HOYRATTAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ- Son Katılım 20 Haziran 2016

 / ETKİNLİKLERİMİZ

 HOYRATTAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ-
Son Katılım 20 Haziran 2016

SADECE İLESAM ÜYESİ ŞAİRLER KATILABİLİR


Değerli İLESAM üyeleri,

Yönetim kurulumuzun aldığı kararla İLESAM olarak Türk Dünyası ülkeleri arasında aynı kökten gelen kültür birlikteliğimizi edebiyat, musiki ve diğer alanlarda geliştirmek için yaptığımız çalışmalardan biri daha siz üyelerimizin katılımıyla hayata geçirilecektir.

İLESAM ile Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ve Türmen Kültür Bürosu ile yapılan uluslararası protokol gereğince Türk Dünyası Konserler Dizisinin ikincisini Irak/Kerkük’te başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İLESAM’ın uzun süredir gerek bestekârlarımızla, gerekse musiki erbabı değerli hocalarımızla yaptığı görüşmelerden öğrendiği çok önemli nüveler yönetim kurulumuzca değerlendirilerek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda hem Türk şiirinin hem de Türk Sanat Musikimizin tanıtılması ve buna bağlı görsel ve sanatsal programların hayata geçirilmesi elzem görülmüştür.

İLESAM bünyesinde bulunan binden fazla şairimizin Türk Sanat Musikisi ve diğer müzik dallarında yapılan şarkılarda olan sözlerinin bu alana kattığı ivmeyi ve kazancı kurum olarak görmezden gelemeyeceğimiz aşikâr olduğundan, edebi, ilmi ve telif hakları çalışmalarımızın yanı sıra bu alanda da yapmamız gereken çok şeyler olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenle Irak içinde özellikle Kerkük ve Erbil’de yaşayan Türkmen kardeşlerimizle ve Türkiye’nin musiki ve söz üstadları ile İLESAM çatısı altında yeni bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz.

Buna göre; 
İLESAM üyesi şairlerin güfteleri arasında yapacağımız elemelerden sonra bizlere gönderilen güfteler arasından seçici kurul tarafından belirlenecek altı eser Türkem kardeşlerimizin ünlü bestecileri tarafından Türkiye Türkçesi ile Türkmen müzik formlarında bestelenecektir. Kerkük ve Erbil’den seçilerek bize gönderilecek Türkmen Türkçesinde yazılmış altı şiirde, bizim ünlü bestekârlarımız tarafından burada Türk Sanat Musikisi formunda bestelenecektir. Ortaya çıkan on iki şarkıdan oluşacak konser bestekâr ve söz yazarlarının katılımıyla önce Kerkük’te (7 Ekim 2016) daha sonra da Ankara’da (25 Kasım 2016) halkla buluşturulacaktır.

HOYRATTAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ

1. Elemeye sadece İLESAM üyesi şairler katılacaktır.
2. Şiirler Türkiye Türkçesiyle, imla kurallarına uyularak yazılacaktır. 
3. Elemeye gönderilecek şiirler daha önceden bestelenmiş veya yayımlanmış olabilir.
4. Elemeye katılan şiirlerde siyasi öğeler bulunmayacak, Türk ahlak, gelenek ve inançlarına uygun olup içeriğinde kin, nefret ve ayrımcılık söylemlerine yer verilmeyecektir.
5. Elemeye katılan şiirler hece vezni veya aruz kalıplarıyla yazılacak, en çok beş dörtlükten oluşacaktır. Beş dörtlüğü geçen şiirler eleme dışı kalacaktır.
6. Şiirler anlam, bütünlük ve içerik açısından bestelenmeye uygun olmalıdır.
7. Elemeye katılacak şiirler aşk konulu lirik şiir özelliklerinde olmalıdır. Aşk konusu dışında gönderilecek şiirler eleme dışı tutulacaktır.
8. Katılımcılar bir şiir ile elemeye katılabilir.
9. Eserlerin en son teslim tarihi 20 Haziran 2016 saat 17.00’ye kadardır.
10. Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en çok yedi harften oluşan bir rumuz bulunacaktır.
11. Seçici kurul tarafından değerlendirilecek güftelerin arasından belirlenecek 6 tanesi 27 Haziran 2016 tarihinde İLESAM’ın web sitesiwww.ilesam.org.tr‘de duyurulacaktır.
12. Elemelere katılıp seçici kurul tarafından seçilen 6 eserin yurt dışında ve yurt içindeki programlarda yazılı ve sesli kullanımı noktasında seçilen eserlerin İLESAM üyesi şairi herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar.
13. Eserleri ile elemeye katılan İLESAM üyesi şairler eserinin diğer ülkelerde yayınlanacak antoloji ve kitaplarda kullanılmasından ve şiirin tahlil edilmesinden dolayı herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar.
14. Eserleri ile elemeye katılan şairler eserlerini gönderirken yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. Eserlerin yer aldığı zarfta EK-1 dilekçesi bulunmayan şairler eleme dışı sayılacaktır.
15.Geçen yıl Mahnıdan Şarkıya Bakü-Ankara Konserleri için elemeye katılan, eseri seçilip bestelenen ve bu iki konserde eserleri seslendirilen şairler Hoyrattan Şarkıya şiir (güfte) elemelerine katılamazlar.
16. İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve yakınları yapılacak seçmelere katılamazlar.

Eserlerin Teslimi
Yarışmaya katılacak İLESAM üyesi şairler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile İLESAM Genel Merkezi / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / Ankara adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM sorumluluk kabul etmez.

EK-1
İLESAM Genel Merkezi’ne,
İLESAM’ın Hoyrattan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Yarışması’na gönderdiğim ……………….rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
İLESAM Hoyrattan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, proje kapsamında eserlerimin yurt içi ve yurt dışında yayımlanacak kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı herhangi bir telif ücreti istemeyeceğimi arz ederim.
... /... / 2016
ESER SAHİBİ ADI – SOYADI
İMZA

ESER SAHİBİNİN RUMUZU :
ESER SAHİBİNİN ADRESİ :
T.C. KİMLİK NOSU:
E-posta:
TELEFON : 
Sabit :
Cep Tel:
Faks:

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

 

 Okunma Sayısı : 1863         19 Mayıs 2016

RESİM GALERİSİ

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 873060

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.