İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (11 TEMMUZ 2014)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER

(11 TEMMUZ 2014)

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER 

İLESAM ÜYESİ ERGÜN VEREN HOLLANDA’DA

“GÖREMEYEN KARDEŞİN OLSUN MU?”

PROJESİNİ ANLATTI.

Eskişehir’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen “Göremeyen Kardeşin Olsun mu?” projesi Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Vrije Üniversitesinde konuşuldu.

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Vrije Üniversitesinde Hollanda Türkevi Araştırmaları Merkezi ile 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği ve beş ayrı ülkeden 51 akademisyen ile araştırmacının bildiri sunduğu sempozyuma katılan İLESAM Üyesi Ergün VEREN, “Anadolu’yu Görsem” kitabını ve “Göremeyen Kardeşin Olsun mu?” projesini anlattı.

Proje Ergün VEREN’in kaleme aldığı “Anadolu’yu Görsem” isimli kitabın hem Latin ve hem de Braeil (kabartma) harfle aynı sayfada basılması ve kitabı satın alanlara Eskişehir GÖRSEM Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören görme engellilerin “kardeş” olarak eşleştirilmesinden oluşuyor. Yazar kitabın ve projenin tüm gelirini GÖRSEM’e hibe etmişti.

Ergün VEREN “Türkiyat Araştırmalarından Görme Engellilerinde Faydalanmaları Projesi: Anadolu’yu Görsem” başlıklı konuşmasında eğitimin her fert için ömür boyu devam eden bir süreç olduğunu ve hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim almasının engellenemeyeceğini belirterek “araştırma”, “bilgi”, “bilim”, “bilmek” ve “bilgi üretmenin” hiçbir kişi ya da kurumun tekelinde olmadığını vurguladı.

Kitap ve projeyi tüm yönleriyle anlatan Ergün VEREN “Görme engellilerinde bilimsel, teknik ve kültürel alanlardaki akademik çalışmaları öğrenmeleri, takip etmeleri ve zaman içinde katkı sağlamaları değişen ve gelişen dünya şartlarında bir gerekliliktir. Yapılacak yeni çalışmalara başlangıç oluşturacağını öngördüğümüz bu projemizin herkese örnek olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

DR. BAYRAM ALTAN’IN “SONSUZ MUTLULUK” İSİMLİ ESERİ İKİNCİ BASKISINI YAPTI (*)

Dr. Bayram Altan’ın milyonların beklediği kitabı “Sonsuz Mutluluk” ikinci baskısını yaptı. Kitap, roman boy, renkli-selefonlu kapak k.kapak, birinci hamur kâğıda, 450 sayfa. Altınkalem Yayınevinden çıkan kitabın içinde ‘120 Altın Kural’ın bulunduğu vurgusu yapılmaktadır.

ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ NUR ERSEN’İN İLK ÇOCUK KİTABI “SUSAM’IN ÇORAPLARI” OKURU İLE BULUŞTU

“Papatyalar Ağlar mı?”, “Yanlış Mesaj”, “Bir Üsküdar Masalı”, “Ne Alırsan Beş Milyon”, “Hoş Geldin Gülnare” adlı hikâye kitaplarının yazarı Nur Ersen, bu yıl Çocuk Edebiyatı dalındaki ilk kitabını yayınladı.

Ürün Yayınlarından çıkan “SUSAM’IN ÇORAPLARI” adlı masal kitabı renkli ve 32 sayfa.

20 x28 ebadındaki kitapta iki ayrı masal var. İlk masal, kitaba ismini veren “SUSAM’IN ÇORAPLARI”, ikincisi ise “KARGA KARGİ”. Hedef kitlesi 4-9 yaş aralığındaki okurlar.

Her ikisinde de çocukları eğlendirirken eğiten, hayatın içindeki konulara değinmiş yazarımız.

“SUSAM’IN ÇORAPLARI” Yazar Nur ERSEN tarafından, “KARGA KARGİ” Ressam Rabia UZEL tarafından resimlenmiş.

