İLESAM 2012 ÖDÜLLERİ İÇİN ADAYLARINIZI İLESAM’A BİLDİREBİLİRSİNİZ

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM 2012 ÖDÜLLERİ  (5 Kategori 35 Ödül)

İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, İlim ve edebiyat alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmiş ve seçkin eserleriyle katkıda bulunmuş bilim ve edebiyat adamlarını teşvik etmek amacıyla “İLESAM Ödül Yönergesi” yeniden düzenlendi. Geçmişte olduğu gibi her yıl İLESAM Ödülleri dağıtılacak. İlesam Ödülü’ne lâyık görülenler her yıl Ocak (2013) ayı içinde ilân edilecek ve ödül töreni Mart-Haziran ayı içinde yapılacaktır.

Değerli web sitemizin ziyaretçileri ödüllere aday gösterdiğiniz kişi ve eser isimlerini karşılarına yazıp, ilesam@ilesam.org.tr adresine gönderdiğiniz zaman değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

İLESAM GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

***

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ (5 Kategori 35 Ödül)

 

A-İLESAM ŞEREF ÖDÜLÜ: Ülkemize ve insanlığa nitelikli eser ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, ilim ve edebiyat alanında 50. yılını doldurmuş (ilk yazılarının basıldığı tarih esas alınır) olan en az üç kişiye,

           B-İLESAM BAŞARI ÖDÜLÜ: Ülkemi­ze ve insanlığa Birliğimizin kuruluş amaç ve il­kesi paralelinde hizmet etmiş ilim dalında bir, edebiyat dalında bir olmak üzere iki kişiye,

           C-TÜRK DÜNYASI İLİM ve EDEBİYATINA HİZMET ÖDÜLÜ: Türk Dünyasında ilmî veya edebî eserleriyle temayüz etmiş, ko­nularını Türk dünyasının müştereklerinden se­çen, eserlerinden birden fazla Türk ülkesinde ilmî veya edebî olarak yararlanılan veya kendi lehçesinin dışındaki Türk lehçelerine çevrilen ilim dalında bir, edebiyat dalında bir olmak üzere iki kişiye,

           D-İLESAM TEŞVİK ÖDÜLÜ: Ülkemi­ze ve insanlığa Birliğimizin kuruluş amaç ve il­keleri paralelinde hizmet etmiş ve kırk yaşın­dan gün almamış olan ilim dalında bir, edebi­yat dalında bir olmak üzere iki kişiye,

E-İLESAM KÜLTÜR-SANAT ÖDÜLLERİ: Ülkemi­ze ve insanlığa Birliğimizin kuruluş amaç ve il­keleri paralelinde kültür ve sanat alanlarında hizmet eden her dalda bir kişiye verilecek.

 

İLESAM ŞEREF ÖDÜLÜ:

 

İLESAM BAŞARI ÖDÜLÜ:

 

TÜRK DÜNYASI İLİM ve EDEBİYATINA HİZMET ÖDÜLÜ:

 

İLESAM TEŞVİK ÖDÜLÜ:

 

İLESAM KÜLTÜR-SANAT ÖDÜLLERİ:

Kültür ve Sanata Hizmet Ödülü:

Türk Sporuna Hizmet Ödülü:

Türk Ailesine Hizmet Ödülü:

Milli ve Manevi Değerlere Hizmet ödülü:

İLESAM’a Hizmet Ödülü:  

Hikâye:

Şiir:

Roman:

Deneme:

Araştırma-İnceleme:

Tarih:

Edebî Tenkit:

Biyografi:

Tiyatro:

Çocuk Edebiyatı:

Basın:

Dergi Yayıncılığı:

Elektronik Yayıncılık:

Yayınevi:

Kamu Yayıncılığı:

TV Programı:

Sinema:

Müzik: 

Belgesel:

Radyo Programcılığı:

Halk Kültürü: 

 

2011 İLESAM ÖDÜL TÖRENİNDEN  FOTOĞRAFLARDAN…