İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (08 Mart 2016)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER

(08 Mart 2016)

  

SEHER KEÇE TÜRKER’İN YENİ ÇIKAN KİTAPLARI

Çocuk edebiyatında yeni masallara ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Yıllardır kitap raflarında genel olarak aynı ve yabancı kökenli kitaplar yer almaktadır. Bu kitaplarda söz edilen gelenek ve görenekler çocukların zihninde ister istemez iz bırakmaktadır. Bu nedenle kültürümüzü ve çocukların zihinlerini korumak amacıyla bizi yansıtan kitapları gün yüzüne çıkarma çabası içine girmiş bulunuyoruz. Yazarımız Seher Keçe Türker’in eserlerinin amacımıza uygun olduğunu gördük ve yayınladık.

“Ceren’nin Kırmızı Çizgili Günlüğü” adlı eserde, dördüncü sınıfta okuyan öğrencinin bir yılı eğlenceli ve akıcı bir dille anlatılmaktadır.

“Zeynep’in Kırmızı Çizgili Günlüğü” adlı eserde, üçüncü sınıf öğrencisinin doğacak kardeşiyle ilgili duyguları ve kardeşiyle geçirdiği bir yılın heyecanından söz edilirken Türk ailesinin geleneksel olarak yaptığı diş buğdayı, köstek kesmek gibi birçok etkinlik gün yüzüne çıkarılmıştır. Aile birliğinin güzelliği de eğlenceli bir dille yansıtılmıştır. Ayrıca eserin içinde yer alan şiirler Zeynep’in yazdığı şiirlerdir.

İki kitabın ortak özelliği zamanımız çocuklarının bilmediği kırmızı çizgili defterler ve kenar süsleridir.

“Lay Lom ” adlı eser bir efsanedir. Çocukların hayal gücünü geliştirmenin ve iyi olmanın önemini vurgulanmaktadır.

Akıl Fikir Yayınevi olarak çocukların hatta büyüklerin bu eserleri severek okuyacağını ve kitaplıklarında yer bulacağına inanıyoruz.

 görüntüleniyor 

KAHRAMANLIK NEDİR? KİMDİR KAHRAMAN?

S  A D I K   K E M A L   T U R A L

Kimdir kahraman? Kime denmeli? Şarlatanlıkta, sahtekârlıkta, hırsızlıkta, yalancılıkta yarışanların arasından, kemirgenlerin içinden kahramanı nasıl seçeceğiz?

İyi, güzel, başarılı, öne çıkan davranışlardan hangisidir kahramanlık?

Kahramanlık, hırsla, şehvetle değil, aşkla, sadakatle bağlanılanın uğrunda, özgürlüğünden, huzurundan, sağlığından ve güvenliğinden vazgeçebilmektir. Hem de, kendisini sevenlerin ayak bağı olmasına izin vermeyen bir kararlılıkla…

Kahramanlık, kutsal sayılan, aşkla bağlanılan, vazgeçilmez kabul edilen uğrunda, ölümü göze alanların, hücrelerini bu duygu ve düşünceyle yıkayanların davranış bütünlüğüdür. Kahramanlık, “Her güçlükten sonra, bir kolaylık vardır.” hükmünün arkasındaki ilâhî müjdeyle donanmışlıktır, enerjisi artmışlıktır. Kahramanın ilk özelliği, bilinçli korkusuzluğudur… Kahramanlık, akıl hastalarının, cinnet geçirenlerin ve hırsına tapanların korkusuzluğu değil, korkmaktan korkanların korkusuzluğudur… Kahramanlardaki korkusuzluk, Allah’tan başka korkulacak olmadığına inananların korkusuzluğudur.

Kahramanlardaki korkusuzluğun arkasında, bilinçli bir özgüven duygusu, bilinçli bir inanç, bilinçli bir temkin, bilinçli bir tahammül ve sabır bulunduğunu göremeyenler, kahramanlığı anlayamazlar .Bu ulu ve şerefli rütbeyi kazanmak için, bilinç gerekli. Kahramanın özgüven duygusu, bilinçle, çalışkanlıkla, tahammülle ve sabırla birleşerek, her hücresine ayrı bir enerji taşımaktadır.

