İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “TASAVVUF” TEMASI İŞLENDİ. (08 Aralık 2012)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM KÜLTÜR EVİNDE “TASAVVUF” TEMASI İŞLENDİ (08 Aralık 2012)

Geleneksel Cumartesi günü etkinliklerinden  biri daha İLESAM Kültür Evinde yapıldı. İLESAM Federasyon temsilcisi Nevzat DOĞANAY’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe iştirak oldukça fazlaydı.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız tarafından kürsüye davet edilen Nevzat Doğanay,İslam ve tasavvuf çalışmalarında; kalb-i tasfiyede ölü kalp, hasta kalp, gafil kalp, zakir kalp ve uyanık kalp konuları ile nefs-i terbiye başlığı altında, "nefs-i emmare", "nefs-i levvame", "nefs-i mülhime", "nefsi mutmainne", "nefs-i radiyye" ve "nefs-i merdiyye" hakkında açıklamalarda bulundu ve "mükerrem insan" olmanın önemine değinerek konu hakkında şunları söyledi:

“Tasavvuf niçin ilim olarak İslam dünyasında ele alınmıştır? Tasavvufu anlayabilmek insanı iyi tanımak demektir. İnsanın içindeki kudretlerden bahsediyorum, ruh ve nefisten. Ruhu, nefsinden daha güçlü olan insan, iyi insandır. Nefsi, ruhunun önüne geçen ise kötü insan. Kalbin tasfiyesi yani temizliği ve nefsin terbiyesi iki önemli unsurdur. Peygamberler nefisleri doğuştan terbiye edilmiş olarak gelirler dünyaya. Kalbin temizliği, nefsin terbiyesi ile mümkündür. Her insanın günah işlediğinde kalbinde kara bir nokta meydana gelir. Günahına göre büyür. Kalbinin kararması ile merhameti ortadan kalkar. Sürekli günahla iştigal eden bir insanın Allah’a olan imanı bitmiştir. Nefsi öldürmek demek, insanın ölmesi, hücrelerin birbirinden ayrılması demektir. Ruh, bedenden çıkmadan nefis ölmez. Nefsi öldürmek yanlıştır, nefsin terbiye edilmesi gerekir.

Kalb-i tasfiyeyi, ölü kalp, hasta kalp, gafil kalp, zakir kalp ve uyanık kalp başlıkları adı altında beş ana temada gruplandırabiliriz Tasavvufa göre. Ölü kalp ‘Allah’a inancı olmayanları’ hasta kalp ‘İmanlı ya da imansız durumda bulunanları’ gafil kalp ‘İnandığı halde ara sıra unutan insanı’ zakir kalp ise‘Allah’ı her an zikreden hali’  anlatır bizlere.

Tasavvufta vuslata yani Allah rızasına kavuşmuş insan haline gelmek mühimdir.Allah’ın takdir ve tasvip ettiği ‘güzel ahlak’tır.

Allah, affedici kuluna tövbe etmeyi (Seyyidül İstiğfar ) kısmet eder. Ona, kendi hatalarını görmeyi kısmet eder. Başkalarının hatalarını görmesini kısmet eder. Kişi, kendi hatalarını düzeltmeye çalışırken başka insanların kusurunu görmeye fırsat bulamaz.

Bir uğurda çalışarak kendinizi Allah’a sevdirebilirsiniz. Vuslat, kendinizi Allah’a sevdirmektir. Bu bir usul ve metot işidir.

Yaratılmışın en üstünü insandır. İnsan demek, aciz ve eksik yönü olan demektir, o yaratılandır.Yanlışı olmayan sadece Allah’tır. Allah’ın kulundan razı olması yada olmaması tamamen nefisle ilgilidir. Nefsin terbiye edilmesi bir mürşit tarafından sağlanır. Tek başına kişinin kendisinin nefsini terbiye etmesi mümkün değildir. Hacı Bayram Veli ile Somuncu Baba’yı, Mevlana ile Tebrizli Şems’i, Yunus Emre ile Taptuk Emre’yi anabiliriz burada.

Bu dünya Müslüman’ın cehennemidir. Müslüman, bu dünyadan gitmeye can atar.  Müslüman, ümit ve korku arasında yaşar. Cennete gitmeyi umut eder ancak cehenneme gideceği içinse korku duyar. Korku içinde yaşanmazsa Allah’tan uzaklaşılır.”

Tasavvuf teması hakkındaki konuşmasını tamamlayan Nevzat Doğanay’a Teşekkür Belgesi takdim eden İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız “Bu dünya sonludur. Asıl hedef sonsuzdur. Mutlak mutluluk yoktur. Hep bir şeyi elde etmek için çalışırız. İnsan, daima iki yönüyle, akıl ve nefsi ile mücadele halindedir. Gönlün kendisidir elde edilmek istenen şey. Madde ve manaya, güzel olana, başka bir gözle bakmalı.Kalpteki kara nokta. Ki ona Süveyda da deniliyor. Gönle hangisi hakimse odur. Kalubela, ikinci evre ve biz, şimdi ikinci evredeyiz. Hadîs-i kudsîde, ‘Yere ve göğe sığamam. Fakat mümin kulumun kalbine sığarım.’ buyurur.” cümleleri ile konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı katılımcılarla.

Orhan Vergili’nin sunumuyla devam eden şiir dinletisinde birbirinden değerli pek çok şair, aşk, gönül kırıklığı, şehit, dost, köy, türkü, okul, sevgili, Hz.Muhammed, sevgi, zor aşk, menfaat, anlayış-anlaşılmak temalı şiirlere ses oldular.

Rıfat Kaya, Sevinç Güven, Atıf Selçuk, Ozan Zebuni, Şadi Teltik, Hikmet Özdemir, Sibel Unur Özdemir, Müzeyyen Keskin, Ali Adanır, Nurettin Gür Ozanoğlu, Nevzat Taşkıran, İlter Yeşilay, Niyazi Bali, Ahmet Algünler, Aşık Dudai, Mahir Ünat, Yeter Bektaş, Murat Duman, Satılmış Dönmez, Ozan Sevdai, Tuncay Ulusoy, Ahmet Şahinoğlu, Elifçe, Osman Özcan, Muzaffer Köndel, Yücel Terkanoğlu, Selçuk Küçükkalıpçı, Arzu Kök, Mustafa Aksu,  Orhan Vergili ve İbrahim Engin etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

 

Ortanca Dergisinin Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Engin, üç aylık periyotlar halinde çıkan dergilerinin  2013 yılı itibariyle çehresinin yenileneceğini, yeni bir yayın kurulunun oluşturulacağını ve İLESAM üyelerinin çalışmalarını dergilerinde yayınlamak için beklediklerini ve bu çalışmaları görmekten mutluluk duyacaklarını  belirtti.

 

 

İLESAM Üyelerinin çalışmalarını ortanca@ortanca.org  ve ortancadergisi@gmail.com e-mail adreslerine gönderebilecekleri bilgisini de paylaştı katılımcılarla İbrahim Engin.

Şiirin, edebiyatın, sanatın ve kültürün konuşulduğu, şiirlerin okunduğu, içerikli sohbetiyle bir Cumartesi günü etkinliği daha anılarda ve şiir sevdalısı yüreklerde yerini aldı.

HABER METNİ ve FOTOĞRAFLAR: SİBEL UNUR ÖZDEMİR

 Okunma Sayısı : 1279         09 Aralık 2012

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 909242

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.