İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER (7 Haziran 2016)

 / ETKİNLİKLERİMİZ

İLESAM ve İLESAM ÜYELERİNDEN HABERLER

(7 Haziran 2016)HOYRATTAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ
Son Katılım 20 Haziran 2016

Değerli İLESAM üyeleri,

Yönetim kurulumuzun aldığı kararla İLESAM olarak Türk Dünyası ülkeleri arasında aynı kökten gelen kültür birlikteliğimizi edebiyat, musiki ve diğer alanlarda geliştirmek için yaptığımız çalışmalardan biri daha siz üyelerimizin katılımıyla hayata geçirilecektir.

İLESAM ile Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ve Türmen Kültür Bürosu ile yapılan uluslararası protokol gereğince Türk Dünyası Konserler Dizisinin ikincisini Irak/Kerkük’te başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İLESAM’ın uzun süredir gerek bestekârlarımızla, gerekse musiki erbabı değerli hocalarımızla yaptığı görüşmelerden öğrendiği çok önemli nüveler yönetim kurulumuzca değerlendirilerek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda hem Türk şiirinin hem de Türk Sanat Musikimizin tanıtılması ve buna bağlı görsel ve sanatsal programların hayata geçirilmesi elzem görülmüştür.

İLESAM bünyesinde bulunan binden fazla şairimizin Türk Sanat Musikisi ve diğer müzik dallarında yapılan şarkılarda olan sözlerinin bu alana kattığı ivmeyi ve kazancı kurum olarak görmezden gelemeyeceğimiz aşikâr olduğundan, edebi, ilmi ve telif hakları çalışmalarımızın yanı sıra bu alanda da yapmamız gereken çok şeyler olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenle Irak içinde özellikle Kerkük ve Erbil’de yaşayan Türkmen kardeşlerimizle ve Türkiye’nin musiki ve söz üstadları ile İLESAM çatısı altında yeni bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz.

Buna göre; 
İLESAM üyesi şairlerin güfteleri arasında yapacağımız elemelerden sonra bizlere gönderilen güfteler arasından seçici kurul tarafından belirlenecek altı eser Türkem kardeşlerimizin ünlü bestecileri tarafından Türkiye Türkçesi ile Türkmen müzik formlarında bestelenecektir. Kerkük ve Erbil’den seçilerek bize gönderilecek Türkmen Türkçesinde yazılmış altı şiirde, bizim ünlü bestekârlarımız tarafından burada Türk Sanat Musikisi formunda bestelenecektir. Ortaya çıkan on iki şarkıdan oluşacak konser bestekâr ve söz yazarlarının katılımıyla önce Kerkük’te (7 Ekim 2016) daha sonra da Ankara’da (25 Kasım 2016) halkla buluşturulacaktır.

