İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (10 ŞUBAT 2014)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM GENEL BAŞKANI MEHMET NURİ PARMAKSIZ

ile İLESAM ÜYELERİNDEN İLHAN AKIN’IN BİRLİKTE KALEME ALDIKLARI “MAHŞERİN GALİBİ” İSİMLİ ROMAN AKÇAĞ YAYINEVİNDEN ÇIKTI.

MAHŞERİN GALİBİ
(Şeyh Galib ile Beyhan Sultan’ın Aşkı)

En zor olan aşkı yaşıyordu Galib…
Vuslatı mahşere ertelerken yüreğinde kopan aşk tufanına zincir vurmak…
Her nefeste biraz daha anlıyordu ki Galib vuslatı hiç de kolay olmayacak.
Hasret, insan gerçekten âşıksa güzel olandı.
Hasret, herkesin ateşinde yanabileceği bir şey değildi ki…
Belki de yürek sürekli yanıp tutuşunca kemale eriyor; aşk ancak o zaman aşk oluyordu.
Dokunmadan küle, konuşmadan bülbüle dönmek gibi bir şey…

Belki nefisler kanar altından köşke kasra,
Aşkınla ereceğim sonsuzluk denen asra.
Mahşer kokan yağmurlar beni ıslatsın yeter,
Her mevsim senin için açarım mısra mısra.

Yazarı: Mehmet Nuri PARMAKSIZ - İLHAN AKIN 
Yayınevi: Akçağ 
Sayfa Sayısı: 224 
Ebad: 13,5x19,5 
ISBN: 9786053420897 
Kağıt: İthal Kağıt 
Yıl: 2013


İLESAM KADIN KOMİTELERİ BAŞKANI

YAZAR-ŞAİR İLTER YEŞİLAY

TRT NAĞME’NİN KONUĞUYDU.

İLESAM Kadın Komiteleri Başkanı Yazar-Şair İlter Yeşilay 06 Şubat 2014 tarihinde saat 09.00’da TRT Nağme’nin konuğu oldu. Programda “Namıssız ve Zeytinin Tuzu Gibi” şiirlerine ses olan Yeşilay’ın değerli bestekârlar tarafından bestelenen güfteleri de seslendirildi.


ÇUKUROVA TÜYAP 7. KİTAP FUARI ve HARİKA UFUK

14-19 Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarından Çukurova Tüyap 7. Kitap Fuarı Adana’da kitapseverlerin akınına uğradı. Harika Ufuk, yeni yayımlanan “Yağmurdaki Düş İzleri” adlı öykü kitabını ve önceki yıllarda yayımlanan şiir kitaplarını imzaladı. UFUK, Çukurova Tüyap 7. Kitap fuarında büyük ilgi gördü. 

Yurt içinden ve yurt dışından pek çok ödülü olan Adanalı Eğitimci Şair Yazar Harika Ufuk bu kez “Yağmurdaki Düş İzleri” adlı öykü kitabını ilk kez bu fuarda okurlarıyla buluşturdu.

Daha önce “Çiçek Açtı Yalnızlığım”, “Canım Türkiye’m”, “Güz İkindisi”, “Çocukluğum Sende Kaldı İstanbul” adlı şiir kitaplarıyla ün kazanan Harika Ufuk “Bu kez de yazarlık yönümü ortaya koymak istedim. Kitabımın kapak tasarımını çok değerli bir arkadaşım olan Ressam Murat Dikel yaptı. Yağmurdaki Düş İzleri; Ankara’dan Ürün Yayınevi’nden çıktı. Öykü kitabım da çok ilgi gördü. Çukurovalılara çok teşekkür ederim.” dedi.

SEMİH ÇELİK, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI’NDA “TÜRK DÜNYASI ve BARIŞ MANÇO”

TEMALI BİR KONFERANS VERDİ.

Araştırmacı-yazar Semih Çelik, 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın davetlisi olarak Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu’nda "Türk Dünyası ve Barış Manço" başlıklı bir konuşma yaptı:

“Türk Cumhuriyetlerine yapılan resmî gezilerin birçoğuna katılan Manço, hazırladığı televizyon programlarında Türk Cumhuriyetlerini ekranlara getirmiş ve tanıtmış, kasetlerinde Türk dünyasından şarkılar okumuş, Türk Cumhuriyetlerinde konserler vermiş, köşe yazılarında ise Türk dünyasının ortak alfabeye geçmesinin gerekliliğinden Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin bakımsızlığına Garaşsızlık Bayramı’ndan Bayrak Bayramı’na kadar pek çok konuya değinmiştir.

Manço, 40 yıllık sanat hayatı, 10 yıllık profesyonel televizyon programcılığı kariyeri ve 1993-1995 yılları arasında Milliyet gazetesinde 76 hafta boyunca süren köşe yazarlığı günleri boyunca aklındakini ve kalbindekini kâh sesiyle kâh programlarıyla kâh kalemiyle aktarmaya çalışmıştır.

Manço’nun sanatçı, televizyoncu ve köşe yazarı kimlikleriyle; Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel etkileşimde yeri ve öneminin anlatıldığı konferans; merhum sanatçıyla ilgili yapılan araştırmalar içinde de bir ilk oldu.”


PROF. DR. ERMAN ARTUN’UN

ANSİKLOPEDİK HALKBİLİMİ / HALK EDEBİYATI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 KARAHAN KİTABEVİNDEN ÇIKTI.

Bütün toplumlar tarih sahnesinde var oldukları andan itibaren edebî ürünler ortaya koymuşlardır. Sözlü ve anonim olarak ortaya çıkıp zaman içinde gelişen ürünlerden edebî değer taşıyanlar, “halk edebiyatı” adı altında incelenmiştir.

Edebiyat, bir ulusun veya bir dönemin yazar ve şairlerinin ürettikleri eserlerdir. Edebiyatın bir kitabın içinde biçimlenen başlı başına bir etkinlik olarak kavranması daha sonraki dönemlere ait bir olgudur. Yazıyı henüz bilmeyen ilk uygarlıklar, heyecanlarını ve kültür miraslarını sonraki kuşaklara sözlü olarak aktarmıştır. Kulaktan kulağa taşınan masallar ve anlatılar, bir topluluğun belleği, bir halkın uyduğu kuralların kutsal mirasıdır.

Sözlü edebiyat, insanların hangi durumda ne tutum takınacağının, neler yapmaları gerektiğinin örneklerini sunar. Bu edebiyatın eğitici işlevi atasözleri, özdeyişler, bilmeceler ve masallarla ortaya çıkar. Sözlü edebiyat topluluğun ortak ruhudur. Belirli tören kurallarına uyularak gerçekleştirilir. Yazılı edebiyatlara da kaynaklık yapan bu zengin dil ve kültür malzemesi, sosyal ve doğal olaylar çerçevesinde oluşmuştur.

Halk edebiyatı ürünleri başlangıçta destanlar, efsaneler, masallar ve halk hikâyeleri şeklinde gelişmiştir. Daha sonra manzum ve mensur olmak üzere iki koldan yürümeye devam etmiştir. Atasözü, ninni, türkü, bilmece gibi şekil ve türlerle zenginleşmiştir. Dil, edebiyatın malzemesini oluşturan sosyal, kültürel ve coğrafî yapı ile sıkı sıkıya bağlı millî bir öğedir. Edebiyatın gelişimi, tarihî, sosyal ve kültürel faktörlerle çok yakından ilgilidir. Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadığı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan bir edebiyattır.

Türk halk edebiyatının çerçevesinin çizilmesi çalışmaları sürmektedir. Bu durum halk edebiyatının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorusunu da beraberinde getirmiştir. Halk edebiyatı konusunda, daha belirli bir çerçeve ortaya koyabilmek için türlerden değil dallardan hareket etmek gerekir. Günümüzde halk edebiyatı denildiği zaman üç ayrı dal düşünülmektedir: Anonim halk edebiyatı, dinî tasavvufî halk edebiyatı, âşık edebiyatı.

Halk kültürünü, halkbilimini, anonim halk edebiyatını, âşık edebiyatını ve dini tasavvufi halk edebiyatını sağlıklı değerlendirebilmek için öznel yaklaşımlardan arındırarak o geleneği her yönüyle bilmek gerekir.

Her gelenek kendi terminolojisini yaratır. Geleneğe bağlı edebiyatların kendilerine özgü kurallar bütünü bulunmaktadır. Bir edebiyat geleneğini belirleyen terimler, motifler, kavramlar vardır.

Halk edebiyatı şiiri, geleneğin yüklediği kurallara ve anlamlara bağlıdır. Halk edebiyatı geleneğini bilmeden onun tarihi yapısını kavramak, anlamak, yorumlamak, çözümlemek, düzeyli bir şiir tahlili yapmak mümkün değildir.

Halk edebiyatının temel kaynaklarına inmeden, onları özümlemeden metin tahlili yapılamaz.

Halk edebiyatının kendisine özgü kaynakları vardır. Başta Kur‟an, Hadis, İslami ilimler olmak üzere; genel tarih, peygamberler tarihi, efsane, menkıbe, mitoloji, astronomi, astroloji, çeşitli spor oyunları, gündelik hayat, pozitif bilimlerle simya vb. şairin metin kurgusunda önemli rol oynar.

Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü’nde halk kültürü, halkbilimi, anonim halk edebiyatı, âşık edebiyatı ve dini-tasavvufi halk edebiyatına ait üç bini aşkın terim, motif ve kavram yer almıştır.

Bu sözlük Türk halkbilimi ve halk edebiyatı alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Halk edebiyatına ve halk-bilimine ait terimleri, motifleri ve kavramları, genel çizgileriyle belirleyip bir kültür varlığı olarak tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev bildik.

Halk edebiyatı ve halkbilimiyle ilgili olarak araştırmacılar, bugüne kadar birçok önemli araştırmalar yaptılar. Onlara şükran borçluyuz. Bu tür çalışmalarda eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Alanla ilgili çalışanların katkıları bize daha sonraki çalışmalarımızda rehber olacaktır.

Prof.Dr. Erman Artun

Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi: 70 gr enzo kremini
Basım Tarihi: Ocak 2014
Baskı: 1.baskı
Sayfa Sayısı:  524
Kitap Boyutları: 16x 24

Karahan Kitabevi  

İLESAM ÜYELERİNDEN A. VEHBİ ECER “VEFA ve İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEK.

Yesevi Geleneğinden Bir Cumhuriyet Aydını A. Vehbi ECER 15 Şubat 2014 tarihinde saat 14.00’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda (Seyit Burhanettin Türbesi Salonu) “Vefa ve İmza Günü” düzenleyecek.  

 Okunma Sayısı : 812         10 Şubat 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 585248

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.