Kahraman, gözünü, sözünü, kulağını, aklını doğrunun emrine verdiğini saklamayan insan. Kahraman, vücudunun bir organını veya bazı organlarını değil, canını kutsal ve doğru saydığı yolda, ortaya koyan insan…

Malından, gençliğinden, hayallerinden, beklentilerinden, ulaştıklarından, ulaşma ihtimali bulunanlardan vazgeçerek, canıyla bir doğruyu yaşatmaya çalışan insan, kahraman… Cinsiyeti ve yaşı yok kahramanın: Erkek de olur, kadın da, çocuk da olur, yaşlı da. Kahramanların çok azı lider olduğu halde, millî liderler, çoğunlukla kahraman…

Kahraman, Allah’ını bilmeyi, özünü biçimlendirmeyi, doğrular adına yapılması gereken savaşı, bilinç seviyesine çıkarmış insan…Allâh insandan ne istiyor? Ahlâklı, adâletli ve merhametli,şefkatli olmayı, nifak ve şirkten temizlenmeyi. BU değerlerin    yaşatılması için can verenler ile Allâh,  doğrudan görüşecektir.

Şâhit, bir şeyi gözüyle gören demektir. Şehît, aynı kökten gelen ve sıfatın en yüksek derecesini gösteren kavram. Esmâ-ü’l Hüsna’dan biri ‘şehît’. Anlamı ise, en yakından, en içten gören, bilgisi mutlak olan… Allâhın istediklerinin yaşatılması için,Yaratan’ıyla buluşmak için ve ulu ruhlarla sohbete katılmak için savaşırken ölümü yakından gördüğü halde kaçmayan insandır, şehit… Şehitler, gaslını melekler yaptığı için, kanlı kefenleriyle gömülürler. Şehitler, peygamberlerle sohbete katılmak açısından, velîlere eşit…

Vatan sevgisi imandandır! İnsan, topraktan gelen, toprağa dönecek olan bir özel canlı; bütün varlıklar da toprağa dönüşüyorlar. Toprak, atalarının vücutlarının tozlaşıp, yağmur yağdıkça da bitkileri canlandıran, bizi barındırıp besleyen, ortak bir coğrafyaya dönüşünce, vatanlaşan yüce madde… Kahraman, vatan düşmanlarına karşı çıkandır.

‘Zaman, Allahımın beni var kıldığı bir ömür ile elinden tutup, bütünleşmem için görevlendirdiği sınav alanıdır.’ diyebilen insan, kahraman…

Mekân, Allah ve atalar tarafından havasına, suyuna, toprağına, bitkisine, hayvanına, güzellik katılarak geçmişten geleceğe bırakılan açık ve kapalı alanlar. Kahraman, toprağın altındaki ve üstündeki insanlara,açık ve kapalı alanlardaki emanetlere,  saygı, sevgi, insaf , merhamet  ve sorumluluk duyarak yaklaşmayı benimseyen insandır.

Şartlar… Şartlar olumsuz ise… Zamanın, mekânın çıkmazlar ve çözülmeler yüzünden sıkıntılı, bunaltılı, çözümsüz olan durum ve şartları, Allah’ın ve ataların istediği yönde, değişim ve dönüşümlere kavuşturmak için özgüven duygusunu, arınmış bilinciyle ve sabırlı çabası ile yıkayıp ortaya koyan insan, kahraman…

Kahraman, açık düşmanı ve düşmanlıkları, ya büsbütün yok eden, ya da ümitlerini ortadan kaldıran iradeyi, mücadeleyi ortaya koyandır. Sadece kendi şeref, iffet ve namusuyla malını değil, başka insanların can, namus ve mallarını da korumak, ata vücutlarının karıştığı topraklara düşman ayağı bastırmamak için, canını, kanını sebil eden insandır, kahraman…

Bedr’in aslanları, Anafartalar’ın, Dumlupınar’ın, Sakarya’nın, Kıbrıs’ın, Gabar’ın gözü dumanlı, yüreği imanlı canları ve onların sivil ve asker komutanları kahraman…Çanakkale’de, hem yiğitliğine, hem aklına düşmanın saygı gösterdiği, müttefikin hayranlık duyduğu, Büyük Taarruz’da dünyanın alkışladığı Gazi Mustafa Kemal ile, hırslarını bir yana atıp onun yanında yer alanlardır kahraman…

Milletin birliğine, devletin varlığına, bir kültürün tarih içinde devamlılığına karşı çıkan ve bu niyetini, silahla sürdürmeye kalkan yabancı ile eşkıya ve hâinler düşmandır. Düşmanın dinî ve milliyeti önemli değildir; hattâ, sizinle akrabalığı bile… Düşman, milleti önce sindirmek, parçalamak, sonra yok etmek isteyendir. Düşman, kurulu hukuk düzenini yerle bir ederek, devletin işlerliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldırmak niyetini taşıyan, adı belli, her türlü nifak, fitne ve fesat topluluklarıdır. Düşmanın karşısına çıkan, düşmandan kaçmayan haberleşmeciden, ekmek ve su taşıyıcısından, en iyi nişancılara kadar, kaçmadan, çarpışma ve çatışmaya katılan insanlar gazidir, şehittir, kahramandır.