HOYRATTAN ŞARKIYA ŞİİR (GÜFTE) ELEMESİ ŞARTNAMESİ

 1. Elemeye sadece İLESAM üyesi şairler katılacaktır.
  2. Şiirler Türkiye Türkçesiyle, imla kurallarına uyularak yazılacaktır. 
  3. Elemeye gönderilecek şiirler daha önceden bestelenmiş veya yayımlanmış olabilir.
  4. Elemeye katılan şiirlerde siyasi öğeler bulunmayacak, Türk ahlak, gelenek ve inançlarına uygun olup içeriğinde kin, nefret ve ayrımcılık söylemlerine yer verilmeyecektir.
  5. Elemeye katılan şiirler hece vezni veya aruz kalıplarıyla yazılacak, en çok beş dörtlükten oluşacaktır. Beş dörtlüğü geçen şiirler eleme dışı kalacaktır.
  6. Şiirler anlam, bütünlük ve içerik açısından bestelenmeye uygun olmalıdır.
  7. Elemeye katılacak şiirler aşk konulu lirik şiir özelliklerinde olmalıdır. Aşk konusu dışında gönderilecek şiirler eleme dışı tutulacaktır.
  8. Katılımcılar bir şiir ile elemeye katılabilir.
  9. Eserlerin en son teslim tarihi 20 Haziran 2016 saat 17.00’ye kadardır.
  10. Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en çok yedi harften oluşan bir rumuz bulunacaktır.
  11. Seçici kurul tarafından değerlendirilecek güftelerin arasından belirlenecek 6 tanesi 27 Haziran 2016 tarihinde İLESAM’ın web sitesi www.ilesam.org.tr‘de duyurulacaktır.
  12. Elemelere katılıp seçici kurul tarafından seçilen 6 eserin yurt dışında ve yurt içindeki programlarda yazılı ve sesli kullanımı noktasında seçilen eserlerin İLESAM üyesi şairi herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar.
  13. Eserleri ile elemeye katılan İLESAM üyesi şairler eserinin diğer ülkelerde yayınlanacak antoloji ve kitaplarda kullanılmasından ve şiirin tahlil edilmesinden dolayı herhangi bir telif istemeyeceklerini elemelere katılarak kabul etmiş olurlar.
  14. Eserleri ile elemeye katılan şairler eserlerini gönderirken yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. Eserlerin yer aldığı zarfta EK-1 dilekçesi bulunmayan şairler eleme dışı sayılacaktır.
  15.Geçen yıl Mahnıdan Şarkıya Bakü-Ankara Konserleri için elemeye katılan, eseri seçilip bestelenen ve bu iki konserde eserleri seslendirilen şairler Hoyrattan Şarkıya şiir (güfte) elemelerine katılamazlar.
  16. İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve yakınları yapılacak seçmelere katılamazlar.

Eserlerin Teslimi
Yarışmaya katılacak İLESAM üyesi şairler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile İLESAM Genel Merkezi / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / Ankara adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM sorumluluk kabul etmez.

EK-1
İLESAM Genel Merkezi’ne,
İLESAM’ın Hoyrattan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Yarışması’na gönderdiğim ……………….rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
İLESAM Hoyrattan Şarkıya Şiir (Güfte) Elemesi Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, proje kapsamında eserlerimin yurt içi ve yurt dışında yayımlanacak kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı herhangi bir telif ücreti istemeyeceğimi arz ederim.
... /... / 2016
ESER SAHİBİ ADI – SOYADI
İMZA

ESER SAHİBİNİN RUMUZU :
ESER SAHİBİNİN ADRESİ :
T.C. KİMLİK NOSU:
E-posta:
TELEFON : 
Sabit :
Cep Tel:
Faks:

İLESAM Manisa İl Temsilcimiz Gündüz Aydın, Logo Dalında 3. Olan 
Derya Bağcı ile bir araya geldi

“Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” 2.Ulusal Slogan ve Logo Yarışması, eser kavramını öğrencilere öğretmek ve halkımızı özellikle ortaokul ve lise öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanlarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan ve logo yarışması olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen bir sosyal sorumluluk projesidir.

İlesam Manisa İl Temsilcimiz Gündüz Aydın, Derya Bağcı’ya son eserini hediye ederek şunları söyledi:

“Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kısa adıyla "İLESAM", bir dernek ya da vakıf değildir; bir meslek birliğidir. Meslek Birliğimizin adı  1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir.  İLESAM, bu kanunun 1983 tarih ve 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesiyle, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. 12.01.1987 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara’dadır.İLESAM,İlim ve Edebiyat eseri sahibi olan üyelerinin telif haklarını korur. Bu vesile ile Genel Başkanımız Mehmet Nuri Parmaksız ve Yönetim kurulu üyeleri Türkiye genelinde korsanla mücadelede yoğun bir çalışma içindedirler. Bu yıl ikincisi düzenlenen ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Esere Saygılı, Korsana karşıyız” 2. Ulusal Slogan ve Logo Yarışması’nda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi Derya Bağcı Türkiye 3.sü olması bizleri sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Öğrencimiz ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”diyerek duygularını ifade etti.

Üyemiz Seher Keçe Türker’in İmza Günü

Üyemiz Seher Keçe Türker’in 18-20 Mayıs tarihlerinde, Saat 14-18 arasında Kocaeli Kitap Fuarı'nda
yapmış olduğu imza günü coşkulu geçti.

