İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (09 EKİM 2015)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER 

(09 EKİM 2015)
 

İLESAM GENEL BAŞKANI MEHMET NURİ PARMAKSIZ IV. ULUSLARARASI BAKÜ KİTAP FUARI’NDA “HASRET, AŞK VE SÜKÛT (HƏSRƏT, EŞQ VƏ SÜKÜT)”ADLI KİTABINI İMZALADI.

Her kitap bir doğum, her doğum sonsuzluğa atılan bir adım.”

Mehmet Nuri Parmaksız

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak 15-18 Eylül tarihleri arasında Bakü’de bulundu.

Azerbaycan Yazıcılar Birliği ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) arasında gerçekleştirilen protokol gereğince redaktörlüğünü Ələmdar Cabbarlı’nın,  rehberliğini Xəyal Rza’nın,  Azerbaycan diline çevirisini Gülnar Səma’nın üstlendiği ve Azerbaycan Yazıcılar Birliği tarafından yayımlanan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın“Hasret, Aşk ve Sükût (Həsrət, EşqvəSüküt)” isimli eseri Azerbaycanlı okurları ile buluştu.

Mehmet Nuri Parmaksız, içinde  pek çok deneme ve şiirin yer aldığı “Hasret, Aşk ve Sükût” adlı eserini 16 Eylül 2015 tarihinde IV. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı’nda ayb Kitap Standında imzaladı. İLESAM’ın Azerbaycan Temsilcisi AYB Matbuat Katibi XeyalRzazade ve AYB’nin Gençlerden Sorumlu Katibi ReshadMecid de etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

İLESAM’ın Azerbaycan Yazıcılar Birliği ile yaptığı dokuz maddelik Türk dünyası uluslararası işbirliği anlaşmasına istinaden bilim-edebiyat alanında her yıl en az iki eserin karşılıklı olarak tercümesi ile iki ülke dilinde de yayınlanması ve protokolde yer alan diğer kültürel-edebi çalışmaların iki ülke arasındaki kardeşliği daha da güçlendireceği noktasında ilk çeviri eser olan Hasret, Aşk ve Sükût’un açtığı yolun Türk edebiyat ve kültürüne sağlayacağı katkı ve iki ülke arasındaki geleceğe dönük işbirliğinin nesillere aktarılacak değerli bir miras olması mutluluk verici.

Parmaksız,  Bakü’de bulunduğu süre içerisinde Türk Dünyası Konserler Dizisi “Manhıdan Şarkıya” Bakü-Ankara konserinin hazırlıklarıyla ilgilenerek  faaliyet ve projeler kapsamında Azerbaycan’daki birçok kurum ve kişiyle de görüştü.

PROF. DR. İSA KAYACAN,  VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK “EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİĞİ” İLE ANILACAK 

(ECE AJANS, Ankara-02 Ekim 2015, Cuma) Ülkemiz, Türk Dünyası, Şiir-Sanat-Kültür-Edebiyat âlemi ve Gazetecilik camiasında çok sevilen; Eğitim faaliyetleri, kültür elçiliği, eser, hizmet ve tanıtım misyonu ile yakından tanınan; Türk gazeteciliğinin duayenleri arasında müstesna bir yeri olan ve İLESAM dâhil pek çok Sivil Toplum Kuruluşunda asli ve onur üyelikleri olan; Kerkük Kültür Derneği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İSA KAYACAN, vefatının birinci yıldönümü anısına düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anılacak. 

Kurucusu ve Kurucu Başkan Yardımcısı olduğu Kerkük Kültür Derneği öncülüğünde;

Başta Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) olmak üzere onlarca STK (Sivil Toplum Kuruluşu)’nın katılımı ile hazırlık çalışmaları sürdürülen “Anma, Eğitim, Bilim ve Kültür” etkinliği hazırlama, tertip, organizasyon ve düzenleme komitesi:

Kerkük Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, Araştırmacı-Yazar Mustafa Nevruz Sınacı, Şair – Yazar, Yayıncı ve Yapımcı Mustafa Ceylan, Üstadın Sevgili Kızı Gül Kayacan, Gazeteci, Şair-Yazar (Karozan) İsmail Kara, Bestekâr - Şair Murat Duman, Gazeteci-Yazar, Yayıncı İlhami Nalbantoğlu ve Şair - Yazar Arzu Kök’ten oluşuyor.

Tertip Komitesi Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci’den; 2 Ekim 2015 Cuma günü:

TÜRK-İŞ Genel Merkezi ve Konferans Salonu lobisinde alınan bilgilere göre: 

Birinci Vefat Yıl Dönümünde Prof. Dr. İSA KAYACAN’ı Anma, Eğitim, Bilim ve Kültür Etkinliği” 17 Ekim 2015, Cumartesi günü, Saat: 13.30 – 17.30 arası: “Bayındır Sokak No: 10, Kızılay / ANKARA adresinde bulunan TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU Konferans Salonunda yapılacak… 

Merhum İsa Kayacan’ın yakın dostları, yol arkadaşları ve ülkemizin tanınmış şair, yazar, kanaat önderi, bilim ve sanat insanlarının hitap ve katkılarıyla onurlandıracakları etkinliğin gündemi ile uygulama programı henüz hazırlanmakta. 

Ancak, bu toplantıya Türkiye’nin her tarafından ve bütün bölgelerinden gazeteci, şair, yazar, edebiyatçı, bilim-kültür ve gönül insanları ile İsa Kayacan arkadaşları, gönül dostları önemle ve özellikle çağırılmakta ve davet olunmaktadır.  

ANMA TOPLANTISI VE ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI: 

Tarih  : 17 Ekim 2015, Cumartesi – Saat: 13.30 – 17.30

Yer     : TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU Konferans Salonu

Adres  : Bayındır Sokak, No: 10, Kızılay – ANKARA

İrtibat : LÜTFEN!..

              Katılım, öneri, değerli fikir ve katkılarınız için bizi arayınız.

Başkan Dr. Şemsettin Küzeci           : 0533 255 26 60

Sözcü,   (Karozan) İsmail Kara         : 0555 236 34 92 
Üye,  Gül KAYACAN                     : 0532 454 67 19

Üye,  Mustafa CEYLAN                  : 0535 622 43 16

Üye,  Murat DUMAN                       : 0532 236 26 92

Üye,  İlhami NALBANTOĞLU       : 0555 360 67 97

 

ÜYELERİMİZDEN OĞUZ ÇETİNOĞLU’NUN 9. KİTABI OLAN TÜRKLERİN MUHTEŞEM TARİHİ İSİMLİ ESERİNİN 2. BASKISI YAPILDI. 

Üyelerimizden Oğuz Çetinoğlu’nun 9. kitabı olan Türklerin Muhteşem Tarihi isimli eserinin 2. baskısı yapıldı.

Bundan önce; Kültür Zenginliklerimiz: (2006), 4 Ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008, İkinci Baskı 2012), Tarih Sözlüğü: (2009), Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009), Altaylardan Hira’ya Türk İslam Dostluğu: (2010, İkinci Baskı 2011), Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri (Röportajlar): 2011), Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu?: (2013, İkinci Baskı: 2015), Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey: (2013) isimli kitapları yayınlanan Oğuz Çetinoğlu; 16 X 24 santim ölçülerinde 448 sayfalık kitabında; Dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan Türk tarihini, efradını câmi / ağyarını mâni ölçüsü içerisinde okuyucuya sunuyor.

Türklerin Muhteşem Tarihi, klasik tarih kitaplarından farklı bir muhtevada hazırlanmış.

Tarih’ denildiğinde genel olarak siyasî olaylar ve savaşlar akla gelir. Siyasî olayların da millî kültürlerden kaynaklanan sebeplerle gerçekleştiği gerçeği göz ardı edilir. Bu sebeple tarih kitaplarının çoğunda milletlerin kültür, sanat, ilim ve edebiyatına ait bilgiler bulmak zordur. Bu alanın kültür ve sanat tarihçilerine ait olduğu kanaati hâkimdir.

Oysaki tarih bir bütündür. Devletlerin idarî yapısı, ekonomi hayatı, milletlerin sosyal dokusu, sağladığı teknolojik gelişmeler, tarih ilminin ilgi alanında olmakla birlikte, tarih kitaplarının kapsamında yeterli ölçüde yer almazlar. Gerçekte bunlar, insanların karakter yapılarının şekillenmesinde önemli roller oynadıkları gibi, tarihî olayların gelişmesine ve insanlığın geleceğinin belirlenmesinde etkili unsurlardır.

Bu kitapta, tarih kavramı, bütün unsurlarıyla ele alınmıştır. Okuyucu fark edecektir. Kitabın yazarı tarafsız değildir. Olayları; çevresindeki insanlarda varlığına şâhit olduğu duygu ve düşüncelerle değerlendirmektedir. Vatan topraklarında bir kültürel yangın vardır. İtfaiyeciler, yangın karşısında tarafsız olamazlar.

