TÜRK DEMOKRASİSİNE VE TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALCİ İRADESİNE YAPILMIŞ OLAN ASKERÎ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ KINIYORUZ

 / ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRK DEMOKRASİSİNE VE TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALCİ İRADESİNE YAPILMIŞ OLAN ASKERÎ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ KINIYORUZ


TÜRK DEMOKRASİSİNE VE TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALCİ İRADESİNE YAPILMIŞ OLAN ASKERÎ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ KINIYORUZ

            15 Temmuz 2016 günü Türk demokrasisine, Türk milletinin istiklalci iradesine, Atatürk’ün kurduğu bağımsız ve millî Türk Devletinin başta TBMM ve Emniyet birimleri olmak üzere pek çok kurumuna karşı haricî ve dahilî bedhahlar ittifakıyla yapılmış olan askerî darbe teşebbüsünü kınıyor, bu teşebbüsü akamete uğratan Türk milletini de kutluyoruz.

            Dışarıdan haricî bedhah olan emperyalist Haçlı Siyonist devlet ve odakların, içimizden ayarladıkları dahilî bedhah olan mankurtlar eliyle yapmak istedikleri Türk devletinin kurumları ve Türk milletinin kendi içinden ayrıştırılmış ve kamplaştırılmış tarafları arasında çıkarılmak istenen iç çatışma ve kargaşa ortamına bir daha dönülmemesi için, dindarıyla dindar olmayanı ile,  alevisiyle sünnisiyle, şu siyasi görüşten olanı bu siyasi görüşten olanıyla, Doğulusu ile Batılısı ile Türk milletinin tamamının dayanışma içerisinde tek bir millet şuuruyla hareket etmesini, Türk devlet kurumlarının da birbirine rakip ya da düşman değil, aynı vücudun organları olma bilinciyle hareket etmesini temenni ediyoruz.

            Türk milleti ve devleti kendi içinde birlik ve bütünlüğünü korudukça, Atatürk’ün kurduğu bağımsız ve millî Türk devletinin temel ilkelerine, değerlerine ve sembollerine bağlı kaldıkça hiçbir dış emperyalist güç ve onların içimizden ayarttıkları taşeron ve maşaları başarılı olamayacaktır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

İLESAM GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Faks

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

E-Posta

:

ilesam@ilesam.org.tr

 Okunma Sayısı : 1181         18 Temmuz 2016

Yorumlar

Yorum Yap