İLESAM MARŞI GÜFTE YARIŞMASI

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM MARŞI GÜFTE YARIŞMASI 

Değerli İLESAM Üyeleri;

2016 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan meslek birliğimiz Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla, İLESAM’ın adını ve anlamını yarınlara taşıyacak bir marşa sahip olması kararlaştırılmıştır.

1986 yılından bu yana artan bir heves ve başarıyla gittikçe büyüyerek ülke çapında geniş bir ağa sahip olan İLESAM’ın çalışmaları yurt geneli ve yurt dışında da artarak devam etmektedir.

Kuruluş amacı ilim ve edebiyat eseri üreten kişi ve sanatçıların telif haklarını korumak olan İLESAM’ın üyeleriyle olan bağlarını karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde geliştirdiği bir gerçektir.

Geçmişten geleceğe sağlam adımlarla kararlı bir şekilde yürüyen İLESAM ailesi 30 yıldır el ele ve gönül gönüle aynı duygu ve sevgi çerçevesinde geleceğe bakmaktadır.

Telif hakları bilincinin nesillere doğru ve anlaşılabilir şekilde anlatılmasının yanı sıra bünyesinde bulunan üyelerinin başarılarıyla her zaman gurur duyan meslek birliğimiz üyelerinin katılımıyla hayata geçirdiği bütün sanat ve bilimsel çalışmalarıyla da göz doldurmaktadır.  Düzenlediği yarışmalar, etkinlikler ve geniş çaplı organizasyonlarla da çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Adı ve kapsamı böylesine büyüyen kurumumuzun katıldığı ve düzenlediği bütün programlarda kendisini, hedeflerini ve amacını  özde en iyi şekilde anlatacak bir marşa sahip olması elzem görülmektedir.

Bu nedenle kumrumuzun bünyesinde bulunan şairlerimizin katılımıyla yapılacak İLESAM marşı yarışmasını kazanacak güfte ülkemizin ünlü bir bestecisi tarafından çok sesli olarak bestelenecektir.

Duyulduğu her yerde İLESAM’ın gururu olacak bu marşın sözlerini yazan şairimiz gelecek yıllarda Türkiye’nin en büyük ve istikrarlı meslek birliği haline gelecek kurumumuzun marşını yazmanın haklı ve kalıcı gururunu yaşayacaktır.

İLESAM MARŞI GÜFTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.      Yarışmaya sadece İLESAM üyesi şairler katılabilir.

2.      Şiirler Türkiye Türkçesi’yle imlâ kurallarına uyularak yazılacaktır ve şiirlerin ölçüsü hece veya aruz olmak zorundadır. Bu vezinlerde yazılmayan şiirler yarışma dışı kalacaktır. 

3.      Yarışmaya katılan güftelerde siyasi ögeler bulunmayacak, Türk ahlak, gelenek ve inançlarına uygun olup içeriği İLESAM’ın önemini, kuruluş amaçlarını, yaptığı çalışma ve faaliyetlerini anlatacaktır.

4.      Katılımcılar sadece bir şiirle yarışmaya katılabilir.

5.      Eserlerin en son katılım tarihi 15 Ekim 2015’tir.

6.      Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en çok yedi harften oluşan bir rumuz bulunacaktır.

7.      Eserleri elemeye katılan şairler eserlerini gönderirken yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezine göndermek veya vermekle yükümlüdürler. Eserlerin yer aldığı zarfta EK-1 dilekçesi bulunmayan şairler yarışma dışı kalacaktır.

8.      Yarışmaya gönderilen şiirler üyelere telif ücreti ödenmeden ileri bir tarihte İLESAM tarafından kitaplaştırılabilir. Yarışmayı kazanan şiir sahibi aldığı ödül dışında  bir daha herhangi bir telif ücreti talep etmeyeceğini yarışmaya katılmakla kabul etmiş olur.

9.      İLESAM yarışmaya gönderilen ve kazanamayan hiçbir dosyayı geri göndermek veya iade etmekle yükümlü değildir.

10.  Yarışmaya katılan eserler arasında İLESAM marşı olmaya layık bir eser bulunamadığı takdirde kurumumuz yarışmayı iptal etmek veya daha ileriki bir tarihte yenilemek hakkına sahiptir. 

ÖDÜL

Yarışmaya katılan şiirlerden 1. olan eser sahibinin şiir ya da düzyazı eseri (telifi kitap      olarak verilmek üzere) Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Kazanan üyemizin     10 yıllık aidatı Yönetim Kurulu kararıyla ödenmiş kabul edilecektir. 

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak İLESAM üyesi şairler eserlerini  kendileri veya bir yakınları aracılığı ile İLESAM Genel Merkezi/ İzmir 1.  Cad. No: 33/16 Aydın Apt. Kat 4 Kızılay Ankara adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Türkiye genelindeki illerimizden yarışmaya katılacak üyelerimiz eserlerini posta yoluyla gönderebilirler. Ancak posta  ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak zamanında ulaştırılması hususunda yaşanacak aksiliklerde  İLESAM sorumluluk kabul etmez. 

EK-1

İLESAM’ın düzenlediği İLESAM Marşı güfte yarışmasına gönderdiğim…………………………………………rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.

İLESAM Marşı Yarışmasının şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, eserimin yurt içi ve yurt dışında yayımlanacak kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı herhangi bir telif ücreti istemeyeceğimi arz ederim.

 

                             ... /... / 2015

 

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI

 

İMZA

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI       :

ESER SAHİBİNİN ADRESİ                                   :

 

T.C. KİMLİK NOSU                                               :

E-posta                                                                      :

TELEFON

Sabit                                                                          :

Cep                                                                            :

Faks                                                                           :
 

Daha fazla bilgi için: 

 

www.ilesam.org.tr adresine bakabilirsiniz.

 

www.ilesam.org.tr

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr