TÜRK DÜNYASI KONSERLER DİZİSİ “MAHNIDAN ŞARKIYA” ANKARA-BAKÜ KONSERİ TÜRKİYE ŞİİR (GÜFTE) ELEMELERİNİN SONUÇLARI

 / ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRK DÜNYASI KONSERLER DİZİSİ “MAHNIDAN ŞARKIYA” 

ANKARA-BAKÜ KONSERİ TÜRKİYE ŞİİR (GÜFTE) ELEMELERİNİN SONUÇLARI

Mayıs ayında planladığımız Bakü Konseri, Haziran ayı başında Olimpiyat Oyunları’nın Bakü’de yapılacak olmasından dolayı Eylül ayında, Ankara Konseri de Ekim ayında yapılacaktır.

Ayrıca dereceye giremeyen şairlerimizin gönderdiği şiirlerden jüri üyelerinin seçtiği şiirler Azerbaycan’da yayınlanacak Sevgi-Aşk Şiirleri Antolojisi’nde yer alacak.

Şiiri Azerbaycanlı bestekarlar tarafından bestelenecek  ve şiirleri Azerbaycan’da yayımlanacak Sevgi-Aşk Şiirleri Antoloji’sinde yer alacak İLESAM üyesi şairlerimizi kutlarız.

İLESAM GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Not: Şiirleri bestelenecek ve Şiirleri Azerbaycan’da yayımlanacak Sevgi-Aşk Şiirleri Antolojisi’nde yer alacak şairlerimizin güfte yarışmasına gönderdikleri şiirleri en son 1 Mayıs 2015 tarihine kadar ankarailesam@gmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Fotoğraf: BEKLENEN ŞİİR (GÜFTE) ELEMELERİ BAŞLADI.SADECE İLESAM ÜYESİ ŞAİRLER KATILABİLİR... TÜRK DÜNYASI KONSERLER DİZİSİ “MAHNIDAN ŞARKIYA” ANKARA –BAKÜ KONSERİ TÜRKİYE ŞİİR (GÜFTE) ELEMELERİ Değerli İLESAM üyeleri; Yönetim kurulumuzun aldığı kararla İLESAM olarak Türk Dünyası ülkeleri arasında aynı kökten gelen kültür birlikteliğimizi edebiyat, musiki ve diğer alanlarda geliştirmek için yaptığımız çalışmaların biri de siz üyelerimizin katılımıyla hayata geçirilecektir. İLESAM ve Azerbaycan Bestekârlar Birliği arasında yapılan uluslararası protokol gereğince şimdiye kadar yapılmamış bir musiki etkinliğini ve buna bağlı olarak yapacağımız konserler dizisinin ilkini kardeş ülke Azerbaycan’da başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İLESAM’ın uzun süredir gerek bestekârlarımızla, gerekse musiki erbabı değerli hocalarımızla yaptığı görüşmelerden öğrendiği çok önemli nüveler yönetim kurulumuzca değerlendirilerek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda Türk Sanat Musikimizin tanıtılması ve buna bağlı görsel ve sanatsal programların hayata geçirilmesi elzem görülmüştür. İLESAM bünyesinde bulunan binden fazla şairimizin Türk Sanat Musikisi ve diğer müzik dallarında yapılan şarkılarda olan sözlerinin bu alana kattığı ivmeyi ve kazancı kurum olarak görmezden gelemeyeceğimiz aşikâr olduğundan, edebi, ilmi ve telif hakları çalışmalarımızın yanı sıra bu alanda da yapmamız gereken çok şeyler olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin musiki ve söz üstadları İLESAM çatısı altında yeni bir çalışmanın startını vermiş bulunuyor. Buna göre; İLESAM üyesi şairlerin güfteleri arasında yapacağımız elemelere göre bizlere gönderilen güfteler arasından seçici kurul tarafından belirlenecek altı eser Azerbaycan’ın ünlü bestecileri tarafından Türkiye Türkçesi ile Azeri müzik formlarında bestelenecektir. Azerbaycan’da seçilerek bize gönderilecek Azeri Türkçesinde yazılmış altı şiirde, bizim ünlü bestekârlarımız tarafından burada Türk Sanat Musikisi formunda bestelenecektir. Ortaya çıkan on iki şarkıdan oluşacak konser bestekâr ve söz yazarlarının katılımıyla önce Bakü’de daha sonra da Ankara’da halkla buluşturulacaktır. Bu konser TV kanalları basın ve medya kanalları aracılığıyla dünyaya duyurularak Haydar Aliyev’in “iki devlet bir millet” ilkesi etrafında birleşen gönüllerimizin sesini dünyaya gösterecektir. MAHNI’DAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ 1. Elemeye sadece İLESAM üyesi şairler katılacaktır. 2. Şiirler Türkiye Türkçesiyle, imla kurallarına uyularak yazılacaktır. 3. Elemeye gönderilecek şiirler daha önceden bestelenmiş veya yayımlanmış olabilir. 4. Elemeye katılan şiirlerde siyasi öğeler bulunmayacak, Türk ahlak, gelenek ve inançlarına uygun olup içeriğinde kin, nefret ve ayrımcılık söylemlerine yer verilmeyecektir. 5. Elemeye katılan şiirler hece vezni veya aruz kalıplarıyla yazılacak, en çok beş dörtlükten oluşacaktır. Beş dörtlüğü geçen şiirler eleme dışı kalacaktır. 6. Şiirler anlam, bütünlük ve içerik açısından bestelenmeye uygun olmalıdır. 7. Elemeye katılacak şiirler aşk konulu lirik şiir özelliklerinde olmalıdır. Aşk konusu dışında gönderilecek şiirler eleme dışı tutulacaktır. 8. Katılımcılar en çok iki şiirle elemeye katılabilir. 9. Eserlerin en son teslim tarihi 7 Mart 2015 saat 17.00’ye kadardır. 10. Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en çok yedi harften oluşan bir rumuz bulunacaktır. 11. Seçici kurul tarafından değerlendirilecek güftelerin arasından belirlenecek 6 tanesi 14 Mart 2015 tarihinde İLESAM’ın web sitesi www.ilesam.org.tr‘de duyurulacaktır. 12. Elemelere katılıp seçici kurul tarafından seçilen 6 eserin yurt dışında ve yurt içindeki programlarda yazılı ve sesli kullanımı noktasında seçilen eserlerin şairi İLESAM üyeleri herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar. 13. Eserleri ile elemeye katılan İLESAM üyesi şairler eserlerinden birisinin Azerbaycan ve diğer ülkelerde yayınlanacak antoloji ve kitaplarda kullanılmasından ve şiirin tahlil edilmesinden dolayı herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar. 14. Eserleri ile elemeye katılan şairler eserlerini gönderirken yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. Eserlerin yer aldığı zarfta EK-1 dilekçesi bulunmayan şairler eleme dışı sayılacaktır. 15. İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Denetleme ve Haysiyet Kurulu üyeleri ve yakınları yapılacak seçmelere katılamazlar. Eserlerin Teslimi Yarışmaya katılacak İLESAM üyesi şairler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile İLESAM Genel Merkezi / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / Ankara adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM sorumluluk kabul etmez. EK-1 İLESAM Genel Merkezi’ne, İLESAM’ın Mahnı’dan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Yarışması’na gönderdiğim ……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir. İLESAM Mahnı’dan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, eserlerimin yurt içi ve yurt dışında yayımlanacak kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı herhangi bir telif ücreti istemeyeceğimi arz ederim. ... /... / 2015 ESER SAHİBİ ADI – SOYADI İMZA ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI : ESER SAHİBİNİN ADRESİ : T.C. KİMLİK NOSU: E-posta: TELEFON : Sabit : Cep Tel: Faks: İLESAM GENEL MERKEZİ Adres : İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel : 0 312 419 49 38 Fax : 0 312 419 49 39 Web : www.ilesam.org.tr e-mail : ilesam@ilesam.org.tr Daha fazla bilgi için: www.ilesam.org.tr adresine bakabilirsiniz.

