İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (10 TEMMUZ 2015)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER

(10 TEMMUZ 2015)

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER İÇİN...

Değerli üyelerimiz, şahsınızla ilgili haberleri bir haber formatı biçiminde ilesam@ilesam.org.tr adresimize göndermeniz hâlinde ayrım yapılmadan haber metniniz hem üyelerimize hem de mahalli ve ulusal basına Genel Merkezimiz tarafından bildirilecektir.

Sevgi ve saygılarımızla...

EĞİTİMCİ/ YAZAR RANÂ İSLÂM DEĞİRMENCİ’NİN 5. KİTABI

NÂR-BEYZA- 2 “AĞAÇ”IN SABRI ( HAYATA DAİR DENEMELER) YAYINLANDI

Yolculuk derindir, yolculuk yenidir ve yolculuk “bekleyiştir”… NÂR-I BEYZA! Bu eser ayağımıza, gönlümüze, yüreğimize yolculuğun gizemini ve bilgeliğini getirecek… İYİ YOLCULUKLAR, gönlü arayışla dolanlar…

Emel TAŞKIN

Üyelerimizden, Eğitimci-Proje Koord./ Şair-Yazar Ranâ İSLÂM DEĞİRMENCİ’nin 5. Kitabı Ankara’da yayınlanarak edebiyat dünyasına katıldı.  Ankara’da Birleşik Yayınları arasından 1 Temmuz 2015’te çıkan kitap  “Nâr-ı Beyza- 2  “Ağaç”ın Sabrı” adını taşıyor. Kitap, Yazar’ın Mart 2013’te deneme alanında ilki yayınlanan “Nâr-ı Beyza-1 ‘Ateş Işık’a Işık Ateş’e Âşiktır’ “kitabının devamı niteliğinde.

Kitapta, hayatın farklı renk ve rollerine ait 30 Deneme bulunuyor. Denemelerin dışında kitaba “Eser Hakkında” başlığında toplanmış dört bölüm eklenmiş: Birinci bölüm kitabın Sunuş bölümü ve Eğitimci/ Şair- Yazar Mustafa ÖZÇELİK imzasını taşıyor. İkinci bölüm Nâr-ı Beyza 1’in önsözü ve Eğitimci Emel Taşkın tarafından kaleme alınmış. Üçüncü Bölüm ve Dördüncü Bölüm Yazar Değirmenci’ye ait. Üçüncü Bölüm, Nâr-ı Beyza 1’in adından doğan bir hikaye; hikayenin adı “Ateş Işık’a ve Işık Ateş’e âşıktır.” Dördüncü bölümde Yazar, Deneme yazarlığının ve “Ağaç”ın Sabrı’nın serüvenini  ‘Ağaç’ın Sabrı İçin…” adlı yazıda anlatmış.

“Yazarın en belirgin özelliklerinden birisi şiir, deneme ve öykü­yü bir ve beraber gören anlayışı ve yazdıklarına bu üç türün özel­liklerini de sindirmesidir. Şüphesiz şiirleri öncelikle şiir, hikaye­leri hikaye, denemeleri de öncelikle denemedir ama; her birinde bir diğerinin tadını da bulmak mümkün. Bu da onun yazdıklarına içtenlik, çok renklilik, çok anlamlılık, okurla kalbî bir bağ kurma gibi son derece olumlu özellikler kazandırıyor.

Gerek diğer eserlerinde gerekse bu son kitabında yazarın ön­celikle kendi öznel dünyasından yansıtılan renkler var. Bunu son derece olumlu buluyorum. Her yazar, öncelikle kendi olmalı ve kendi dünyasının kapılarını açmalıdır okuyucusuna…” ( I.ESER HAKKINDA, SUNUŞ, MUSTAFA ÖZÇELİK)

Temmuz 2015’te edebiyat dünyasına katılan bu 5. Kitap dışında; “El Yüreği Tutunca/ Şiir”, “Oyma Sandığımda Saklı Renklerim/ Hikaye”, “Nâr-ı Beyza- 1 “Ateş Işık’a, Işık Ateş’e Âşıktır” ve “ Pencereye Vurdu Tan/ Şiir” olmak üzere dört kitabı bulunan “Ağaç”ın Sabrı’ Yazarı “kitap ve yazı” için şunları paylaşıyor: