İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (24.03.2014)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (24.03.2014)

İLESAM’IN 13. OLAĞAN GENEL KURULU 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 

İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüzük gereği 2 yılda bir yapılması gereken 13. Olağan Genel Kurul tarihini belirledi. Gerekli resmi davet yazıları 13. Olağan Genel Kurul’da oy kullanacak tüm üyelerimize gönderilmeye başlandı.

Sayı    : 099/27/14               13/03/2014

Konu : 13. Olağan Genel Kurula Davet

     Değerli Üyemiz,

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 10 Mart 2014 tarih ve 48503 sayılı yazısı gereği; Meslek Birliğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11/03/2014 tarih ve 36 nolu Yönetim Kurulu kararı ile İlesam tüzüğü gereğince 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da İzmir 1. Cadde, No:33/16 Kızılay/ANKARA adresindeki İLESAM Genel Merkez Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Kızılay Sok. No: 1 Kızılay/ANKARA adresindeki Türk Tarih Kurumu Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda, katılanların Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayısının  iki katı olması toplantının yapılması için yeterli olacaktır.

                 Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

              Genel Kurula katılabilmek için üyelerimizin Meslek Birliği üye kartı veya nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 13. Olağan Genel Kurula gelemeyen üyelerimiz Tüzük gereği noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla oy kullanabilirler. (Asıl üyeler vekaleten bir üyeyi temsil edebilir). Yönetim Kurulu üyeleri vekaletle oy kullanamaz.

         Birliğimizin üyelerine daha iyi hizmet sunabilmesi için genel kurulumuzun mümkün olan en geniş katılımla gerçekleşmesi arzu edilmektedir.

            Bu vesile ile 26 Nisan 2014 Cumartesi  günü saat 10’da belirtilen adreste 13. Olağan Genel Kurul’a tüm üyelerimizin teşriflerini rica eder, saygılar sunarız.       

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

İLESAM Genel Başkanı         

İLESAM’IN 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.   Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

2.   Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın oluşturulması,

3.   Açılış konuşması,

4.   Protokol konuşmaları,

5.   Meslek Birliğimizin Faaliyet Raporunun okunması,

6.   Meslek Birliğimizin Hesap Raporunun okunması;

      a)   2012-2013 yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Raporunun okunması,

      b)   2012-2013 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

      c)   2014 – 2015 yılı için Tahmini Bütçenin sunumu, 

7.   Raporlar üzerinde görüşmeler,

8.   Yönetim Kurulunun ibrası,

9.   Denetleme Kurulunun ibrası,

10. 2014-2015 yılı Tahmini Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi ve hesaplar arası aktarma yapılabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

11. Tüzük Değişikliği, Yönerge değişikliği ve önerge tekliflerinin karara bağlanması

12. Kurum,  kuruluş ve üyelerden alınacak Giriş ücreti ve yıllık aidatın görüşülmesi,

13. Kurullara Ödenecek Hakkı Huzurların görüşülmesi,

14. Genel Kuruldan sonraki iki yıllık dönem içinde; İllerde görevlendirilecek Temsilciler ve İl Denetim Komisyonu  üyeleri   hususunda  yeni Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15. Meslek Birliğimizin daha kullanışlı bir merkez binasına kavuşturulması için imkân bulunduğu takdirde mevcut dairenin satılarak/kiralanarak yeni bir gayrimenkul alınması/kiralanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

16. Federasyon kurma ya da Federasyona katılma kararının Genel Kurulda görüşülerek oylanması,

17. Birliğin Yönetim, Denetleme, Haysiyet, Teknik-Bilim, Radyo-Televizyon ve Yayın, Bilişim Kurulları üyeleri ile Federasyon Temsilcilerinin gizli oyla seçimi,

18. Dilek ve Temenniler,

19. Kapanış.

Not :    Üyelerimizin yetki belgelerini en kısa zamanda yenilemeleri ve iletişim adresleriyle telefon numaralarını İLESAM’a ulaştırmaları gerekmektedir. Ankara dışından Genel Kurula katılacak üyelerimiz yol masraflarını kendileri karşılayacaktır.