Radyo-Televizyon ve Yayın Kurulu Üyelerimizden  Sibel Unur Özdemir’in

 “TÜRKÜ KÖY” İsimli Kitabı Ürün Yayınlarından Çıktı...

Sibel Unur Özdemir “Belki İstanbul’dayım”, “Sen, Sen Adalı Kız, Ah!” isimli kitaplarıyla yetişkinleri  “Yüreğimden Tren Geçti”, “Umutlarım Rengârenk” adını verdiği kitaplarıyla çocukları birbirinden güzel öykülerle buluşturmuştu.

Özdemir, 2015 yılının Ocak ayında  “Gerisi Lafügüzaf”  isimli şiir kitabıyla, 2015 yılının Eylül ayında ise  “Elveda Lasinya”  adlı mensur şiir tarzındaki eseriyle yeniden okurlarına merhaba demişti.

Yazar, 2016 yılıyla beraber çocuk okurlarını sevindiren yedinci kitabı “Şahane Yedili” den sonra şimdi de  “Türkü Köy” isimli eserini edebiyat dünyasına kazandırdı.

“Türkü Köy” isimli kitap ‘Sibelino Bambino Serisi’nin ilki olma özelliğini taşıyor.

Kitapta “Türkü Köy”, “Kekik ile Mekik”, “Tülü ile Sülü” ve “Vızıltı Diyarı” olmak üzere dört masal bulunuyor. Masallar 5-9 yaş grubu çocuklara yönelik olarak kaleme alınmış.

Halk kültürünün yapı taşlarını oluşturan masallar, çocukların gelişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Masallar, çocuklarımıza bırakılan kültürel mirasların en güzellerindendir. 

Geçmişe bakıldığında edebiyat dünyasında -bu alanda- uzun yıllar boyunca yabancı kökenli kitapların yer aldığı görülmektedir. İşte bu noktada Özdemir’in kültürümüzü, gelenek-göreneklerimizi, değerlerimizi yansıtan eserlerle çocuklarımızı buluşturma gayreti göze çarpmaktadır.

O’nun masallarında olağanüstü olaylar, kişiler/kahramanlar yer alsa/almasa da, anlatılan masallarda yer ve zaman belli olmasa da, olay akıp giderken okuru bir maceranın içine çeken sanatsal kurmaca metinlerin edebi yönü ağır basmaktadır.

Özdemir’in bu eserinde de teknolojinin yalnızlığında büyüyen çocuklarımıza yozlaşan, yok olmaya yüz tutan manevi duyguların/değerlerin aşılanmaya çalışıldığı dikkatleri çekmektedir.

Sibel Unur Özdemir’in masalları ‘Edebi-Modern Masallar’ içinde değerlendirilen yazılı kültür ürünleridir.

O masallarında iyi ve kötüyü anlatmaya çalışarak çocuklarda güzel duyguların uyanmasını, iyi alışkanlıkların gelişmesini, bu iki kavramın arasındaki farkı algılayabilme yeteneklerinin işlerlik kazanmasını sağlamaktadır.

Masallara eşlik eden resimlerde Şahane Yedili de olduğu gibi Rabia Uzel imzası görülüyor.

Kapak tasarımı ise Suat Şahin’e ait.

Sayfa sayısı elli iki olan Türkü Köy isimli kitap Ürün Yayınları’ndan çıkmış.

Eminiz ki metinlere eşlik eden görsel temalar, cevap bekleyen sorular,  Sibel Unur Özdemir’in kaleminden dökülen birbirinden güzel masallar çocuklarımızın zihinlerinde yepyeni ufuklar açacaktır.

Özdemir’in el emeği, göz nuru, alın teri ile yoğurduğu ‘Türkü Köy’ için “İnşallah masallarım ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılır.” dileğine katılmamak mümkün mü?

ÜRÜN YAYINLARI

http://www.urunyayinlari.com/

Adres: Konur Sokak No:36/13 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0312 425 39 20

Faks: 0312 417 57 23

E-Posta: bilgi@urunyayinlari.com

Yazar: Sibel Unur Özdemir

Resimleyen: Rabia Uzel

Kapak Tasarım: Suat Şahin

Yazar ile iletişim: sozdemir650@gmail.com

Yayınevi: Ürün Yayınları

Sayfa Sayısı:52

Ebad: 13,5x18

ISBN: 978-605-9712-38-5

Kâğıt: İthal Kâğıt

Yıl: Mayıs 2016

 

Eğitimci Şair Yazar Harika Ufuk

Üyemiz Eğitimci şair yazar Harika Ufuk Aydın Valiliğinin katkılarıyla Aydın Yazarlar ve Şairler Derneğinin Türkiye çapında düzenlediği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin değerlendirdiği “Adnan Menderes”  konulu şiir yarışmasında “Adnan Menderes” şiiriyle 2 Nisan 2016’da mansiyon kazandı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Şiirler ve Yazarlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Osmaniye 19. Ekmek Ödüllü Şiir Yarışmasında 29 Nisan 2016’da 223 eser içinde “Bir Yağmur Damlası” adlı şiiriyle Süleyman Yurtsever Ödülünü kazandı.

Türkiye Sevdası isimli projeye kaynak oluşturmak için Türkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 19. Hikmet Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması'nda "Mersin Güzellemesi" isimli eseriyle 2 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye birincisi oldu.

Eğitimci şair yazar Harika Ufuk Aydın Valiliğinin katkılarıyla Aydın Yazarlar ve Şairler Derneğinin Türkiye çapında düzenlediği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin değerlendirdiği “Adnan Menderes” konulu şiir yarışmasında “Adnan Menderes” şiiriyle 2 Nisan 2016’da mansiyon kazandı. Ödül töreni 14 Mayıs 2016'da olacak.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Şiirler ve Yazarlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Osmaniye 19. Ekmek Ödüllü Şiir Yarışmasında 29 Nisan 2016’da 223 eser içinde “Bir Yağmur Damlası” adlı şiiriyle Süleyman Yurtsever Ödülünü kazandı.

Türkiye Sevdası isimli projeye kaynak oluşturmak için Türkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 19. Hikmet Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması'nda "Mersin Güzellemesi" isimli eseriyle 2 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye birincisi oldu. Ödül töreni 14-21 Mayıs 2016'da Giresun'da olacak. 

Vidadi Aqdamli tarafından hazırlanarak Azerbaycan’da yayınlanan Karabağname adlı eserin üç cildinde de Türkiye’den onur konuğu olarak yer aldı.

“Qarabaqname 1” Azerbaycan Karabağ İçin Yazılan Şiir ve Hikâye Antolojisi 2016 Ocak

Hazırlayan: Vidadi Aqdamli

“Qarabaqname 2” Azerbaycan Karabağ ve Aşk İçin Yazılan Şiir ve Hikâye Antolojisi 2016 Mart

Hazırlayan: Vidadi Aqdamli

“Qarabaqname 3” Azerbaycan Karabağ Şehitleri İçin Yazılan Şiir ve Hikâye Antolojisi 2016 Mayıs

Hazırlayan: Vidadi Aqdamli


Alp Arpad’ın Konser Daveti

26 Mayıs 2016

Üyemiz Alp Arpad’ın 26 Mayıs 2016 Perşembe günü saat.19:00’de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Farabi Salonunda  yapılan Konseri Çoşkulu geçti.

 Üyelerimizden Ramazan Özyurt’un “RENK RENK NAĞMELER” İsimli Kitabı Hem Edebiyat Hem de Müzik Dünyasına Merhaba Dedi…

Türk Gençliğine İthaf Edilmiş Bir Kitap 

Ömrümüz devam ettiği müddetçe hayatın bize sunduğu anlar karşısında neşeyi, mutluluğu, hüznü, gamı, kederi, ayrılığı kavuşmayı, gözyaşını, kahkahayı vb. değerleri yaşar dururuz. Her birimizin etkileniş şekli farklı olur bu olaylardan. Yüreğinde sanat ruhu taşıyan insanların gönüllerinden taşar; diline, kalemine, mısralarına, dizelerine, beyitlerine dökülür, dökülür, dökülür duygular. Ve sonra… Günün birinde bir de bakmışsınız ki bir bestekârın esin kaynağı olmuş ve nağme olup dilden dile, kulaktan kulağa yayılmış.

