kasabasında dünyâya gelmiştir. Ahilik kavramını kurumsallaştıran Türk’tür.Her Türk’ün Ahi Evran ve Ahilik hakkında birkaç kelime edebilmesi gerekir.