Yazarımız SUSAM’ı seri olarak çıkarmaya karar vermiş, sonraki sayılarını yazmaya başlamış bile. Çıktığı bu yolculukta kendisini kutluyor, kitaplarının diğer sayılarını da bir an önce görmeyi diliyoruz.

EĞİTİMCİ–YAZAR ŞÜKRÜ ALTIN’IN YEDİNCİ KİTABI “TEŞKİLAT-I MAHSUSA / BİR GİZLİ TEŞKİLATIN ÖYKÜSÜ

İLGİ KÜLTÜR SANAT YAYINEVİNDEN ÇIKTI.

Eğitimci–Yazar Şükrü Altın’ın yedinci kitabı “Teşkilat-ı Mahsusa / Bir Gizli Teşkilatın Öyküsü” İlgi Kültür Sanat Yayınevinden çıktı.

BU KİTABIN KONUSU ÖZET OLARAK:

(Arka kapak yazısı)

Osmanlı’nın dağılış dönemindeki direnişin adı olan Teşkilat-ı Mahsusa, bir döneme damgasını vurmuş, büyük bir istihbarat örgütüdür. Bu kitap ile üç kıtada örgütlenen Teşkilat-ı Mahsusa kahramanlarının Anadolu’dan yollara düşüp Balkanlar’da, Afrika’da, Ortadoğu’da, Kafkaslar’da, Türkmenistan’da, Hindistan’da ve Çin’de vatan uğruna verdikleri acı dolu mücadelelere şahitlik edeceksiniz.

II. Abdülhamid’e yapılan suikast, sonuç alınamadığında üzülen şair Tevfik Fikret, Teşkilat’ın Kurduğu Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, İngiliz casusları Thomas Edward Lawrence ve GertrudeBell, sonu gelmeyen entrikalar çemberleri, Rus, Fransız, İngiliz ajanları ile Yahudi ve Ermeniler’in, Arapların nasıl işbirliği yaptıkları, süpürge tohumu yiyerek açlığa ve işgale direnen hatta acı ot yedikleri için zehirlenen askerler, her şartta yılmadan savaşan Enver Bey, Eşref Kuşçubaşı ve Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri...

Sayfaları çevirdikçe yürekleri ülke sevgisiyle dolu bu kahramanların özlemini duydukları gelecek için nasıl savaştıklarını, yaptıkları eşsiz fedakârlıkları kelimeler ile anlatmanın mümkün olmadığını siz de anlayacaksınız… Örneğin Eşref Kuşçubaşı, tarihçi Cemal Kutay’a el notlarıyla verdiği anılarında şöyle diyordu:

"Hiçbir harpte, Trablusgarp’ta olduğu kadar yalnızlığımızı hissetmemiştik. Çöl sıcaklarında yaralarımızı saracak pamuğumuz, merhemimiz yoktu. İçinde amonyak vardır diye yaralarımızın üzerine idrar döküyorduk."

Tüm Türkiye’deki kitapsever okuyucularıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla…

Günümüz Türkiye’sine ışık tutacak kitap, tüm internet sanal marketlerde ve kitapçılarda bulunmakta olup;

KİTAP TEMİN ADRESİ: İlgi Kültür Sanat Yayınevi

İletişim adresi: http://www.ilgikitap.com/page.php?

act=urunDetay&urunID=3530&name=teskilat-i-mahsusa

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Şükrü ALTIN

(Eğitimci-Yazar)

Mail: naksi40@hotmail.com

Web:www.sukrualtin.com.tr

İLESAM ÜYESİ HAMDİ ÜLKER’İN SON CEMREM ADLI KİTABI ÇIKTI

Daha önce “Sarıkamış” “Bana Aşkı Anlatır mısın?” “Dergâh” adlı romanları yayımlanan Hamdi Ülker’in İki yüz sayfa civarında; içerisinde daha önce Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış “Uzak uçan kuşlar ve Miras” adlı hikâyelerinde bulunduğu 13 hikâyeden oluşan bir hikâye kitabıdır. Kitabın adı “Son Cemrem” olup bu isim kitap içerisindeki bir hikâyenin adıdır. Şair Cemal Safi’nin önsözü ile hazırlanan bu kitap Tilki Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmıştır…

İLESAM ÜYESİ PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU’NUN

2014 YILININ İLK ALTI AYINDAKİ YAYINLARI, KENDİSİ İÇİN DÜZENLENEN TOPLANTILAR,  YAPILAN BİR SOHBET VB. İLE İLGİLİ HABERLER

Üyemiz PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU’nun 2014 yılının ilk altı ayındaki yayınları, kendisi için düzenlenen toplantılar,  yapılan bir sohbet, vb. ile ilgili haberler.

I.2014’ÜN YAYINLARI

A.KİTAPLAR

1.SÂİM-NÂME.  Saim adının etrafında oluşan kültür ve ad bilimi alanlarının zenginlikleri, anket soruları, ad ve soyadı değiştirme ve  düzeltmelerinin yer aldığı bu çalışma alanında bir ilktir: Konya 2014, Şelale Ofset, 240 s.,Kömen Yayınevi.

a.      Ali Işık, “Türkçe İkliminde Bir İsme Dair Kaleme Alınmış İlk Kitap: Sâim-Nâme”, Merhaba /Akademik Sayfalar,14 (20), 18 Hazidan 2014,318-319. 

2. EFLÂTUN CEM GÜNEY. Yıllarca önce bir kurum tarafından sipariş edilip de yedi yılda basılamayan bu çalışma yeni formatıyla ve zenginleştirilmiş içeriğiyle basılmıştır: Konya 2014, Şelale Ofset, 216 s.,Kömen Yayınevi 

B.MAKALELER

1.      “Bazı Meyve  Adları”,ActaTurcica, VI/11-1, Ocak 2014, s, ? (masa üstü dergiciliği)

2.“Geleceğin Türkçesini Bekleyen Tehlikeler”, Geçmişten Geleceğe Türkçe/Elginkan Vakfı 1.Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, 17-19 Nisan 2013, İstanbul 2014, 15-24, Elginkan Vakfı, Kitabevi yayını. (Tamamı, XVIII-417 s.

3. “Meramlı Nüktedanlar” (Yrd. Doç Dr. Atiye Nazlı ile),  Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram  C. III (ed.  Prof. Dr. Ali Boran-Hasan Yaşar-Bekir Şahin),  374-388.

4. “Öğretmen Ali Çelik ile Asistan Doktor Saim Sakaoğlu’nun Fıkra Ortak Noktasında Buluşmaları”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı (ed. Doç. Dr. Cengiz Gökşen), Ankara 2014, 445-465, Akçağ Yayınları.

5. “Âşık Sümmanî’nin Bir Koşması Türküleşirken Şiirlere Haksız Müdahaleler”,Türk Kültürü Araştırmaları/Yaşar Kalafat Armağanı, Ankara 2014, 255-262, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını.

6. “Zileli Ceyhunî’nin ‘Yüze Yüze Gel’ Ayaklı Koşması Üzerine”, Zile Kültür ve Sanat Dergisi,3 (Bahar), Mayıs 2014, 11-13

C. BİLDİRİSİ

1. 3.“Bodrum ve Doğu Türkistan’da Derlenen Tilki ile Ayı/Kurt Masalının Kaynakları Üzerine”, Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 30 Ekim-01 Kasım 2013 Bodrum, İzmir 2014,

Ç. GAZETE KÖŞE YAZILARI

Konya’da yayımlanmakta olan Merhaba gazetesinin haftalık Akademik Sayfalar kültür ekinde 10, Konya Yenigün gazetesinde ise dört köşe yazısı yayımlandı.

D.  ESKİ YAZILARIN TEKRARI

1. “Karaca Oğlan’ınTürk Bilim Dünyasınca Keşfi”, Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti/Karacaoğlan Kitabı (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul 2014, 13-27, KİTABEVİ Yayını.

2. Karaca Oğlan’ın Avrupa Dillerince Keşfi ve Avrupa’da Yayımlanan Şiirleri”, Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti/Karacaoğlan Kitabı (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul 2014, 29-39, KİTABEVİ Yayını.

3.“Karaca Oğlan Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız?” Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti/Karacaoğlan Kitabı (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul 2014, 331-350, KİTABEVİ Yayını.

4.“Meddah Behçet Mahir’in Köroğlu Anlatması Üzerine Farklı Bir Yaklaşım”, Tüfek İcad Oldu Mertlik Bozuldu/Köroğlu Kitabı (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul 1914, 29-34, KİTABEVİ Yayını

2.      ÖDÜLLER

A.TÜRK DÜNYASI BİLİM KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10’uncu Zirve Toplantısı’nda alınan kararlardan biri de, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının başlatılması idi. İlk kültür başkenti uygulaması, Kazakistan’ın yeni başşehri olan Astana’da 2012 yılında gerçekleştirildi. Bu yoğun etkinliklerin ikincisi ise 2013 yılının 21 Mart günü Eskişehir’e devredilmiş ve 21 Mart 2014’e kadar devam etmiştir. 21 Mart 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen bir törenle de bu unvan, Tataristan’ın başşehri Kazan’a verilmiştir. Bu devir toplantısına Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile Millî Eğitim Bakan Nabi Avcı da katılmıştır.

Bu arada, Kültür Başkenti etkinliklerinin arasında yer alan, TÜRK DÜNYASI BİLİM KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ de seçilen bilim, sanat ve kültür insanlarına verilmiştir. 30 ülkeden birer kişiye verilen bu ödüle Türkiye’den,  emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu layık bulunmuştur. 20 Mart 2014 Perşembe günü akşamı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı da katılmış ve ödüller sahiplerine verilmiştir. Prof. Sakaoğlu ödülünü, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in elinden almıştır.

Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının üçüncüsü, Tatar Türklerinin genç yaşta kaybettikleri büyük şairi Gabdulla (Abdullah) Tukay’ın doğum gününün yıldönümünde, 26 Nisan 2014 tarihinde Kazan’da başlatılmıştır. Tukay, 26 Nisan 1886’da Kuşlavıç/Quçlawıç (Kazan-Menger Bölgesi)’ta doğmuş, 15 Nisan 1913’te Kazan’da, tüberküloz hastalığından vefat etmiştir.

B.ESKADER ÖDÜLÜ

04 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da kurulan Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) kuruluşundan itibaren başlamak üzere her yıl değişik edebiyat, sanat ve kültür alanlarında ödüller vermektedir. Seçiciler kurulunun belirlediği adaylar arasından ödüle layık bulunanlar her yılın son iş gününde kamuoyuna açıklanmaktadır.

2013 yılının dallarında ödüle layık görülenler arasında Prof. Dr.Saim Sakaoğlu da Türk Halk Edebiyatına sağladığı katkılardan dolayı ödüllendirilmiştir. Ödül töreni, 26 Nisan 2014 Cumartesi günü Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda sahiplerine verilmiştir.  ‘2013 ESKADER ödüllerinin kime niçin verildi’ başlıklı yazısında, Dernek üyesi Mehmet Nuri Yardım şöyle demektedir: “Saim Hoca ömrünü halk edebiyatımıza, folklora adamış bir bilim adamı. Bu sahada çok değerli yetkin eserlere imza atmıştır...”

III. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN SAKAOĞLU ADINA DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI

20 Temmuz 2008 tarihinde, İzmir’in Menemen ilçesinin Seyrek beldesinde kurulan Gediz Üniversitesi ilin yedinci üniversitesidir. Bir vakıf üniversitesi olan Gediz Üniversitesi dört fakültesi, bir yüksek okulu ve iki enstitüsü ile hizmet vermektedir. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Rektör, Prof. Dr. Seyfullah Çevik’tir. Fakülte Dekanı, Türk Dili ve Edebiyatı profesörü Ömer Faruk Huyugüzel, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Rıza Filizok ve Türk Halk Edebiyatı öğretim üyesi ise Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar’dır.

Üniversite öğrencilerinin kurduğu Kültür ve Edebiyat Kulübü, Türk Masal Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar/Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Doğumunun 75, İzmir’de Başladığı Yazı Hayatının 57. Yılı Onuruna konulu bir panel düzenlemiştir. Üniversitenin Sinema Salonu’nda 09 Mayıs 2014’te, 14.00 başlayan paneli, Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar yönetmiştir. Panele birer bildiri ile katılanların tamamı Prof. Sakaoğlu’nun öğrencileridir.  Toplantıya Rektör Prof. Çevik, öğretim üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları katılmıştır.  Bölüm Başkanı Prof. Huyugüzel’in konuşmasıyla başlayan panel aşağıdaki programa çerçevesinde yürütülmüştür

Prof. Dr. Esma Şimşek (Fırat Üniversitesi/Prof. Sakaoğlu’nun lisanstan öğrencisi, Prof. Sakaoğlu’nun ilk doktora öğrencisi Prof. Alptekin’in ilk doktora öğrencisi): 21. Yüzyılın Penceresinden Masallara Bakış.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI (Dokuz Eylül Üniversitesi ‘E’/ Sakaoğlu’nun Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden öğrencisi): Türkiye’de Masal Araştırmalarına Genel Bir Bakış.

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Necmeddin Erbakan Üniversitesi / Prof. Sakaoğlu’nun lisanstan öğrencisi, ilk doktora öğrencisi): Hayvan Masallarından Ne Kadar Yararlanabiliyoruz?

Yrd. Doç. Dr. Atiye NAZLI (Prof. Sakaoğlu’nun son doktora öğrencisi): Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Masal Araştırıcılığı.

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU: Masal Araştırmalarında Geldiğim Nokta.

Toplantıdan sonra katılımcılara onurlukları (plaket) takdim edilmiş, hatıra fotoğrafla çektirilmiş ve Prof. Sakaoğlu son kitabı olan SÂİM-NÂME adlı eserini bazı sevenlerine imzalayıp armağan etmiştir.

Toplantıya dinleyici olarak katılmak için Bosna Hersek’ten uçakla gelen iki genç araştırıcının varlığı, salondaki gençleri son derece duygulandırmıştır.

Prof. Sakaoğlu için düzenlenen son toplantının tarihi, 12 Kasım 2009 idi. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na 70. Yaş Armağanı. O toplantıyı da, yine Konya dışında bir üniversite, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Kulübü, hocaları, Prof. Sakaoğlu’nun öğrencisi Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper destekleriyle düzenlemiş ve yine eski öğrencilerinden oluşan bir “vefa grubu’ hocalarını anlatmışlardı.

IV. VERDİĞİ KONFERANSLAR

1.Mehmet Akif Üniversitesi/ Burdur /Konu: Nevruz. 21 Mart 2014, 14.00.

2.Konya’da kadın yazarlara konferans/ Konu: Eski Konya. 29 Mart 2014, 13.00.

3.Ankara’da, AKM’de genç bilim adamlarına/Masallar ve Destanlar, 16 Nisan 2014, 14.00.

4.Necmeddin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi/ Konu: Kâşgarlı Mahmud, Türk Dil Kurumu ve Atatürk, Nasreddin Hoca, 14 Mayıs 2014, 14.00

5.Konya’da, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği ve Konya Büyükşehir Belediyesi adına, Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nin Kültür Bahçesi’nde ‘Şehir Konferansları’nın ikincisi: Konya’da Halk Edebiyatı, 31 Mayıs 2014, 16.00.

V. YAZ OKULU DERSLERİ

İstanbul’da Kurulu bulunan Motif Vakfı ile Yıldız Teknik Üniversitesi bu yıl ilk defa, 21-25 Haziran tarihleri arasında MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ OKULU’nu oluşturarak; yardımcı doçentlerle doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı bir yaz okulunu başlatmışlardır. 60 kadar öğrencinin katıldığı bu derslere çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ders vermişlerdir. Prof. Sakaoğlu 21 Haziranda iki ayrı oturumda masal ve efsane, 23 Haziranda da Nasreddin Hoca konusunu işlemiştir. Di