“Hüzzam” makamıyla müzik dünyasına adım atan Özyurt’un “Annem” şiiri dışında “Beyaz meleğim”, “Geleceksin Diye Gözüm Yollarda”, “İlk görüşte Sevdim Seni”, “Issız Gecelerde Yıldızları Seyre Daldım”, “Şükürler Olsun”, “Tutunacak Dalın Olayım” ve “Yalnızlık” isimlerini verdiği şiirlerini de musikinin doyumsuz tadıyla yoğurarak hem okura hem de dinleyenlere sunduğunu görüyoruz. ( Sayfa 204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219) 

Elbette sadece kendi şiirlerinin değil edebiyat dünyasının değerli kalemlerinden Ali Dilki, Ali Rıza Atasoy, Ayhan Nasuhbeyoğlu, Ayten Dirier, Bahtiyar Vahabzade  (Merhum ), Barbaros Çelikoğlu, Efkan Deniz ( Efgani), Elçhin İskenderzade, Emrullah Bedir,  Erol Barın, Fikret Kuşçuoğlu, Gülbin Aşçı,  Hayrettin İvgin,  Hüseyin Balkancı, İlter Yeşilay, İsmet Bora Binatlı, Mehmet Gülcan, Mehmet Kahvecioğlu, Mehmet Nuri Parmaksız, Memmed Demirçioğlu (Merhum), Mualla Katip,  Murat Haydaroğlu, Musa Fıstık, Musa Kalkınç, Mustafa Berçin, Mustafa Dilki, Mustafa Özyurt, Mücella Pakdemir, Nail Tan, Nur Ersen, Osman Baş, Özgül Tezbaşaran, Raif Aras, Semra Karagüzel, Sibel Unur Özdemir,  Şemsettin Kuzeci, Uğur Kılıç, Ünal Kar, Vedat Fidanboy ve Yaşar Bektaş’ın şiirlerini de notalarla buluşturan Ramazan Özyurt’un “Renk Renk Nağmeler”  isimli kitabı için bir kez daha hem edebiyat hem müzik dünyasının kazancı olduğuna dikkatleri çekebiliriz. 

Renk Renk Nağmeler’de bestekârımız “Sunuş” yazısı ile kalbini açmış okurlarına. Satırlarında “Çok değerli güfte yazarları ile çalışma fırsatım oldu. Bana gönül seslerini, nağmelerimle buluşturma fırsatı verdikleri ve “RENK RENK NAĞMELERİ”in okuyucu ile buluşmasına katkıları için  “BİR BÜTÜNÜN EN ÖNEMLİ PARÇASI” olan güfte yazarı dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.” diyerek vefasını göstermiş;   böylece güftekar ve bestekârın bir elmanın iki yarısı olduğunun da altını çizmiştir.

Prof. Dr. Hayrettin İvgin’in, Şair-Yazar Osman Baş’ın, Araştırmacı Yazar-Şair Ayten Dirier’in kitap hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktaran “Önsöz”leri okuyarak “Renk Renk Nağmeler” hakkında fikir sahibi olmanız mümkün.

Öte yandan ‘Renk Renk Nağmeler’de şiirleri ile yer alan birbirinden kıymetli yazar ve şairlerden Ali Dilki, Ali Rıza Atasoy, Barbaros Çelikoğlu, Efgani (Efkan Deniz), Fikret Kuşçuoğlu, Hüseyin Balkancı, İlter Yeşilay, Mehmet Gülcan, Mehmet Kahvecioğlu, Murat Haydaroğlu, Mustafa Berçin, Mücella Pakdemir, Nail Tan, Nur Ersen, Özgül Tezbaşaran, Sadettin Çevik, Semra Karagüzel, Sibel Unur Özdemir, Uğur Kılıç, Ünal Kar, Yaşar Bektaş ve Emrullah Bedir’in bestekâr Ramazan Özyurt hakkındaki paylaşımlarına erişebilir, onun gerek müzik dünyasındaki yeri gerekse bu fani dünyada insan olarak duruşuna ilişkin bilgiler edinebilirsiniz.