Okuyucu takdir de edecektir: yazar; vatandan, milletten, millî, İslamî ve insanî değerlerden yana, taraftır.

Türkler, günümüzde yaşayan en köklü ve eski milletlerden biridir. Kimilerine göre 4.000, kimilerine göre 40.000 yıllık geçmişi vardır. Bilinmektedir ki böylesine hacimli bir tarihi, bütün unsurlarıyla 448 sayfalık bir kitaba sığdırmaya imkân yoktur. Kitapta muhteşem Türk tarihinin özetinin özeti verilebilmiştir. Yapılmak istenen, Türk tarihine bir kapı aralamaktır. Kitap, bu haliyle bile okuyucuya muhteşem bir yapı sunmakta, yapının bütün kapılarını açmak; o ihtişamı yaşamak, daha yakından görmek, daha derinlemesine tanımak isteyenlere rehber olmaktadır.

1698-1763 yılları arasında yaşayan Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi Koca Râgıp Paşa; ’Eğer maksûd eserse, mısra’-ı berceste kâfidir.’ diyor.

‘Türklerin Muhteşem Tarihi’ isimli kitap, muhteşem Türk tarihinin mısra’ı bercestesidir.

Kitabının takdim yazısında yazarının şu satırlarını okuyoruz:

Türklerin tarihini Cumhuriyet ile başlatmak, ihanetle eşdeğersizlikte bir talihsizliktir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet üçlemesi de aynı ihanetin birazcık hafifletilmiş kopyasıdır.

Türklerin muhteşem tarihi, tarih öncesi devirlerden başlar.

Tarih, yalnızca savaşlardan, siyasî olaylardan ibâret değildir. Çünkü tarih, çatışma alanı değil, aynı zamanda hayat alanıdır.

Milletlerin kültürünü oluşturan unsurlar olan; yaşayış tarzı, karakterinin ve kültürünün ana unsurları, mimarî, resim, musiki, dil, örf ve âdetler ve diğerleri, milletlerin tarihlini şekillendirmiş ve yönlendirmiştir.

Bunlar göz ardı edilerek yazılan tarih, eksiktir.

Geçmişinin câhili olanlar, geleceğin körüdürler.

Milletinin tarihini bilmeyenler, ülkesinin ve milletinin geleceği ile ilgili doğru kararlar veremezler.

İnsanoğlu, tarihini bildiği ölçüde değer kazanır ve sâhibi olduğu değerler ölçüsünde değer üretebilir.

Tarihimizi ne kadar biliyoruz ve bildiklerimizin ne kadarı doğru?

Elinizdeki kitap, doğru tarihimizi öğrenmek isteyenlere sunulmuş anahtardır.

Üyemiz Oğuz Çetinoğlu’nun bu eseri de diğerleri gibi BİLGEOĞUZ etiketini taşıyor.

 

BİLGEOĞUZ YAYINLARI:    

Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul.

Telefon: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64

e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.trwww.bilgeoguz.com.tr

Not: Oğuz Çetinoğlu, İstanbul’da günlük olarak yayımlanan ÖNCE VATAN GAZETESİ’ne KİTÂBİYAT sayfası hazırlamakta ve bu sayfada her hafta Çarşamba günleri 9 adet kitabın tanıtımını ve duyurusunu okuyucularına sunmaktadır.

 

AMASYA’DA KÜLLİYE ŞİİR ve SOHBET AKŞAMLARI 5. YILINDA

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şubesi yıllık sanat faaliyetleri kapsamında her ayın ilk haftası Cuma akşamları düzenlenen “Külliye Sohbet ve Şiir Akşamları” etkinliği yaz aylarında verilen kısa bir molanın ardından 2015-2016 sezon açılışı 02 Ekim 2015 Cuma günü saat 19.30’da Sultan Bayezid Külliyesi Belediye Çay-Sohbet ve Okuma Evi’nde yapıldı. 

Programın organizasyon ve sunumunu yapan İLESAM Amasya İl Temsilcisi Şair Mustafa Ayvalı yaptığı açış konuşmasında; “ Hep birlikte Amasya’da bir ilki gerçekleştirerek her ayın ilk haftası Cuma günleri düzenlemiş olduğumuz şiir etkinliğimizin bir gelenek haline gelmiş olması nedeniyle mutluyum. Bizlerin her zaman yanında olup maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sanata ve sanatçıya değer veren Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir’e, TDED Amasya Şube Başkanı Sayın Hüseyin Menç’e, etkinliğimizin 2014-2015 sezon açılışında bizleri kırmayarak Tokat’tan gelen “Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu’na ve üyesi şair dostlara, Samsun’dan katılan değerli kalem Şair Kenan Yavuz arslan ve siz saygıdeğer konuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

Daha sonra söz alan Dernek Başkanı Hüseyin Menç; katılımları nedeniyle konuklara teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri hakkında kısa bilgi paylaşımında bulundu. Dostlukların pekiştirilmesi adına sanatın ne denli etkin olduğuna işaret ederek bu tür organizasyonların yapılmasının gerekliliğinin önemine değindi. Ve “Sözü Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Remzi Zengin Bey’e bırakıyorum” dedi. Zengin yaptığı konuşmasında; “Bu tür etkinlikler Amasyalı ve Tokatlı sanatçılar arasındaki tanışma ve kaynaşmaya vesile olmaktadır. Bu nedenle bizi davet eden TDED Amasya Şube Yönetim Kurulunu ve emeği geçenleri kutluyorum.” dedi. 

Tekrar söz alan Şair Ayvalı, beşinci yılına girdiğimiz bu programda her programda olduğu üzere bir başka usta şairimizi 1240-1320 yıllarında Anadolu’da yaşayan bir aşk ve sevgi adamı ozanımızı, bir dervişi “ Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.” diyen “Yunus Emre’yi” tanıyacağız.” dedi. Şair Ayvalı; Yunus Emre’nin hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduktan sonra sözü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim görevlisi İsa Çolaker’e bıraktı. Çolaker Yunus Emre’nin siyasal ve sosyal hayatına ait önemli tespitlerde bulundu.

Programın akışı içinde gitar ve ney’de gönüllerde hoş bir seda bırakan türküleriyle Özkan Danışkan, bağlama ve kabak kemani’de Seyithan Deniz, ney’de Ertuğrul Kına ve nahif sesiyle türkülere farklı bir yorum katan Aysel Pesel dinleyicileri mest etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sadi Ergin, Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten ve Suluova Tarım Meslek Lisesi İsmet Çullu’nun konuk olduğu gecede; Tokat Şair ve Yazarlar Derneği şairlerinden İLESAM Tokat Temsilcisi Hasan Akar, Nihat Aymak, Mahmut Hasgül, Ahmet Divriklioğlu, Metin Falay, Sündüs Arslan Akça, Şerare Kıvrak Yağcıoğlu, Ahmet Turan Erdoğan Samsunlu Şair Kenan Yavuzarslan ve Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dramatize Şiir Kulübü Başkanı Gökhan Orta ve Turgut Büyüksakallı,  Amasyalı şairlerden Bilen Alpat, Erhan Şahin, Vahdet Çil, Edip Ahmet Ceylan, Tülay Menç, Orhan Bol, Gönül Ayaz Badem, Rıfat Kaya ve Mehmet Tozlu’nun şiirlerini yorumlamaları yanında şiir, edebiyat ve sanat üzerine anlamlı sohbetler yapıldı. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.


İLESAM-KABAKÇI KONAĞI ŞİİR DİNLETİLERİ YENİ SEZONDA DA SİZLERLE…

Dört aylık bir aradan sonra yeni sezonun ilk İLESAM-Kabakçı Konağı Şiir Dinletisi’ni 05 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştiren İLESAM, yeni sezona “merhaba” diyerek katılımcılarıyla sıcacık, içten, samimi duyguları  paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Edebiyata sevdalı tüm yüreklere kapısını açan, günlük koşuşturmacalar, telaşlar içinden çekip çıkararak sanatın, kültürün büyülü dünyasına doğru yolculuğa çıkaran hiç değilse iki saatliğine olsun  hayatın içinde bambaşka bir pencere açarak şiirlerle, türkülerle, İLESAM  ruhuyla  gönüllere tatlı bir huşu dağıtan; duyuşun deyiş haline geldiği sezonun bu ilk programı  İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın sunumu ile gerçekleşti.

Her ayın ikinci pazartesi akşamı saat 19.00’da başlayan İLESAM-Kabakçı Konağı Şiir Dinletisi yaklaşık iki saat boyunca katılımcılara eşsiz bir saz, söz ve  şiir şöleni yaşatmasının yanı sıra sıcacık sohbetleriyle kıymetli paylaşımların yapıldığı anlara da tanıklık etmektedir.