İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (14 OCAK 2015)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER

(14.01.2015) 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VE SANATINA KATKI ÖDÜLÜ-2014 

İLESAM Federasyon Temsilcisi ve Ankara Şubesi Radyo Televizyon ve Yayın Kurulu üyesi Ergün VEREN; Eskişehir Kültür ve Sanat Derneği tarafından Eskişehir’in bilinmeyen yerel

 değerlerine, kültür ve sanatına katkı sağladığı gerekçesiyle Teşekkür Belgesi ile taltif edilmiş olup; belgesi 21 Kasım 2014 günü akşamı Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen

 törenle takdim edilmiştir.

BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA’YI ÇOCUKLARI ANLATTI…

08 Ocak 2015 tarihinde saat 19.30’da Küçükçekmece’deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen "Asfalt Ozanları" başlıklı söyleşide Türk müziğinin iki unutulmaz

 ismi Barış Manço ve Cem Karaca yâd edildi.

Barış Manço’nun müziği, hayatı ve sanatı üzerine akademik çalışmaları ve yayımlanmış bir kitabı bulunan araştırmacı-yazar Semih Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye

Batıkan Manço ile Emrah Karaca katıldı.

Programın akışı ve içeriğiyle ilgili bilgi veren Semih Çelik şunları söyledi: "Program; bu gece için özel olarak hazırladığımız Asfalt Ozanları isimli belgeselin gösterimiyle başlayacak.

 Belgeselin ardından; her geçen gün artan bir özlemle andığımız, evrensel mesajımızı sınırlarımızın ötesine taşıyan bu iki bilge müzik adamını çocuklarından dinleyeceğiz. Başka bir ifade

 ile bir devrin, bir müziğin ve tabiî ki kendilerinin babalarını bilinmeyenleri ve merak edilen yönleriyle ele alacağız. Program boyunca yer yer daha önce hiç yayımlanmamış ve arşiv

 niteliğindeki görüntülere de yer vereceğiz."

Programa yılların eskitemediği usta sanatçı Erol Büyükburç ve Barış Manço’nun Azeri dostu Etibar Babayev de katıldı. Söyleşinin ardından Büyükburç ve Babayev; Manço ve

 Karaca’yla ilgili hatıralarını anlattılar.

* Haber Metni:  Semih ÇELİK

"BÂB-I ÂLİ SOHBETLERİ"NİN KONUĞU FIRAT KIZILTUĞ

 15 OCAK 2015 Perşembe günü, TİMAŞ Kitabevi kafe’sinde, "BÂB-I ÂLİ

SOHBETLERİNDE" Fırat Kızıltuğ konuk edilecek.

Sohbet saat 18.00’de başlayacaktır. 

Programı ESKADER adına Fatma Ersen Yargıcı takdim edecektir.

Türk Mûsikîsi ve Türk Edebiyatı konulu sohbete dostlarımız davetlimizdir. 

PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU’NUN 2014 YILININ İKİNCİ YARISINDAKİ ÇALIŞMALARI 

Prof. Sakaoğlu’nun 2014 yılının ilk altı ayındaki faaliyetlerine daha önce yer vermiştik. Aşağıda ise yılın ikinci yarısındaki faaliyetleri yer almaktadır. 

YENİ KİTABI

Âşık Edebiyatı Yazıları, Konya,703 s., Şelale Ofset, Kömen Yayınevi.

YENİ BASKISI YAPILAN KİTAPLARI

Türk Saz Şiiri (14-21. Yüzyıllar), 3.bs.(1. bs. 2006), Ankara, 472 s.,Erek Matbaası, Akçağ Yayınevi (Prof. Dr. Ali B. Alptekin ile).

101 Türk Efsanesi, 6. bs., Aralık (1. bs. 2003) Ankara 224,Erek Matbaası, Akçağ Yayınevi.

İslâmiyet Öncesi Türk Destanlar (İncelemeler - Metinler),9. bs., (1. bs. 2002)İstanbul 2014,Yaylacık Matbaası, Ötüken Neşriyat (Prof. Dr. Ali Duymaz ile)

MAKALE BOYUTUNDAKİ YAYINLARI

AKADEMİK SAYFALAR

Bu sayfalar, 14 yıldan beri Konya’da değişik gazetelerde kısa bir süre tam (bazen arkalı önlü) olmak üzere gazete sayfası boyutunda verilmişken sonradan 16 sayfalık formalar halinde verilmeye başlamıştır. Bu yıl 14. cildini tamamlamış oldu. Mehmet Ali Uz’un başlattığı bu çalışmaya önceleri, emekli edebiyat öğretmeni Ali Işık, daha sonra da avukat Serdar Ceylan yardımcı oldular. Bu sayfalarda, Sayın Uz’dan sonra en çok yazısı yer alan kişi Prof, Sakaoğlu’dur.

75. YAŞ KONYA YAZILARI: 7 / 60 Yıl Önceki Bir Yazı Dizisi, 14 (22), 02 Temmuz 2014, 337-339.

Mehmet Önder Ağabey’le Ne Zaman Tanışmıştık? 14 (23), 01 Ekim 2014, 359-361.

75. YAŞ KONYA YAZILARI: 8 / Konya Hasreti Çekenler, 14 (24), 08 Ekim 2014. 369-370.

75. YAŞ KONYA YAZILARI: 9 / 57 Yıl Önce Konya’da Bir Kahramanlık Günü, 14, (30), 19 Kasım 2014, 465-468.

75. YAŞ KONYA YAZILARI: 10 / Şu Bizim Meram, 14 (35), 25 Aralık 2014, 545-548.

MAKALELER

“Sizin Bisiklet Kullanma ‘Ehliyetname’niz Var mı?”, Her şeye Dair, 1 (3),  Temmuz-Ağustos-Eylül 2014, 12-13.

“İsmet Atlı: Kozan’ın Yiğit Evladı Üzerine”, Çukurova Lobisi, 6 (49-50),Temmuz-Ağustos 2014, 18-19.

“Şiir Onarımı”,  Berceste (Kayseri), 13 (147), Eylül 2014, 3-5.

“Zile’de Bir Basın İlan Kurumu Temsilcisi”, Zile Kültür ve Sanat Dergisi, 4(Güz), Ekim 2014, 9-11.

“Hatıradan Bilime: Bayburt 1969”, AKRA/Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 4, Eylül-Aralık 2014, 2009-221.

“Meşhur İntihaller:  1/ Peyami Safa Kimin İntihalini Yakalamıştı?”, Erciyes, 37 (442), Ekim 2014, 1-3.

“Meşhur İntihaller: 2 / Ünlü Romancımızınki İntihal Sayılmaz mı?”, Erciyes, 37 (444), Aralık 2014, 1-3.

BİR ESKİ YAZISININ TEKRARI

“Bir Masaldı Meram”, Konya Life, 52, Eylül-Ekim 2014, 196-197. Nostalji Özel Sayısı,  318+[18] s., büyük boy.

MÜLAKAT 

Mehmet Akif Sütçü,  “Ellisinde Barutu Tükenenler var…” Merhaba Şehir / Merhaba (Konya, gazete)’nin eki, 56, Temmuz-Ağustos 2014, 16-20, beş fotoğraf ile. Dergi 112 sayfadır.

BİLİMSEL TOPLANTILAR 

5. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 26-28Eylül 2014,Bolu. Köroğlu Nerede Yaşamıştır?

VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014 Elazığ. Anadolu’da Eşlerin Birbirlerine Seslenme Sözleri.

XI. Millî Türkoloji Kongresi /  11-13 Kasım 2014 İstanbul /Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Kuruluşunun 90. Yılında. Anadolu ve Türkmenistan’da Taş Kesilen Buğday Yığınları Efsanesi Üzerine.

ANMA GÜNÜ 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenci olduğu yıllarda (1960-1965) dört yıl öğretmenliğini yapan Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat, kurucusu olduğu Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından ölüm gününde, 29 Kasım 2014 tarihinde Enstitü Konferans Salonu’nda anıldı. Prof. Sakaoğlu, hem hayat hikâyesini anlattı (sabah oturumu), hem de kendisiyle ilgili hatıralarımı dile getirdi (öğleden sonra).

KONFERANSLAR 

Konya Aydınlar Ocağının haftalık konferanslarından birini,  04 Kasım 2014 tarihinde, İlk Halk Kitaplığı Konferans Salonu’nda, 20.00’de verildi: Konya Atasözleri ve Deyimleri.

Konya Kitap Günleri’nde, KÖMEN Yayınevi adına bir konferans verdi: Konya Halk Kültürü.

KONYA KİTAP GÜNLERİ

Konya Kitap Günleri, 28 Kasım-07 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Sakaoğlu, Konya’daki kitaplarını yayımlayan KÖMEN Kitabevi adına bir de konferans verip imza saati düzenledi: 07 Aralık 2014.

HASAN KALLİMCİ’NİN “KAFKAS BAHADIRLARI”, TÜRKİYE ÇAPINDA TERTİPLENEN KİTAP OKUMA YARIŞMASI İÇİN SEÇİLEN ESERLER ARASINDA YER ALDI.