Şiirleri Azerbaycanlı Bestekarlar tarafından bestelenecek ve Mahnı’dan Şarkıya Bakü-Ankara Konserinde yer alacak Şairlerimiz:

Ekrem Yalbuz

Durmuş Kaya

Sevim Yakıcı

Sevinç Atan

Serdar Öncül

Nedim Uçar

Şiirleri Azerbaycan’da yayımlanacak Sevgi-Aşk Şiirleri Antolojisi’nde yer alacak şairlerimiz:

Gündüz Aydın

Yaşar Duymuş

Abdullah Satoğlu

Hikmet Elitaş

Yıldız Toksöz

Nedim Saatçioğlu

Şükrü Öksüz

Şener Danyıldız

Aynur Avcı

İsmail Özmel

Mansur Ekmekçi

Meryem Maman

Esat Erbil

Ayten Çınar

Behram Aktemur

Ayça Nur Kip Akyol

Nezmiyye Hicran

Fatma Uçarlar

İbrahim Şaşma

Harika Ufuk

Hayriye Çitoğlu

Saim Yaylagül

Hasan Hüseyin Yılmaz

Abdurrahim Küçük

Riyaz Demirci

Hanifi Işık

İsmet Bora Binatlı

Gürşen M. Sevinç

Mehmet Ali Kalkan

Erdoğan Pamuk

Şakir Susuz

Hava (Avcı) Köseoğlu

Mehmet Orhan

Ilgar Türkoğlu

Selahattin Dündar

Esat Anık

Şerife Çınar

Hasan Hüseyin Anmak

Arzu Kabukçu

Mehmet Kındap

Cansın Erol

Vedat Fidanboy

Osman Öcal

Rüya Tokgöz

Bekir Yeğnidemir

Murat Duman

Erdal Ercin

Şerife Badısaba

Zeki Soyuduru

Mine Özdemirtaş

Mahir Ünat

Ömer Ekinci Micingirt

Seyfettin Çoban

Gülten Ertürk

Halil Gürkan

Zübeyde Gökbulut

Sevgi Yücebaş

Necati Özdenkoş

Hatun Tülin Şenel

Asuman Soydan Atasayar

Sibel Unur Özdemir

 

www.ilesam.org.tr

 Okunma Sayısı : 1300         23 Nisan 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 393843

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.