Kahraman, haram lokma yemeyendir; oğullarından, kızlarından, torunlarından çıkacağını bildiği için, devlet malı, yetim malı, vakıf malı yemeyen insandır, kahraman…

--  2--

Gizli ve açık hırsızlıkta birinci, yolsuzlukta ünlü, zimmette şâibeli, yetkiyi bilerek kötüye kullanmada şanlı insan, kahraman sayılır mı?

Kahramanlık,hasetten, kıskançlıktan kıvrananların iftira veya iğrenç gıybetlerine rağmen, bezginliğe ,yılgınlığa teslim olmadan, yolundan dönmezlik gösterebilmektir. Kahramanlık, yılmamak anlamında sabır ile, yolundan dönmemek, durmamak anlamında inançlı  irade ile donanmışlıktır.

Kahraman, nâdiren saldıran; fakat kendisine saldırıldığında, korkmadan, üzerine düşeni yapıp düşmanlığa ve  düşmanına karşı koyan, yenilse de, pes etmeyendir… Kahraman, temkin, tedbir, tahammül ve sabır ile bir iç kale oluşturup oraya-- çok özel kimseler dışında-- girilmesine izin vermeyendir. Kahraman, yalnızlığın, baş eğmezliğin, bağımsızlığın örneği, bükülmezliğin efendisi…

Kahraman, zor şartlar altında da, nefsine, namusuna sahip çıkabilendir…Kahraman,  kimseye iftira etmeyen; iradeli ve nefsine mahkûm değil hâkim olan insan. İmanına, iffetine ve aklına karşı açılmış savaşlarda, adım adım kazandığı cephelerle, her kadın birer gerçek kahraman… Bebek iken, eli, gözü dili olduğu yavrusunun her gününün ve her haftasının çilesiyle yoğrulan, şefkatin, merhametin, fedakârlığın anıtı olan anneler… Allahın, ataların, tarihin, toprağın ruhunun istediği çocuğu yetiştiren anneler, kazandıkları zaferle birer kutsal kahraman…

Kahraman, gücün ve güçlünün yanında değil, hakkın ve haklının yanı başında yer alır. Bilinçli her insan gibi kahraman da, hukuk ve adalete ilişkin yanlış uygulamaların, huzur ve istikrarı da, birlik ve bütünlüğü de yok ettiğini bilir. Bilinçli her insan gibi kahraman da, din ve hukuk görevlerinin, muktedirlere yardım ve yataklık etmesini kabul etmez, bu duruma karşı çıkar.

Kahraman, zamanın, mekânın, şartların elinden tutup Allah’ın ve ata ruhlarının istediği yönde, iyiye, doğruya, huzurluya, şerefliye, onurluya götürmeyi benimseyen, götürülmeyi isteyenlere önderlik veya yoldaşlık eden insan…

Gözünü tan ile; nefsini iman ile; vatanını can ile; bağımsızlığını kan ile yıkadığı için özgürlüğü helâl olan insan kahraman… Kahraman, ana-baba-kardeş- yavuklu yüreklerini tandırcasına yakan, ecel ile duâ arasından, Mevlâ’ya bakan, bir ölümsüz can…

Atların eşek kulunladığı, kurtların sırtlan yavruladığı, aslanın buzağıladığı görülmemiştir. Kahraman babaların, anaların, kahraman çocukları olur; kahraman dedelerin ve ninelerin kahraman torunları…

Kahraman, beslenen değil, aklı, yüreği ve eliyle başkalarını besleyendir. Kahraman, şöhret ve dünyalık peşindekiler arasından seçmeye çalıştığımız değil, imanı, iradesi, bilinci, bilgisi ve özgüven duygusuyla ortaya çıkması beklenendir.

Kahraman, bilinçleri arıtandır,  özlenendir ,özlemle yolu gözlenendir. Dün de, bugün de…

 görüntüleniyor

FATİH TÜRKOĞLU / AÇMA TEFTİŞ ANILARI

Eğer kontrol ile güven birbirine karıştırılırsa denetimin varlığı ortadan kalkar. Güvenin tesisi denetçinin varlığı, tarafsızlığı ve toplum vicdanını hukuk çerçevesinden ayırmaması ile sağlanır.

Kitapta denetimde geçen 33 yılın ardından seyahat anıları, teftiş kanaatlerini direkt etkileyen fakat raporda gözükmeyen insani hallerin müfettiş kaleminden kâğıda dökülmesi sağlanmıştır.