Berikan Yayınevi’nden çıkan kitabın sayfa tasarımı ve kapağında Biçer Yıldırım imzası var. Genel Yayın Yönetmeni ise Cuma Ağca. İki yüz altmış dört sayfa olan kitabın ilk sayfasında Ramazan Özyurt’un özgeçmişi yer almakta. Ve o sayfayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat üzerine söylediği özlü sözler taçlandırmakta. Sayfalar arasında gezindiğiniz sürece “Renk Renk Nağmeler” sizi şiirlere hayat veren notalarla tanıştırmaya devam etmekte.

İşin beste boyutundan güfte boyutuna geçtiğimizde Ramazan Özyurt’un işin sadece mutfağında değil bestelediği şarkıları yorumlayarak da işin vitrininde de yer aldığı gerçeği ile karşı karşıya geliyoruz. Gerek Türk Sanat Müziğine gerek Türk Halk Müziğine gerekse Türk Tasavvuf Müziğine kazandırdığı eserleriyle musikimize çeşniler katarak renklendiriyor; renklendirirken de izler bırakıyor değerli bestekârımız. Bu da bizlere gösteriyor ki yüreğine müziğin halesi düşmüş kişilerin elinin altında artık bir kaynak olarak duruyor “Renk Renk Nağmeler” bir sol anahtarının ardından gülümseyerek. 

KİTAP HAKKINDA:

Yazar: Ramazan ÖZYURT

ISBN :978.605.9661.27.0

Yayınevi: Berikan Yayınevi

Basım Yeri / Yılı: ANKARA / 2016

Sayfa Sayısı :  264

Ebat :  17 cm X 24 cm

KİTABA ULAŞMAK İÇİN:

BERİKAN YAYINEVİ
Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1.Sokak 

15/1-2 Kızılay/ÇANKAYA

Tel: +90312 232 62 18
Faks: +90 312 232 14 99

e-posta: berikan@berikanyayinevi.com.tr

 

Üyemiz Şair, Yazar İsmail Özmel Niğde'ye dair iki yeni kitap yazdı

Üyemiz İsmail Özmel’in yazdığı Hatıralar ışığında geçmiş zamana yolculuk denemesi... Bir döneme tanıklığın izleri okunuyor bu kitaplarda.

Doğduğum Şehir Niğde

İsmail Özmel, “Doğduğum Şehir Niğde” kitabında, Niğde’nin tarihî-mimarî yapıları, mahalle kültürü, insan ilişkileri, yakından tanıdığı şahsiyetler ve dönemin sosyal-kültürel gelişmelerini sıcak, şiirsel bir üslupla dile getiriyor. Yazar, çağının bir tanığıdır. İsmail Özmel hatıra türündeki bu eserinde yaşanmışlığı, tanıklığı okuyucularıyla paylaşıyor. Bu yönüyle kitap, İsmail Özmel’in hayatını, eserlerini ve şahsiyetini anlama, yorumlama noktasında önemli bir kaynak teşkil ediyor.
“Doğduğum Şehir Niğde” kitabını okuyunca, “Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş” mısrası yüreğimizde yankılanıyor.

Geçmişten Günümüze Niğde

“Geçmişten Günümüze Niğde” kitabında yazar İsmail Özmel, hatıralar ışığında akıp giden zamanın bir muhasebesini yapıyor. Bu hatıra yazılarında bir döneme tanıklığın izleri, işaretleri okunuyor. Böylelikle maziye dair anlamlı bir kapı açılmış oluyor.
Geçmiş ile günümüz arasında bir mukayese yapmak ve geldiğimiz noktayı değerlendirmek bakımından bu eser okuyucuya bir tefekkür imkânı sağlamaktadır. Tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasında hatıraların önemli bir yeri vardır. “Geçmişten Günümüze Niğde” kitabı sohbet k&uum