İLESAM’IN 13. OLAĞAN GENEL KURULU, 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM’IN 13. OLAĞAN GENEL KURULU 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 

İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüzük gereği 2 yılda bir yapılması gereken 13. Olağan Genel Kurul tarihini belirledi. Gerekli resmi davet yazıları 13. Olağan Genel Kurul’da oy kullanacak tüm üyelerimize gönderilmeye başlandı.

 

Sayı    : 099/27/14                                                                                                                                                                                        13/03/2014

Konu : 13. Olağan Genel Kurula Davet

 

     Değerli Üyemiz,

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 10 Mart 2014 tarih ve 48503 sayılı yazısı gereği; Meslek Birliğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11/03/2014 tarih ve 36 nolu Yönetim Kurulu kararı ile İlesam tüzüğü gereğince 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da İzmir 1. Cadde, No:33/16 Kızılay/ANKARA adresindeki İLESAM Genel Merkez Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Kızılay Sok. No: 1 Kızılay/ANKARA adresindeki Türk Tarih Kurumu Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda, katılanların Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayısının  iki katı olması toplantının yapılması için yeterli olacaktır.

                 Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

              Genel Kurula katılabilmek için üyelerimizin Meslek Birliği üye kartı veya nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 13. Olağan Genel Kurula gelemeyen üyelerimiz Tüzük gereği noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla oy kullanabilirler. (Asıl üyeler vekaleten bir üyeyi temsil edebilir). Yönetim Kurulu üyeleri vekaletle oy kullanamaz.

         Birliğimizin üyelerine daha iyi hizmet sunabilmesi için genel kurulumuzun mümkün olan en geniş katılımla gerçekleşmesi arzu edilmektedir.

            Bu vesile ile 26 Nisan 2014 Cumartesi  günü saat 10’da belirtilen adreste 13. Olağan Genel Kurul’a tüm üyelerimizin teşriflerini rica eder, saygılar sunarız.

                                                                                                                                                   Mehmet Nuri PARMAKSIZ

                                                                                                                                                     İLESAM Genel Başkanı         

İLESAM’IN 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.   Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

2.   Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın oluşturulması,

3.   Açılış konuşması,

4.   Protokol konuşmaları,

5.   Meslek Birliğimizin Faaliyet Raporunun okunması,

6.   Meslek Birliğimizin Hesap Raporunun okunması;

      a)   2012-2013 yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Raporunun okunması,

      b)   2012-2013 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

      c)   2014 – 2015 yılı için Tahmini Bütçenin sunumu, 

7.   Raporlar üzerinde görüşmeler,

8.   Yönetim Kurulunun ibrası,

9.   Denetleme Kurulunun ibrası,

10. 2014-2015 yılı Tahmini Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi ve hesaplar arası aktarma yapılabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

11. Tüzük Değişikliği, Yönerge değişikliği ve önerge tekliflerinin karara bağlanması

12. Kurum,  kuruluş ve üyelerden alınacak Giriş ücreti ve yıllık aidatın görüşülmesi,

13. Kurullara Ödenecek Hakkı Huzurların görüşülmesi,

14. Genel Kuruldan sonraki iki yıllık dönem içinde; İllerde görevlendirilecek Temsilciler ve İl Denetim Komisyonu  üyeleri   hususunda  yeni Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15. Meslek Birliğimizin daha kullanışlı bir merkez binasına kavuşturulması için imkân bulunduğu takdirde mevcut dairenin satılarak/kiralanarak yeni bir gayrimenkul alınması/kiralanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

16. Federasyon kurma ya da Federasyona katılma kararının Genel Kurulda görüşülerek oylanması,

17. Birliğin Yönetim, Denetleme, Haysiyet, Teknik-Bilim, Radyo-Televizyon ve Yayın, Bilişim Kurulları üyeleri ile Federasyon Temsilcilerinin gizli oyla seçimi,

18. Dilek ve Temenniler,

19. Kapanış.

Not :    Üyelerimizin yetki belgelerini en kısa zamanda yenilemeleri ve iletişim adresleriyle telefon numaralarını İLESAM’a ulaştırmaları gerekmektedir. Ankara dışından Genel Kurula katılacak üyelerimiz yol masraflarını kendileri karşılayacaktır.

 

 Okunma Sayısı : 1334         14 Mart 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 120338

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.