Yazar kitabında öncelikle denetimin geçmişi bilmenin değeri üzerinde durmaktadır. Bu maksatla 1915’li yılların ‘İdareimaslahat’ anlayışından başlayarak günümüze kadar tarihe not düşülmüş pek çok denetim anılarını derlemiştir.

Yine 1920’li yıllara gelindiğinde devlet kuruluşunda çaba gösterenlerin milli duygularının vakarlı duruşları günümüze aktarılmıştır.

Tarihi araştırma ve incelemelerden sonra yazar meslekte yaşadıklarını konu başlıklarıyla kaleme almıştır.

Kitabın söyleşi- imza toplantısı 2 Nisan 2016 Cumartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda 12.00-14.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 görüntüleniyor

İLESAM MANİSA İL TEMSİLCİMİZ GÜNDÜZ AYDIN’IN YENİ ESERİ: “ELİF’İN DUASI” KİPA AVM’DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Eğitimci-Şair ve Yazar Gündüz Aydın yeni eseri “Elif’in Dünyası”nı geçtiğimiz hafta sonu Salihli Kipa AVM’de okurlarının beğenisine sundu. Aydın, büyük ilgi gören eserini imzalayarak okurları ile edebiyat sohbetleri yaptı.

Çocuk Edebiyatının şiir dalında önemli eserler veren Gündüz Aydın son eseri “Elif’in Duası”nı  5-6 Mart Cumartesi Pazar günleri iki gün saat 11 ile 20 arası Salihli Kipa AVM’de imzaladı. Kipa Aile Kulübünün organize ettiği ve Salihli Yazarlar Birliği’nin “Salihli Okuyor!” projesi ile gerçekleşen programa Salihli Kaymakamı Ertan Peynicioğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Salihli İlçe Başkanı Ahat Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Salihli Devlet Hastanesi Baştabibi Gökhan Gürsoy, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Kipa Aile Kulübü Müdürü Ferda Zararcı Keskiner, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve davetliler ile Kipa AVM müşterileri katıldı.

Program hakkında bilgi veren Kipa Aile Kulübü Müdürü Ferda Zararcı Keskiner etkinliğin Mart ayı programında gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kipa Aile Kulübü’nün sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Salihli Yazarlar Birliği’nin “Salihli Okuyor!” projesi ile yapılan “Gündüz Aydın ile Şiir Sohbeti ve İmza Günü” programımıza Salihli ve çevre halkının ilgisi bizi fazlası ile memnun etti. Bu vesile ile Gündüz Aydın’a ve şiir severlere teşekkür ediyorum.”

Salihli Yazarlar Birliği Başkanı, İLESAM Manisa İl Temsilcisi ve Çocuk Kitapları Yazarı Gündüz Aydın,  bilhassa çocuk okurlarına teşekkür ederek  Kipa AVM’de yapılan program ile ilgili şunları söyledi:

“Çocuk Edebiyatı’nda şiir alanında önemli bir boşluk var. O boşluğu doldurmak ve çocuklarımıza, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, şiiri sevdirmek için yaptığım çalışmalar kapsamındaki bu programa gösterilen ilgi çalışmalarıma hız katmıştır. Bana ve eserlerime destek veren herkese teşekkür ediyorum. “Elif’in Duası” isimli eserim, basımı kısa bir süre geçmesine rağmen büyük ilgi gördü. Çocuk edebiyatında  çocuk şiirleri ile öğrencilerimize güzellikler sunan bu eserime gösterilen ilgi beni daha çok yazmaya ve üretmeye teşvik etti. Hiç kimse “Çocuklar okumuyor” bahanesinin arkasına sığınmasın. Yeter ki çocuklarımıza iyi eserler sunalım ve okumayı teşvik edelim. Okullarımızda birçok projelerle okumaya teşvik edilen öğrencilerimiz umutsuzluğa kapılanları utandırıyor. Bilhassa ilkokul çağındaki öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırma konusunda önemli ektisi ve katkısı olan çocuk şiirleri eserleri desteklenmeli ve   öğrencilerimize sunulmalıdır. Bu amaç ile okullarımızda yaptığım şiir sohbetleri ve imza günleri programlarımız devam edecektir. Bu programlara büyük destek veren okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Hafta sonu Kipa AVM’de yaptığım programa destek veren ve katılan başta Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu’na,  Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve eşine, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Ak Parti Salihli İlçe Başkanı Ahat Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Salihli Devlet Hastanesi Baştabibi Gökhan Gürsoy ve eşine, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve eşine, Kipa Aile Kulübü Müdürü Ferda Zararcı Keskiner ve eşine, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve sanatsever Salihli halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programa telgraf çekerek katılan CHP Manisa Milletvekili Av. Mazlum Nurl