İLESAM GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLESAM GENEL BAŞKANI MEHMET NURİ PARMAKSIZ ÖZGÜR RADYONUN KONUĞUYDU

19 Mart 2014 tarihinde İLESAM üyesi Nevzat Taşkıran’ın Özgür Radyo’daki "Şiirle Muhabbet Faslı” programına katılan İLESAM Genel Başkanı Mehmet  Nuri Parmaksız Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin edebiyat ve kültürel alanda yaptığı faaliyetlerden, açtığı yarışmalardan, telif hakları ve korsanla mücadele ile ilgili olarak çeşitli okullarda düzenledikleri seminerlerden, 26 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşecek olan Genel Kurul’dan,  İLESAM’ın şubelerinden ve temsilciliklerinden, gelecek dönemdeki hedeflerinden ve yeni projelerinden  bahsederek  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yasa taslağını anlattı.

İLESAM Cumartesileri ve Kabakçı Konağı şiir dinletileri hakkında da bilgiler veren Parmaksız, Telif hakları ve  korsan yayınların yanı sıra katıldıkları kitap fuarları hususunda da açıklamalarda bulundu.

Mehmet Nuri Parmaksız  Meslek Birliği ile ilgili tüm bilgilere verdiği  linkten (http://www.ilesam.org.trulaşılabileceği bilgisini de paylaştı dinleyenlerle.

Program akışı içerisinde Nevzat Taşkıran, Can Yücel’den ve Ahmed Arif’ten şiirler okurken Mehmet Nuri Parmaksız da kendisine ait olan “Kelebek Ömrü, Vuslatına Kaç Var, Mahşer Güzellemesi-II, Kaybedecek Neyim Var, Ruh Eşim” isimli şiirlerine ses oldu.


İLESAM GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKAN YILMAZ 25 MART SALI GÜNÜ SHOW TV’DE

Hakan Yılmaz Yeni albümü Laleli - Aksaray ile 25 Mart Salı Saat:10:00’da Show TV’de Canlı yayında Alişan ile Çağla Şikel’in sunduğu Herşey Dahil’de…


KIZIL KULE ÖDÜLÜ  İLESAM ÜYESİ SİBEL UNUR ÖZDEMİR’E…

Güncel Sanat Dergisi’nin Kaygusuz Abdal adına düzenlemiş olduğu 4.Öykü ve Şiir yarışması sonuçlandı.

Güncel Sanat Dergisi’nin 2013 yılında Kaygusuz Abdal adına düzenlemiş olduğu 3. Öykü ve Şiir yarışmasında “Arzuhalim” isimli şiiriyle “Güncel Sanat Ödülü” ne layık görülen Sibel UNUR ÖZDEMİR bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın şiir kategorisinde “Kızıl Kule Ödülüne” layık görüldü.


ARAŞTIRMACI-YAZAR DR. TAYFUN ATMACA’NIN TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA HAZIRLADIĞI “SON MEKTUP” ADLI KİTABI ALTER YAYINLARINDAN ÇIKTI.

ATATÜRK’DEN ARNAVUT HALKINA ÖNEMLİ MESAJLAR

 “Bu çalışmanın ana amacı, iki ülkenin ortak tarihinde yer alan ve günümüz gençlerinin haberdar olmadığı bir takım gerçeklerin tarihi belgeler aracılığı ile canlı tutulmasıdır. Dolayısıyla çalışmada hiçbir şekilde iki ülkenin idari ve siyasi yapıları hakkında bir eleştiri ve yanlış anlamalara neden olacak kelime oyunları yapılmamıştır. Bu araştırma ile Arnavutluk ve Türkiye halklarının gerçek dostluklarına vurgu yapılarak, tarihi süreç içerisinde gerçekleşen olaylardan bugün dahi en çok ihtiyacımız olan derslerin çıkartılması, aynı hataların yeniden yaşanmaması ve tarihi hafızamızın canlı tutulması hedeflenmiştir. Ayrıca, Atatürk tarafından Arnavut halkına gönderilmek için kaleme alınan resmi mektuplar, tarihi belge olma özelliğinin ötesinde, verdiği önemli mesajlarla dikkat çekiyor.”