 

Hasan KALLİMCİ’nin 22 kitaptan oluşan Destan Romanlar Serisi içinde yer alan, Karaçay-Malkar Türklerinin Nart destanını işlediği eseri, “KAFKAS BAHADIRLARI”, Türkiye çapında

 tertiplenen kitap okuma yarışması için seçilen eserler arasında yer aldı.

 

Sivas Anadolu Öğretmen Liseliler Derneği, Türkiye çapında, tüm resmi ve özel ilk ve ortaokul öğrencileri arasında kitap okuma yarışması tertipleme karar aldı. Bu karar, Millî Eğitim

 Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere ve illerimizdeki tüm ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları müdürlüklerine duyuruldu.

 

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının ve okuduklarını yorumlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla tertiplenen ve katılımı gönüllülük esasına dayanan bu yarışma için ilkokullar için (9),

 ortaokullar için (8) eser seçildi. Ortaokul öğrencileri için seçilen eserler arasında Hasan KALLİMCİ’nin Nart destanının işlendiği “Kafkas Bahadırları” adlı esere de yer verildi.

 

Yarışmada: İlkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri birlikte, 4. sınıf öğrencileri kendi aralarında; ortaokulun 5. ve 6. sınıfları birlikte, yine 7. ve 8. sınıf öğrencileri birlikte sınava tabi

 tutulacaklardır. Ülke çapında yapılacak sınav sonucunda, her okuldan her kategoride ilk üç dereceye girenlere ödüller verilecektir. Müracaatlar 25 Aralık 2014 – 25 Ocak 2015 tarihleri

 arasında yapılacaktır. Yarışma 25 Mayıs 2015 tarihinde sonlandırılacak ve ödül töreni de 12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İlgilenenler için adres:

http://www.aölmezunları.com

http://www.hasankallimci.com

MÜNEVVER DÜVER’DEN İKİ KİTAP

ADANA  - Adanalı Gazeteci, Yazar Fotoğraf Sanatçısı Münevver Düver’den iki kitap daha. Münevver Düver, öykülerini bir araya getirdiği ilk öykü kitabı “Sayra” ile son şiirlerini topladığı

 “Türk Yıldızları” kitapları kitapseverler ile buluştu.

İLK ÖYKÜ KİTABI 

Ankara’da faaliyet gösteren Sage Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplardan “Sayra”, bugüne kadar şiir, roman, tiyatro, araştırma inceleme gibi değişik dallarda eserler veren Münevver

 Düver’in ilk öykü kitabı olma özelliği taşıyor. Kitabın yazarın önceki kitaplarında olduğu gibi ilk öykü kitabı “Sayra”nın da kitapseverlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor. 

TÜRK DÜNYASINA ŞİİRLER

Münevver Düver’in yeni basılan kitaplarından “Türk Yıldızları” ise yazarın Türk Dünyası ile ilgili şiirlerinden oluşuyor. Düver’in kitapta yer alan Türk dünyasının lider isimleri ile Türk

 ülkelerine ilişkin şiirlerinden bazıları başka dillere çevrilerek besteciler tarafından bestelendi.

 

Önceki yıllarda 5 kitabı birden yayınlayarak Türk edebiyat tarihinde bir ilke imza atan ve adından söz ettiren Münevver Düver, daha önce, Anne Sevgisi Sönmeyen Bir Alev, Güzel

 Mevlana, Yansıma, Adı Zenginliğinde Gizli Adana, Avrasya’da Runik Yazı, Bir Milletin Yok Ediliş Fermanı Çeçenistan, Ey türk Gençliği, Şehit Sinan Eroğlu, Horasan Türkleri, Eski Türk

 İnancı Şamanizm, İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Destanları, Türkiye’de Yaşayan Azınlıklar, Kıl Çadırdan İmparatorluğa Osmanlılar, Batı Trakya Türkleri, Hristiyan Türk Boyu

 Gagauzlar, Mehmedim’e, Anne’ye Özlem, Sevgi Barış Dostluk, Sevginin Bedeli Olmaz, Dağ Ardı Duyamıyorum, Yalgın, Sırça Yürek ve Güzeller Kervanı Gönülden Geçer adlı sekiz şiir

 kitabı ile Bombalarımıza Sponsor Arıyoruz adlı tiyatro oyunu kitaplaştırmıştı. Toplam olara 27 Kitap eseri olan Münevver Düver Sanatın diğer dallarında da başarıya koşuyor.

KÜLLİYE SOHBET ve ŞİİR AKŞAMLARI

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şubesi yıllık sanat faaliyetleri kapsamında her ay düzenlenen “Külliye Sohbet ve Şiir Akşamları” etkinliğinin Ocak ayı programı 09 Ocak