İLESAM CUMARTESİ ETKİNLİĞİNDE “YAVUZ BÜLENT BAKİLER VE ESERLERİ” KONUŞULDU (12 EKİM 2013)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

 İLESAM CUMARTESİ ETKİNLİĞİNDE “YAVUZ BÜLENT BAKİLER VE ESERLERİ” KONUŞULDU (12 EKİM 2013)

 
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin geleneksel Cumartesi etkinlikleri birbirinden farklı konulara ev sahipliği yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. 

Dönemin üçüncü Cumartesi etkinliğinde Gazi Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Sefa YÜCE konuk oldu İLESAM Kültür Evine ve Yavuz Bülent BAKİLER’in hayatından, çok yönlü kimliğinden, eserlerinden, görüşlerinden oluşan geniş bir bilgi birikimini katılımcılarla paylaştı.

İLESAM CUMARTESİ ETKİNLİĞİNDE “YAVUZ BÜLENT BAKİLER VE ESERLERİ” KONUŞULDU (12 EKİM 2013)


İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız “Meslek Birliğimizin Ankara Şubesi I. Genel Kurulu için yapılacak delege seçimi 2 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da İLESAM Genel Merkezimiz salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda, 9 Kasım 2013 tarihinde aynı adreste yapılacaktır. Gelemeyen üyelerimiz Tüzük gereği noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla oy kullanabilirler. On kişiyi bir kişi temsil edecek. Yetmiş altı ilde temsilciliklerimiz var. Her yerde aynı sistem uygulanacak.” dedi.

Mehmet Nuri Parmaksız sözlerine İLESAM Üyesi Ergün Veren’in Anadolu’nun üç ayrı folklorik öğesi üzerine yaptığı inceleme ve araştırmayı içeren, göremeyenlerle görenlerin aynı anda okuyabilmeleri için hem Braille (kabartma yazı) hem de Latin harfleriyle basılan “Anadolu’yu Görsem” isimli kitabından bahsederek devam etti. Parmaksız, toplumun dikkatinin görme engellilerin ve onların sorunları üzerine çekilmesinin öneminden, görenlerin göremeyenlerin dünyasını daha yakından tanımalarını kolaylaştırmalarını, kendisinin hazırlayıp sunduğu İmbikten Damlalar isimli radyo programında da bu duruma tanık olduğunu, görme engelli kardeşlerimizin sadece sesi dinleyebildiklerine dikkatleri çekerek sosyal sorumluluk projelerinin daha da çoğalmasını temenni etti.

Üyelerinin Kurban Bayramını da kutlayan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, konuşmasını yapmak üzere Yard. Doç. Dr. Sefa YÜCE’yi kürsüye davet etti.


Sefa Yüce, bugün Yavuz Bülent Bakiler’in sadece şair kimliğine değil şair, yazar, hukukçu, bürokrat, radyocu, program yapımcısı, Türkçe sevdalısı yönlerine de değineceğiz, diyerek konuşmasına başladı.

Yüce “Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936’da Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamladı. 1960’ta AÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Dört yıl Ankara Radyosu’nda çalıştı. 1969-1975 yılları arasında Sivas’ta avukatlık yaptı. Bir süre Başbakanlık Hukuk Müşavirliği’nde bulundu. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu’nda görev yaptı. Burada çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. TRT Kurumu’ndan Kültür Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Bakanlık Müşavirliğine alındı. Daha sonra Başbakanlık Müşavirliğine atandı. Buradan kendi arzusuyla emekli oldu. Çeşitli gazetelerde ve dergilerde fıkralar-makaleler yazdı. Bir süre STV kanalında bütün Türk Cumhuriyetlerini anlatan "Bizim Türkümüz" programını hazırladı. Ayrıca aynı kanalda "Sözün Doğrusu" isimli kültür programını ekranlara getirdi. 

Kitapları ve televizyon programları dolayısıyla kendisine yirmi sekiz ödül verildi. 

Şiir Kitapları: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman. 

Antolojileri: Şiirimizde Ana, Sivas’a Şiir.

Nesir Kitapları: Üsküp’ten Kosava’ya, Türkistan Türkistan, Aşık Veysel, Elçibey, Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali, Sözün Doğrusu 1-2, Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları, Gidenlerin Ardından, Arif Nihat Asya İhtişamı, Muhsin Başkan, Azerbaycan Yüreğimde Bir Şahdamardır.

Azerbaycan Edebiyatından: Hasan Hasanov’un Brüksel Mektupları ile Bahtiyar Vahapzade’nin Feryat, İkinci Ses, Nereye Gidiyor Bu Dünya, Özümüzü Kesen Kılıç (Göktürkler) adlı eserini Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne uyguladı.” diyerek “Biz bu konuşmamızda kültür dünyamızın önemli şahsiyeti Yavuz Bülent Bakiler’in nasirliği üzerinde duracağız. Şair ve yazar kimliğini üzerinde taşıyan bir şahsiyet her şeyden duyarlı olan biridir. Yani şuurlu ve idrak sahibidir. Bu bakış açısından hareketle Yavuz Bülent Bakiler’in nesir kitaplarına baktığımızda şuurlu bakışın bütün inceliklerini görmekteyiz. Bakiler’in "Sözün Doğrusu 1-2" eseri, hem liselerde hem de üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okutulması gereken bir kaynak kitap niteliğindedir.” cümleleri ile sözlerine devam etti.


Yard. Doç Dr, Sefa yücel konuşmasına şöyle devam etti:

“Yavuz Bülent Bakiler’in Gençler, Türkçe’yi doğru konuşamıyor. Radyo ve televizyonlarda, Türkçe’nin doğru kullanımıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Dili ve kültürü üzerinde en çok oynanan bir milletiz. Çok az okuyor ve yazıyoruz. Kitaba olan ilgimiz ve sevgimiz çok az. 

Biz Türkler, neden başkalarına benzemeye çalışırız? Bu düşünülmesi gereken önemli bir mesele. Yurt dışına giden Türklerin birçoğu dillerini unuttular, hatta asimile oldular. Bu ibret verici bir tablodur.

Yavuz Bülent Bakiler’in "Üsküp’ten Kosava"ya isimli kitabı Balkan izlenimlerinden oluşur. Balkanlar’da Türk kültürünün izleri bugün de asli özelliklerin hala muhafaza diyor. Balkanlar’da Türklük’ün imajı dürüstlük, yiğitlik, efendilik, hak birlik, halk severlik anlamına gelir. "Doğru söylemiyorsam Türk olmayayım!" ifadesi Alperenlerin bu topraklara Türklük manevi iklimini taşımalarının sonucudur.

Bugün Anadolu Türklüğü Balkanları iyi bilmemektedir. Balkan Türkleri de bilinmek, sevilmek ve kucaklanmak istiyor. Bazı ülkeler, Balkanlarda Türklüğün izini silmek için çabalamaktadır. Buna mani olmalıyız.

Bakiler’in, Orta Asya’ya yaptığı gezi intibalarından oluşan bir başka eseri de "Türkistan-Türkistan"’dır. Ayrıca bu eser YÖK tarafından üniversitelere tavsiye edilmiştir. 

Yavuz Bülent’in "Aşık Veysel" eseri bir biyografidir. Veysel’i bütün yönleriyle tanıtır. Bu eserde, köylü Veysel’i, aşık olan Veysel’i, öğretmen Veysel’i, mizah kabiliyeti olan Veysel’i, kalp gözü açık olan Veysel’i tanırız. Ayrıca Veysel, ikiliğe şiddetle karşı çıkan, Türklük duygusu, milli birlik inancını her zaman sazı ve sözüyle dile getiren bir hak aşığıdır. 

Bakiler’in önemli eserlerinden biri de "Tabuları Yıkmak"tır. Pek çok aydınımız bazı kavramların tam olarak bilincinde değiller. Biz sürekli Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. Oysa, Osmanlı Batılılar gibi emperyalist bir devlet değildir. Osmanlı münevverleri, her zaman devlet için "Devlet-i aliyye, ebediyete kadar devam edecek devlet" veya "Devlet-i seniyye, yüce devlet, büyük devlet" karşılığını kullanmışlardır. 

Okumuşumuz ve gençlerimiz birçok tarihi olayın arka planını bilmemektedirler. II. Abdülhamit bilinmiyor. Mithat Paşa ve çevresi, Osmanlı Devleti’ni nasıl felakete sürekledi, bunlar da bilinmiyor. Milli Mücadele’nin Paşaları da doğru anlatılamadığından bilinemiyor. Mehmet Akif’i gençlerimize anlatamadık. Asım neslinin vasıflarını öğretemedik. Bu eser, Yavuz Bülent Bakiler’in tarih konusuna ne kadar vakıf olduğunu göstermesi bakımından da dikkat çekicidir.

Onun önemli eserlerinden bir diğeri de "Gidenlerin Ardından" ismini taşımaktadır. Bu eserde de pek çok tarihi olaylar ile önemli şahsiyetlerden söz edilmektedir. 

Yavuz Bülent Bakiler, şairliği kadar nasirliği ile de Türkçe’nin ve Türk kültürünün hizmetinde olan önemli bir mütefekkirimizdir. Anadolu ve Anadolu insanını onun eserlerinde görmemiz mümkündür. O, Anadolu’yu ihmal eden değil, her zaman önemseyen ve dile getiren bir şahsiyettir. Yahya Kemal’in ifadesiyle "Mektepten memlekete" yönelen Türk aydınlarından biridir. Yavuz Bülent Bakiler, Faruk Nafiz’le başlayan "Memleket Edebiyatı" geleneğinin devamıdır. Eserleri en çok okunan ve ilgi gören önemli bir şairimizdir. Kendilerini saygıyla selamlıyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Söyleşi sonrasında katılımlarından dolayı Yard. Doç Dr. Sefa Yüce’ye bir Teşekkür Belgesi takdim eden İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız “Türkçe bizim dilimizdir. Onu kirletmeye, bozmaya hakkımız yoktur. Edebiyat dil işçiliğidir. Dizelerle, nesirlerle buna katkı sağlamaya çalışıyoruz.”dedi.
Etkinliğin ikinci ayağını oluşturan “Şiir Dinletisi” İLESAM Üyesi Orhan Vergili tarafından yönetildi.

Yaşam, aşk, mazi, bayram, dünya, ölüm, zulüm, gönül, sevgi, hasret, temalı şiirler ve Kurban Bayramı kutlama mesajları güne damgasını vurdu. Şairlerinin sesinde hayat bulan şiirler adeta birbirleriyle yarışarak mekanı taçlandırdı.

*

*


Suna Güvel, Sevinç Güven, Sibel Unur Özdemir, Ergün Veren, Abdulkadir Budak, Durak Turan Düz, Ozan Dudai, Tuncer Ulusoy, Orhan Vergili, Nurettin Gür Ozanoğlu, İbrahim Yaman, Cahit Karaç, Cemal Tuzcuoğulları, Zeliha Altındal, Mehmet Sevinç Ergün, Niyazi Bali, Yeter Bektaş, Hikmet Özdemir, Osman Öcal, Ertuğrul Yılmaz, Salih Kozan, Melih Baran, Osman Kocatürk, Ramazan Topoğlu, Nurettin Gürozanoğlu, Aşık Bayrami, Sevgi Yücebaş, Veli Dur ve Hanifi Işık etkinliğe katılan isimler arasındaydı. 

*

*


Şiire, sanata, edebiyata ve kültüre gönül veren herkesi etkinliklerimize bekliyoruz ama gelmek isteyen ve çeşitli nedenlerden dolayı gelemeyenler, Ankara dışında ikamet eden gönül dostlarımız için de etkinlik haberimizi hazırlayıp web sayfamızdan ve facebook sayfamızdan sizlerle paylaşıyoruz. Kısaca siz etkinliğe gelemeseniz de... Etkinlik sizlere geliyor satırlarımızda, sayfalarımızda.

*

*


*

HABER METNİ: SİBEL UNUR ÖZDEMİR
FOTOĞRAFLAR: SİBEL UNUR ÖZDEMİR / ORHAN VERGİLİ
YAYINA HAZIRLAYAN: NUR ERSEN

www.ilesam.org.tr

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

 

 Okunma Sayısı : 1410         14 Ekim 2013