Ülkelerin Devlet Arşivlerinde yaptığı incelemeler sonucunda, ortaya çıkardığı belgeler ışığında yakın tarihimize ışık tutmaya devam eden, Araştırmacı- Yazar, Dr. Tayfun Atmaca, Arnavutluk Devlet Arşivinden edindiği belgelerle hazırladığı, “Son Mektup” adlı eserde, 1383 yılından başlayarak 28 Kasım 1912 tarihine kadar Osmanlı idaresinde kalan ve her zaman Osmanlı idaresi tarafından eşit muamele görmüş Arnavutların, Osmanlı sonrası ilk dönemini ayrıntılarıyla inceleyerek, bu çalışma ile büyük bir boşluğu dolduruyor. Özellikle Atatürk tarafından Arnavut halkına gönderilmek için kaleme alınan resmi mektuplar, tarihi belge olma özelliğinin ötesinde, verdiği önemli mesajlarla dikkat çekiyor.

Ayrıca eserde, Gazi Mustafa Kemal’in yeni bir devlet olan ve krallıkla yönetilen Arnavutluğa karşı dış politik duruşunu göstermesi dikkat çekicidir. Mustafa Kemal’in bu tutumu, günümüz devlet idarecilerine örnektir. Çalışmanın bir diğer önemli yanı ise, yakın tarihimizde bizden bir parça olan Arnavutluk’un bizden aşama aşama kopuşu ve bu kopuşun siyasi ve sosyal sonuçlarının bilimsel olarak incelenmesi; bu sürecin Türk ve Arnavut milletinde bıraktığı derin izlere yer vermesidir.

Türk milleti Arnavutları sadece Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyette de eşit birer vatandaş görmüş, bir emanet gibi kendine sığınanı korumuştur. Bu çalışmada, Dr. Tayfun Atmaca Osmanlı sonrası, Arnavutların bizden en azından hissi olarak ayrılmadığını göstermiştir. Ayrıca eserde, Balkanlar gibi tarihin her döneminde milletlere güç kazandırmak için savaş alanı olmuş bir coğrafyada yaşamaya çalışan bu ülkeyle tarihi ortak geçmişin yanında gelecekte stratejik birlikteliğimizin köklerini de Atatürk’ün öngörüsüyle ortaya koyarak önemli bir görevin yerine getirilmesine dikkat çekilmiştir.

Eser hakkında görüşlerini paylaşan “Son Mektup” kitabının yazarı, Dr. Tayfun Atmaca, “Hiç şüphesiz bu tür çalışmalar, Osmanlı devletini kuran Türklerin yönettikleri halkları nasıl adilce idare ettiğini ispat etmektedir. Bu adilane idare Arnavutların Türklerden ayrılsa da ilgilerinin hala ülkemizle olmasıyla anlaşılabilir ve bu çalışma bu yönüyle de önem arz etmektedir. Eserde, ön plana çıkartılan Gazi Mustafa Kemal’in tespitleri, Arnavutluk devletiyle Türkiye arasında sosyal siyasi ve iktisadi ilişkiler için birer anahtardır. Önemli olan bu anahtarların ehil idareciler tarafından yerli yerinde kullanılabilmesidir. “ dedi.

Açıklamasında, eserinde yer verdiği Arnavutluk’un tarihi öneminde de değinen Dr. Tayfun Atmaca, şunları söyledi: ”Tarihten gelen ortaklığın din, örf adet ve geleneklerimizle birleştiği nadide ülkelerden biri de Arnavutluk olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda Arnavutluk ve Türkiye savaş galipleri büyük devletlerin ve Sırp, Yunan devletlerinin kendi aralarındaki pazarlıkları ve ilhak planları sonucunda ulus olarak kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bu planlar 26 Nisan 1915 tarihli ünlü Londra Antlaşması gibi gizli antlaşmalarda belirlenmişti. 1878 yılı Berlin Kongresi’nde ve 1913 yılı Londra Büyükelçiler Konferansı’nda ilk adımları atılan ve Arnavutluk’un ortadan kaldırılmasını hedef alan Londra Antlaşması, 7. maddesiyle, Arnavutluk’un tam parçalanmasını öngörüyordu. Antlaşmanın 3. maddesi İtalya’nın Anadolu’da alacağı toprakları da içeriyordu.”

Eserin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin yakın tarihinin anlaşılması adına büyük önem taşıyor. Alter Yayınlarından çıkan eserin, son bölümünde, Arnavutluk tarihine damgası vuran Kral Zogu ve ailesinin hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraf belgelerine yer veriliyor.


ÜYELERİMİZDEN ŞAİR, YAZAR BEDRİ KENAN KARAAL’IN, "YETERİNCE YALNIZ KALDIM" İSİMLİ KİTABI GORDİOS KİTAP’TAN ÇIKARAK RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI.